ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


11

datum uitg.


18-MRT-2005


Classicale diaconale conferentieHaren - Voor alle diakenen in de classis Groningen wordt op donderdagavond 7 april a.s. een classicale diaconale conferentie gehouden, aanvang 19.45 uur in het gebouw van de Gereformeerde Kerk (vrijg.), Sterremuurweg 4.
Het thema voor deze avond is:
DE POSITIE VAN DE FINANCI╦LE MINIMA
Dit thema zal door een drietal sprekers worden belicht en er zal volop ruimte zijn om ervaringen en vragen uit te wisselen.
Met medewerking van onder andere: Stichting De Driehoek en het Diaconaal Steunpunt.
Contactadres Classicale Diaconale Commissie Groningen:
L. Wobbes
Kerkstraat 143
9745 CH Groningen.
lwobbes@home.nl