ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


48

datum uitg.


21-DEC-2007


PS Drenthe

Conceptagenda van de 71ste PS Drenthe welke bijeen zal komen op donderdag 10 januari te Assen.
Locatie: Gereformeerde Maranathakerk aan de Nobellaan. Aanvang 19.30 uur.Artikel 1 Opening namens de roepende kerk van Zuidbroek
Artikel 2 Geloofsbrieven
Artikel 3 Moderamen: Preses namens classis Assen ds. H.J. Boersma, scriba namens classis Stadskanaal ds. J. Plug. Assessor namens classis Hoogeveen nog niet bekend.
Artikel 4 Drentse Zendingsdeputaten. Conform reglement hebben de deputaten behoefte u te informeren over de opleiding in Venezuela (zie bijlage)
Artikel 5 Verkiezing van afgevaardigden naar de Generale Synode. Assen-West, Beilen, Emmen, Hooghalen, Hoogeveen, Hoogezand Sappemeer-Zuid, Meppel, Smilde, Oosterwolde, Mussel, Stadskanaal, Zuidbroek, Zuidlaren, Zuidwolde hebben aangegeven dat hun predikant door ziekte of de omstandigheden binnen de gemeente niet beschikbaar zijn voor de GS te Zwolle Zuid. De volgende predikanten zijn beschikbaar: Classis Assen: S. de Jong, L.E. Leeftink, G. Meijer, H.J. Boersma; classis Hoogeveen: P.H. v.d. Laan; classis Stadskanaal: J. Plug, K.P.A. Moedt, H. Bos. Ouderlingen: P.H. de Boer en A. Pool beiden vanuit de classis Assen. Van de andere kerken nog geen voordracht ontvangen. Officieel tenminste nog twee namen nodig.
Artikel 6 Voordracht GS voor secundus college van toezicht TU
Artikel 7 Afronding vergadering
a. rondvraag
b. censuur
c. voortgezette vergadering op donderdag 5 juni 2008
d. gebed

Namens de roepende kerk van Zuidbroek,
J.W. Toebes, secretaris PS Drenthe