ARTIKEL UIT Kerkbode
nummer


48

datum uitg.


21-DEC-2007


Kerstsamenzang

Hoogkerk - Op zondag 23 december hopen wij om 19.30 uur in de Geref. Kerk, Hoendiep 232, opnieuw de geboorte van onze Heer Jezus Christus te gedenken met een feestelijke samenzangavond.Naast de samenzang zullen maar liefst 3 koren een optreden verzorgen, namelijk Gereformeerd Gemengd Koor Zingt Gode Lof, Exaltation en Ancora. De organist deze avond is Kees Smith. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoetten bij een kopje koffie. U bent allen van harte uitgenodigd!

Comm. Zondagavondzang Hoogkerk