ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


28

datum uitg.


14-JUL-2006


Landelijke gebedssamenkomst Gereformeerd Appèl@t
2 september 2006
Thema: ”De tijd dringt!”
Voorgangers: ds. C.T. de Groot, prof. dr. B. Kamphuis, drs. J. van Mulligen
Muzikale leiding: Peter Sneep
Programma: 19.00 uur, sing-in; pauze; 20.00 uur, gebedssamenkomst
Plaats: kerkgebouw De Lichtkring, Laan naar Emiclaer 1, Amersfoort
Info: www.gereformeerdappel.nl of tel. 015 – 25 65 015.