ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


47

datum uitg.


21-nov-2008


Zang & Muziekavond

Uithuizen - Op zondag 7 december a.s. wordt om 19.30 uur de jaarlijkse zang en muziekavond gehouden in het teken van Advent. Deze avond vindt plaats in de Zionskerk, Hoofdstraat-Oost 18.Aan deze avond wordt meegewerkt door de Chr. Muziekvereniging ‘De Bazuin’ uit Uithuizen o.l.v. Luuk Tuinstra, het Chr. Gemengd koor ‘Concentio’ uit Uithuizen o.l.v. Jaap Ridderbos en het Chr. Mannenkoor ‘Het Hogeland’ uit Uithuizermeeden o.l.v. Klaas Withaar.

Evenals voorgaande jaren is er naast muziek en koorzang ook ruime gelegenheid voor samenzang. De organisatie verwacht ook dit jaar weer een grote publieke belangstelling. De kerkzaal is open vanaf 19.00 uur. De toegang is geheel gratis. Wel wordt ter bestrijding van de onkosten een collecte gehouden.