ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


1

datum uitg.


7-JAN-2007


Activiteitenagendadinsdag 9 januari
Zuidhorn, Urker Mannen Ensemble o.l.v. Pieter Jan Leusink en Martin Mans, ‘de Rank’ - 20.00 uur

zondag 14 januari
Niezijl, zangavond m.m.v. ‘de Rietzangers’, Ned. Herv. Kerk aan de Hoofdstraat - 19.00 uur

dinsdag 16 januari
Ten Boer, Najaarslezing ‘Met overtuiging gereformeerd’, Prof. M. te Velde, Geref. Kerk - 20.00 uur

donderdag 18 januari
Drachten, Lezing drs. A. Capellen: ‘Verschuivingen in het Schriftgezag’, Geref. Kerk ‘De Hoeksteen’, Middelwyk 148, 20.00 uur