ARTIKEL UIT Kerkbode








nummer


51-52

datum uitg.


19-DEC-2008


Kerkdiensten op Texel

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Den Helder organiseert in december kerkdiensten op Texel.



Donderdag 25 december
(1e Kerstdag)
14.30 uur ds. P. Niemeijer

Zondag 28 december
14.30 uur ds. P. Niemeijer

De diensten zullen gehouden worden in de Doopsgezinde Kerk te Den Burg, Kogerstraat 18.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Titia Klok-Otten, tel. 0222-322273 en/of Dianne Witvliet-Snippe, tel. 0222-319721.