ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


19

datum uitg.


7-mei-2004


JEUGDKERK GODFASHION OP TV 16 MEI 2004Zwolle - Op zondag 16 mei wordt via de tv een dienst uitgezonden van de grootste jeugdkerk in Nederland: GODfashion in Zwolle. Spreker is Bram Rebergen, programmadirecteur van het Flevo Festival. Het thema van de dienst is ‘Choose Freedom’. Dit thema zal in de maand mei in veel van de 50 jeugdkerken in Nederland centraal staan. Inmiddels bezoeken zo’n 15000 jongeren per maand een jeugdkerk ergens in Nederland. Ook is ‘Choose Freedom’ het thema van het Flevo Festival dat van 12 tot 15 augustus gehouden wordt. Het gezamenlijke thema is een van de uitingsvormen van de ‘vette verkering’ tussen jeugdkerken en het Flevo Festival die zich qua doel en werkvorm sterk aan elkaar verbonden voelen. ‘CHOOSE FREEDOM’ staat voor de overwinning die Jezus behaald heeft en die ook door mensen verkondigd en uitgedragen wordt. Zij doen dit in de hoop dat velen ook voor die overwinning, en de vrijheid die dat met zich meebrengt, kiezen.
Aan de dienst wordt meegewerkt door het dramateam en de band van GODfashion. De presentatie wordt verzorgd door Machteld van der Kolk. Telefonisch kan gereageerd worden via 035 – 6727373. Hier kunnen ook teksten, geluidscassettes, CD’s, DVD’s of videobanden besteld worden. Meer informatie op www.zvk.nl.

Jeugdkerken zijn maandelijkse bijeenkomsten van jongeren uit allerlei geloofsgemeenschappen, en hun vrienden. De bijeenkomsten hebben vooral een evangeliserend karakter. Al bijna twee jaar trekken de jongerenbijeenkomsten in Zwolle duizenden bezoekers. GODfashion is géén kerk en wil ook geen alternatief voor de kerk zijn. GODfashion is een plek waar jongeren die Jezus als Heer van hun leven kennen of zoeken, elkaar ontmoeten over kerkmuren heen. In de bijeenkomsten worden op een eigentijdse manier de bijbelse boodschap en het christelijk geloof uitgedragen. GODfashion doet dat met moderne communicatiemiddelen en creatieve vormgeving.
De liederen worden gezongen uit de Opwekkingsbundel.