ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


1

datum uitg.


9-jan-2009


IFES-Nederland en stichting Evangelie & Moslims starten samenwerking:
Eerste christelijke studentenwerker voor moslimstudenten


Per 1 januari 2009 is Willem van der Deijl aangesteld als ‘stafwerker moslimstudenten’. Hij gaat vanuit IFES-Nederland christelijke studentenverenigingen toerusten voor de ontmoeting met moslim-medestudenten.Deze taak betekent een uitbreiding van de werkzaamheden van Van der Deijl als medewerker van de stichting Evangelie & Moslims, die hierin samenwerkt met IFES-Nederland. Evangelie & Moslims en IFES-Nederland delen de visie dat moslimstudenten kennismaken met het evangelie en dat christelijke studenten weten hoe ze in de ontmoeting met hen van Jezus kunnen getuigen.

Een studentenvereniging is een plek waar christelijke studenten kunnen groeien in hun geloof. Leren om dat te delen over de grenzen van cultuur, etniciteit en godsdienst heen, hoort daar helemaal bij. Op deze manier grijpen ‘Maturity’ en ‘mission’ in elkaar en zijn zij onlosmakelijk verbonden. Voor jonge mensen die straks belangrijke posities moeten innemen in de multireligieuze samenleving, is deze ervaring ook onmisbaar.

De aanstelling van Willem van der Deijl is voor de periode van drie jaar en is mogelijk gemaakt door steun van de GZB.

IFES-Nederland is een grensverleggende beweging van (internationale) studenten die het Evangelie centraal stelt in de studentenwereld. IFES-nederland bestaat uit 44 christelijke studentenverenigingen en 16 werkgroepen voor internationale studenten, in totaal zo'n 3800 studenten. Meer informatie op www.ifes.nl.

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting voor getuigenis en dienst onder moslims in Nederland. Een beweging van christenen die willen bouwen aan respectvolle relaties met moslimmedelanders en in woorden en daden willen laten zien dat Jezus Christus het waard is om geŽerd en gediend te worden als Redder en Heer. Meer informatie op www.evangelie-moslims.nl.