ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


1

datum uitg.


9-jan-2009


Uitzendingen, wordt het al gewoonte?

We beginnen meer en meer te wennen aan uitzendingen. Zelfs aan Afghanistan zo langzamerhand. Als er tenminste maar een tijdje geen moeilijk nieuws komt. En dat geeft al aan dat wennen betrekkelijk is. En dat het goed is om soms weer even na te denken, waar we mee bezig zijn, samen met anderen.Het is goed om dat op zijn tijd ook eens te doen met anderen die hetzelfde geloof delen. Want op de thuisfrontdagen van Defensie horen en zien militairen en hun familie genoeg. Maar je vindt er niet je vertrouwde achtergrond.

Daarom organiseren de Deputaten Geestelijke Verzorging Militairen van de Christelijke Gereformeerde en Gereformeerd vrijgemaakte Kerken opnieuw een thuisfrontavond. Ze nodigen familie, partner en/of militair uit op 22 januari 2009. In Amersfoort kunnen geloofsgenoten met elkaar spreken over de impact van uitzending op hun relatie met wie hen lief zijn en met Wie hen lief is. Op dit soort avonden staat altijd het gesprek centraal. Deze keer zal er ook een ‘ervaringsdeskundige’ spreken: Lkol. Kees de Rijke, die in Afghanistan commandant was van battle-group 6 van april tot augustus 2008. Maar de meeste aandacht zal het onderlinge contact krijgen.

Datum: 22 januari 2008, spreker: lkol. Kees de Rijke, tijd: 20.00-22.00 uur. Vanaf 19.30 koffie. Plaats: Martuskerk, Copernicusstraat 18, 3817 VJ Amersfoort.

Ieder die met uitzending te maken krijgt, heeft of had, is van harte welkom, zowel familie, vriend als militair zelf. Graag aanmelden van tevoren, uiterlijk 19 januari. Dit kan bij: H.K. Evers, tel. 0524-222923, e-mail: evershk@kpnplanet.nl of M. Tel, tel. 030-6386993, e-mail: ontmoetingsdag@filternet.nl.