ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


28

datum uitg.


14-JUL-2006


Bagage - Jan Kuiper

Nog een paar dagen en de scholen voor voortgezet onderwijs sluiten voor een flink aantal weken hun deuren. De basisscholen doen dat een week later. Het is het onderwerp van de dag: wat doe jij in je vakantie? Vakantiebestemmingen worden uitgewisseld en je krijgt goede raad mee: als je daar bent, kijk dan ook eens…Onvermijdelijk voor een reis is de voorbereiding. Wat gaat er mee en wat niet. Wie in een hotel overnacht, heeft het gemakkelijk: kleren die je nodig hebt, een paar goede boeken, informatie over je vakantiebestemming, een fototoestel, al dan niet digitaal. Maar wie gaat kamperen, moet flink wat meer in de achterbak van de auto wegstouwen. En als je kinderen meeneemt…
Vlak voor vertrek is het zover. De hele bult ligt bij de deur en de auto, misschien met aanhangwagentje, staat open. Niet alles kan mee; je moet nog eens kritisch door de hele stapel heen en keuzes maken: dit wel en dat niet. Een knuffeltje kan, maar niet de hele verzameling. En als je dan toch speelgoed meeneemt, dan liever compact.
Voor wie gaat backpacken is het selecteren en pakken helemaal een secuur werk. Spullen worden uitgezocht op grond van hun gewicht. Liever een lichte handdoek dan een zware. Het absolute minimum gaat mee. Je sleept alles immers mee op je rug, misschien wel de bergen op. Dan wil je geen ballast. Tenzij het om training gaat,, zoals bij het verhaal over de soldatenmars met stenen in je ransel.

Op reis

Het is een bekend voorbeeld dat je als christen een reis maakt door het leven naar de eeuwigheid. Er is lang geleden zelfs een boek over geschreven dat dit beeld helemaal uitwerkt; je noemt zoiets een allegorie. Een christenreis naar de eeuwigheid. De christen maakt een voetreis. Aan het begin van het boek draagt hij een pak op zijn rug. Zie de afbeelding bij dit artikeltje. In dat pak zitten zijn zonden en het duurt een tijd voordat hij die los wil laten. Hij sleept zijn pak overal mee naar toe. Pas bij het kruis van Christus vallen de riemen af en blijft het pak in de hoek liggen. Verlicht gaat hij verder. Het boek heeft miljoenen christenen geholpen bij hun reis door het leven. En dat terwijl de schrijver geen theoloog was, maar zijn kost verdiende met de reparatie van pannen, potten en ketels. Hij maakte de ideeŽn van de puriteinen toegankelijk voor een groot publiek.

Het is opvallend dat volgens John Bunyan, de schrijver van het boek, er vooral zonden in het pak zitten. Dat weegt ook het zwaarste; je zou het beeld ook kunnen uitbreiden en je dan afvragen, wat je verder allemaal meesleept je leven door. Net als bij de selectie van de vakantiebagage kun je dan beslissen wat je verder meeneemt en wat je laat liggen. Zijn er dingen bij die je niet kwijt raakt? Zitten er zaken bij die je helpen op je reis? Wat zit er allemaal in de rugzak die we meeslepen.

Bewustwording

Punt een daarbij is dat we ons ervan bewust zijn dat we een heleboel meeslepen. Dat is best lastig, omdat de rugzak er al zo lang zit en we geen ogen op ons achterhoofd hebben. We weten vaak niet eens wat onze ballast is. Je hebt vaak andere mensen nodig om je dat te vertellen: kijk eens wat je meesleept. Verderop in deze kerkbode staat een artikel van Hans Roosenbrand, psychotherapeut te Assen. Hij vult dat van zijn kant in en geeft aan wat ons kan hinderen in de relatie met God. Het kan helpen bij het uitpakken van onze rugzak en het selecteren van de bagage die we verder in ons leven meenemen.

Positieve en negatieve dingen

Wie kritisch naar zijn bagage kijkt, vindt daar een heleboel mooie dingen: kennis van de bijbel bijvoorbeeld, levenservaring, de herinnering aan mooie tijden, de goede relaties die je mag hebben met elkaar, de hoogtepunten van je geloof. Die moet je niet weggooien. Opvallend is dat Christus tegen de schijnheilige gemeente van Sardes zegt: herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Dus niet alleen de boodschap zelf, maar ook de landing daarvan in je hart hoort bij de bagage die bovenop mag liggen. De weg die God met je gaat door het leven. Stop die vooral terug.
Het lastige daarbij is dat aan veel mooie dingen tegelijk de herinnering aan verdriet kleeft. Je ervaart Gods nabijheid sterk bij het afscheid van een geliefde. Beide gaan dus mee terug de rugzak in.
Wat je dan achterlaat, zijn de verkeerde gewoontes, de opvattingen waarvan bleek dat ze je in de weg stonden in de omgang met God. Een negatieve geschiedenis. Zonden. Het gaat dan niet om een soort ontkenning van wat je verkeerd gedaan hebt, maar juist om erkenning ervan. Dan gaan de banden los en laat je je ballast achter bij het kruis van Christus. Hij bevrijdt.

Veel sterkte bij het selecteren van de bagage.

Assen, ds. Jan Kuiper


Onderschrift foto: Het pak op de rug van de christen in Bunyans boek naar een negentiende-eeuwse uitgave.