ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


41

datum uitg.


29-OKT-2004


Herdenking Hervormingsdag 31 oktober 2004


Ulrum - U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse herdenkingsdienst.
Deze zal zijn in de Ned. Herv. Kerk, op zondag 31 oktober, 's avonds om half 8.
De drie plaatselijke predikanten: Ds. Haak, Ds. Pieterman en Ds. Urgert zullen elk
wat vertellen over de kerkhervorming in 1517.
Het Chr. gemengd koor zal enkele liederen ten gehore brengen.
Er is samenzang met begeleiding van orgel (dhr. R. van Meekeren en trompetten dhr. M. Steenhuis en dhr. E. Faber)
Na afloop wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie in gebouw Irene.