ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


1

datum uitg.


7-JAN-2007


LezingDrachten - Op 18 januari 2007 hoopt drs. A. Capellen een lezing te houden over Verschuivingen in het Schriftgezag.
Er zijn op het punt van het Schriftgezag veel ontwikkelingen in onze kerken. Bijvoorbeeld in de veranderende visie op Genesis 1 als geschiedenis, het metaforisch (symbolisch) Schriftverstaan.
Daarbij zal hij aandacht schenken aan de achterliggende hermeneutische vragen.
De avondlezing is georganiseerd door de Friese studiegroep Kerkelijke
Ontwikkelingen (FKO) en wordt gehouden in het kerkgebouw 'De Hoeksteen',
Middelwyk 148, Drachten.
Aanvang 20.00 uur. Er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen