ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


28

datum uitg.


14-JUL-2006


Vakantieperiode KerkbodeVanaf 28 juli tot 8 september verschijnt de Kerkbode 2-wekelijks.
Wilt u voor het aanleveren van kopij en het doorgeven van preekbeurten rekening houden met de volgende data?

Verschijningsdatum datum aanleveren kopij
28 juli maandag 24 juli voor 10 uur
(zondag 30 juli en 6 aug. doorgeven)
11 augustus maandag 7 augustus voor 10 uur
(zondag 13 en 20 augustus)
25 augustus maandag 21 augustus voor 10 uur
(zondag 27 aug. en 3 september)

De uitgever