ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


48

datum uitg.


21-DEC-2007


1e Kerstnachtdienst

Assen - In de wijk Peelo wordt dit jaar voor het eerst in de geschiedenis een Kerstnachtdienst gehouden. Deze dienst begint op 24 december ’s avonds in Sporthal Peelo om 21.00 uur met als thema: 'Jezus, Hij is het … licht!'Drie dames uit Peelo, allen lid van de GKv, hebben zich de afgelopen maanden beziggehouden met de voorbereiding.
Waarom willen jullie zo graag een kerstnachtdienst in Peelo?
Janny: ‘Sinds 1 juli 2005 zijn wij een zelfstandige kerk in Assen-Peelo. Maar we hebben geen eigen kerkgebouw in de wijk. Ook zijn er geen andere kerkelijke gemeentes in Peelo. Maar we willen er wel graag zijn voor onze wijk. Zo is het idee ontstaan om een kerstnachtdienst te organiseren, om zo samen met onze wijkgenoten de geboorte van Jezus te vieren.’
Wat kwam er allemaal kijken bij het organiseren?
Joan: ‘Allereerst moesten we een locatie vinden om de Kerstnachtdienst te kunnen houden. Van de gemeente Assen mochten we hiervoor de sporthal huren. Wel moeten we aan bepaalde voorwaarden voldoen, zo moeten we zorgen dat er EHBO-ers en BHV-ers aanwezig zijn tijdens de nachtdienst. Verder moest de muziek geregeld worden en de liturgie samengesteld worden. En er zijn flyers en posters gemaakt om onze wijkgenoten uit te nodigen voor de Kerstnachtdienst.
Wat kunnen de bezoekers van de Kerstnachtdienst verwachten? Oftewel: hoe ziet de dienst er uit?
Janita: ‘Een dienst waarin veel bekende Kerstliederen gezongen zullen worden onder begeleiding van de Peelo band, met een korte meditatie van dominee Ernst Leeftink.’
Wat verwachten jullie van de avond?
Dominee Ernst: ‘Echt samen als inwoners van Peelo sfeervol Kerst te vieren, door stil te staan bij de geboorte van Jezus. Want Hij brengt echt licht in deze donkere dagen.’