ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


1

datum uitg.


9-jan-2009


Kwartet - J.P. van der Wal

Uit ‘De Wekker’ haalde ik het volgende stukje over schepping en evolutie. Niet als een bijdrage aan alle discussies over dat onderwerp. Of misschien toch wel een beetje...Denken vanuit het begin

Op n of andere manier blijft het geloof in de schepping verzet oproepen. Een campagne waarin een brochure ‘Evolutie of schepping - wat geloof jij?’ huis aan huis verspreid zal worden, levert u ook een sticker in de brievenbus op ‘Nee, gn creationisme - Ja, wel Darwin’ (let op de accentstreepjes boven de letters ‘e’!). mensen moeten kunnen aangeven dat ze de ‘misleidende boodschap’, het ‘verhaal dat simpelweg niet waar is’, niet willen ontvangen. Waarom reageren mensen toch zo fel op de belijdenis: ‘Ik geloof in God, de Vader, de almachtige Schepper …’? Zijn ze toch minder zeker van hun alibi dat de evolutieleer wetenschap is en de scheppingsleer geloof? Is dat de oorzaak? Ik kan me niet voorstellen dat wanneer een groep mensen een brochure zou schrijven en overal verspreiden waarin staat dat de stelling van Pythagoras - u weet wel, over de zijden van de driehoeken met een rechte hoek - niet juist is, dit een dergelijke tegenreactie zou oproepen. Toch zou dat enorme gevolgen kunnen hebben voor de bouw. Het is dan nog maar de vraag of wat wij dachten dat haaks staat, wel haaks is. En dan is het met onze huizen echt niet in de haak. Waarom dan niet zo’n tegenreactie? Nou, die stelling is voldoende wetenschappelijk bewezen onder de nodige voorwaarden. Daar lijkt me een schoen te wringen op de sticker waar twee ‘wetenschappen’ tegenover elkaar worden geplaatst: creationisme (wetenschappelijke onderbouwing van de schepping) en evolutieleer. Beide doen echt tekort aan het ‘door het geloof verstaan wij dat de wereld door het Woord van God is toebereid …’. We moeten tot n leren terugtellen. Zeg nu zelf, wat aantrekkelijker is: te geloven in een oercel - die z’n ware aard nooit laat kennen - op gezag van de zogenaamde wetenschap, of geloven in de God en Vader van Jezus Christus - die zijn ware aard geopenbaard heeft - op gezag van het Woord?

Denken vanuit het einde

Vergeten we niet dat de woorden ‘uit niets geschapen’ komen uit Romeinen 4:17? En dan gaat het over het geloof in God die de doden levend maakt. Zo ontving Abrahams zoon, Isral, het volksbestaan, Gods kerk het leven en zo zullen straks de nieuwe hemel en aarde geschonken worden. Wie de historiciteit van Adam loslaat en hem tot een leermodel maakt, raakt Christus ook kwijt en laat Kerst vervluchtigen. Wie echter de historiciteit van de schepping meent met ons begrippenmateriaal te kunnen omvatten, overschat zichzelf. De opstanding van Jezus vond plaats midden in onze gevallen wereld - over de historiciteit van de zondeval gesproken. Niettemin stond Jezus wel op ‘aan de andere kant van de dood’. Hoe ook betrokken bij onze geschiedenis, daar behoort Hij niet meer toe. Het denken vanuit het einde werpt licht op het begin. Zo (t)rilt in het laatste bijbelboek de hele schepping mee wanneer Gods oordeel zich voltrekt. Zo zal Gods Kerk met de schepping juichen over de Schepper, die Verlosser is.

Leek, J.P. van der Wal