Gereformeerde kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe

Kopij voor de kerkbode van zaterdag 22 december graag uiterlijk inleveren op vrijdag 14 december om 10.00 uur. Preekvoorzieners, die de diensten zelf op internet invullen, kunnen dat voor die kerkbode nog doen tot maandagochtend 17 december. De daarop volgende kerkbode verschijnt d.v. zaterdag 12 januari.

Het thema van de kerkbode van 10 november is: Verbond en classis
Het thema van de kerkbode van 24 november is: Als de tak wil bloeien
Het thema van de kerkbode van 8 december is: Advent

Actueel
Laatst zat ik op een verjaardagsvisite en had ik een aantal keren een inbreng in het gesprek, waarbij ik me realiseerde: "Dat heb ik gelezen in de kerkbode". Aan het woord is een lezeres die zich er zo bewust van werd dat de kerkbode veel biedt als het gaat om ons kerkelijk leven, met name in het noorden van het land.

Interessant
Naast lokaal nieuws zijn er natuurlijk de beschouwende artikelen van de redactieleden, waardoor de lezers weten wat er speelt in onze kerken. Het is verrassend hoe zij elke keer weer in staat zijn interessante onderwerpen op actuele wijze uit te diepen. Ook onze Gereformeerde organisaties krijgen de kans om via de kerkbode nieuws over hun organisatie uit te dragen. En natuurlijk staat er een overzicht van de kerkdiensten in de kerkbode.

Abonnement
Het is altijd een goed moment om een abonnement op de kerkbode te nemen. U kunt dit zelf regelen via de website: www.kerkbode.nl of stuur een mail met uw gegevens naar kerkbode@scholma.nl onder vermelding van "abonnement 2019". De abonnementsprijs voor 2019 is € 49,50. De overige exemplaren van 2018 krijgt u daar gratis bij!