Deze week in de Kerkbode

Thema:Bruid van Christus
Nummer 3 - 9 februari 2019

[ACTUEEL] - Ds.Jan Kuiper
Verdraagzaamheid en pijn
Ds. Jan Kuiper wil graag dat gelovigen oog krijgen voor elkaars gevecht. Je hoeft dat gevecht niet op dezelfde manier te kennen, om toch te aanvaarden dat de ander daar wel tegen strijdt. En dan is de gave van de verdraagzaamheid een groot goed. "Wij bestaan in Zijn geduld". Wie beseft dat hij bestaat in Gods geduld, vindt ook de weg om die ander binnen de gemeenschap van de kerk te aanvaarden, al ben en blijf je het oneens met wat die ander doet of zegt.

[MEDITATIE] - ds. Alko Driest
Bruid van Christus
Ds. Alko Driest schrijft dat God geniet en blij is als wij om elkaar denken. Hij koos voor een nauwe band met ons en had er alles voor over. Driest vraagt: "Weten we ons zo levende leden van Zijn gemeente? Een gemeente waar zoveel moois is, maar die tegelijkertijd ook weet van gebrokenheid en geestelijke strijd". En daarom zegt de bruid, samen met de Geest: Kom Heere Jezus, kom, hemelse bruidegom.

[THEMA] - ds. Alko Driest
Hermeneutiek, Van Bruggen en De Bruijne
Ds. Alko Driest schreef in een eerdere kerkbode over dr. A. L. Th. de Bruijne en wat die schreef over schriftuitleg. De Bruijne zag dr. J. van Bruggen als 'voorloper' van de nieuwere manier van bijbeluitleg. Dit bevreemdde Driest, omdat van Bruggen eerder schreef: "Ik heb de nieuwe hermeneutiek steeds als dwaling bestreden." Kennelijk bevreemdde dit niet alleen Driest, want uit een Ingezonden in het blad Nader Bekeken blijkt dat meerdere mensen de Bruijne hier op hebben aangesproken. Reden voor de Bruijne om in gesprek te gaan met van Bruggen en tot de conclusie te komen dat hij geen recht deed aan van Bruggen.

[THEMA] - ds. Alko Driest
Leven in onthouding
Ds. Driest neemt in de kerkbode een bijdrage van Wolter Rose over, getiteld: Wat woorden van Jezus over huwelijk en ongetrouwd zijn ons te zeggen hebben, ook als hij nooit iets over homoseksualiteit gezegd heeft. En dan blijkt bijvoorbeeld dat Jezus, als het over huwelijk en seksualiteit gaat, strenger is dan Zijn tijdgenoten. Zelfs zo dat zijn leerlingen ervan schrikken. Wesley Hill schreef het boek Hoopvol leven - gedachten over christelijke trouw en homoseksualiteit. Daarin zegt hij o.a: Ik leef in onthouding dankzij de kracht van het bijbelse verhaal.

[THEMA] - Tini Driest
Een gezonde kerk
Ds. Henk Drost kwam op uitnodiging van de mannenverenigingen naar Haren, waar hij sprak over Een gezonde kerk. Allerlei vragen kwamen aan de orde, bijvoorbeeld wat je moet doen als je moeite en bezwaar hebt over hoe het in de kerk toegaat. Of als de mens steeds meer gaat bepalen wat het Woord nog te zeggen heeft.

[BOEKBESPREKING] - ds. Rinze IJbema
Het vergeten Evangelie
Ds. Rinze IJbema bespreekt dit boek van Reinier Sonneveld. Het is een boek waarin zonder christelijke groepstaal wordt uitgelegd waar het in de bijbel en in het geloof om gaat. Daar heb je zelf wat aan en dat helpt als je het Evangelie aan niet-gelovigen wilt uitleggen. Nu blijft IJbema wel met een vraag n.a.v. dit boek zitten. En hij is niet de enige, want op 8 maart is er aan de TU in Kampen een studiedag over Verzoening door voldoening en het oud-christelijke Christus victor-benadering. Sonneveld voert in zijn boek een krachtig pleidooi voor dat oud-christelijke model, dat de laatste decennia weer volop aandacht krijgt. De kern van dat model: Verzoening gebeurt door wat God en mens van elkaar scheidt - het kwaad in en buiten ons - te overwinnen.

[DIACONAAT] - Siske van Oostrum
Vrijwilliger zijn op het Hospitaalschip van Mercy Ships
Een echtpaar uit Leeuwarden was twee maanden op dit schip en vertellen aan freelancer Siske van Oostrum over hun ervaringen. Ze maakten lange dagen maar: "het was de investering meer dan waard".

En verder:
Kerknieuws
Nieuws uit de classes
Kerkdiensten

Activiteiten
Persberichten