ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


48

datum uitg.


21-DEC-2007


Zendtijd voor Kerken

Rotterdam-Centrum - Op zondag 13 januari 2008 wordt om 17.02 uur op Radio 5 een kerkdienst uitgezonden van de Christelijke Gereformeerde Rehobothkerk.Voorganger ds. Jan Manni spreekt over het thema ‘Ook zo moe...?’ Aanleiding is de nodiging van Jezus, die in Mattheus 11 te lezen is: ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven…’ In deze dienst staan we stil bij de achtergrond en reikwijdte van deze nodiging.
De samenzang in deze dienst wordt begeleid door Izak L. Stolk, orgel. De gemeente zingt de liederen uit het Liedboek voor de Kerken (LvdK) en de Oude Berijming (O.B.).