ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


41

datum uitg.


29-OKT-2004


Luther over de bijbel - Matthijs Haak


De bijbel ontdekken

Dertig jaar geleden las niemand de Bijbel. Het was een onbekend boek. Op mijn twintigste had ik er nog nooit n gezien. Ik wist niets van de profeten, van het evangelie of van de brieven. In de bibliotheek ontdekte ik een exemplaar en ik begon te lezen en bleef lezen. In die donkere tijd regeerde de paus met bijgeloof en bedrog. Ik zou hem nooit hebben durven aanvallen als de apostel Paulus niet zo duidelijk tegen deze dingen gewaarschuwd had, en als Christus zelf niet had gezegd: Ze eren mij tevergeefs omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn.
De Bijbel is als een grote boomgaard, waar allerlei soorten vruchtbomen staan waarvan je kunt plukken. Je vindt er troost, waarschuwing, onderwijzing, steun, beloften enzovoorts. Er is geen enkele boom in deze boomgaard waar ik nog nooit aan geschud heb en een paar heerlijke appels of bessen van genoten heb.
De Bijbel is het hoogste boek want de Bijbel is goddelijk. We leren er geloof, hoop en liefde uit. Het is een boek vol goddelijke gaven en daden. De Bijbel is vervuld van wonderbare kracht.

De bijbel begrijpen
We moeten allereerst zorgen dat onze geloofsleer overeenstemt met Gods Woord. Als dat zeker is, kunnen we daarop bouwen en kan zelfs de duivel ons daar niet van af brengen. Ik ben er diep in mijn hart van overtuigd dat mijn leer overeenstemt met Gods Woord. De duivel tart mij soms met de bijtende vraag: Denk je dat jij de enige bent die Gods Woord begrijpt, en begrijpen alle anderen er niets van, en durf jij alles om te gooien wat de kerk altijd heeft geleerd, en zelfs met een nieuwe leer te komen? Bij zulke aanvallen moet ik sterk staan. Maar Gods Woord is de eeuwige waarheid en alles wat daar tegenin gaat is van de duivel. En daar hou ik me aan, ook al keert zich de hele wereld tegen me. Ik vraag niet naar het oordeel van de mensen. Ons geloof staat vast in Christus. Zoals Petrus zegt: Wij hebben het profetische woord dat vast staat. Dus: ook al beweert iedereen het tegendeel, wij blijven staande en zeggen: Gods Woord is de waarheid.
We moeten de Bijbel niet naar ons verstand richten en uitleggen, maar we moeten de Bijbel biddend lezen en op ons laten inwerken. Anders begrijpen we er niets van. De heilige Geest moet onze bijbelse leermeester zijn. Als ik word aangevochten, neem ik een tekst of een bijbelgedeelte waarin Jezus Christus mij troost door te zeggen dat Hij voor mij gestorven is. Ja, het is een wonder om de Bijbel te mogen begrijpen.

De bijbel gehoorzamen
De heerlijkheid van Gods Woord is oneindig en onuitsprekelijk. We kunnen God er niet genoeg voor danken. Wij mensen denken: als ik ooit van mijn leven de Schepper van hemel en aarde zou kunnen horen spreken, dan zou ik er voor naar het andere eind van de wereld willen reizen! Maar hoor dan toch: de Schepper van hemel en aarde spreekt tegen je door Zijn Woord en door de prediking. Hij doopt je. Hij onderwijst je, en Hij spreekt je vrij van je zonden door de sacramenten. Het zijn geen woorden van beroemde filosofen, maar God zlf is aan het Woord. En de beste predikers zijn zij die het volk en de jeugd onomwonden en heel duidelijk onderwijzen, zoals Christus de mensen ook met eenvoudige gelijkenissen alles uitlegde. En de beste toehoorders zijn zij die het Woord horen en niet twijfelen. Ook als je geloof nog klein en zwak is, moetje er gehoorzaam naar luisteren, want zonder gehoorzaamheid bestaat er geen geloof.
Er is een zee van boeken over de Bijbel geschreven. De Bijbel wordt bedolven onder de commentaren en uitleggingen. De beste uitleggers zijn zij die zich aan de tekst houden. Maar als je veel uitleggingen leest, ga je de Bijbel met andermans ogen lezen in plaats van met je eigen ogen. Daarom wilde ik wel dat al mijn boeken ook maar begraven werden. Want het gaat alleen om de Naam van Christus.

Fragmenten uit ‘De tafelgesprekken’ van Maarten Luther
Bron: Sipke van der Land, Een zee van licht ( Kok, Kampen)

Ulrum, ds. Matthijs Haak