Deze week in de Kerkbode

Thema: Zien wat God geeft
Nummer 20 - 14 oktober 2017

[ACTUEEL] - ds. Jan Kuiper
Gezocht: Ouderen
Ds. Jan Kuiper vraagt aandacht voor ouderen, mensen boven de 60, die een heleboel kunnen, maar, zo nuchter is hij wel: veel niet kunnen en nooit meer zullen kunnen. "Dat heeft te maken met eerder gemaakte keuzes, waardoor de dingen waar je niet voor koos nu uitgesloten zijn". Hij wil trouwens graag gewoon gezien worden als zichzelf en niet als weer 'zo'n zestigplusser'. En waar het in zijn bijdrage om gaat: "Ik ervaar een roeping om de Heer te dienen, ook in de kerk. Je moet wachten tot je geroepen wordt, maar ik wil toch graag even aangeven wat ik 'meebreng' en dat is ervaring".

[MEDITATIE] - ds. Garmt Sander
Jezus geeft levend water
Ds. Garmt Sander schrijft over de Samaritaanse vrouw, die bij de put water komt halen. Jezus presenteert zichzelf aan haar als de Messias. De put was diep, het water niet dichtbij, maar Jezus is dat wel. Zichtbaar en bereikbaar voor iedereen.

[THEMA] - ds. Garmt Sander
De Geest wordt uitgestort
Toen werd zijn kracht gelijk zichtbaar, zien we vandaag ook nog mooie en inspirerende dingen in de kerk? Ds. Sander: "Het vraagt oefening en doorzettingsvermogen om het mooie van Christus' kerk te blijven zien. Leg je oude mens af en trek de nieuwe mens aan. Daar mogen we door de Geest in groeien."

[THEMA] - ds. Garmt Sander
God geeft
Barnabas ziet dat God in zijn goedgunstigheid bewerkt dat veel mensen door de verkondiging van het Evangelie in de Heer gaan geloven. Ds. Sander: "Maar daarmee is het niet klaar. het geloof moet groeien en steeds sterker worden. Kennis van en liefde voor de Heer moeten groeien. Dat is niet alleen een inspanning van de gelovigen zelf, God geeft in zijn genade ook nog eens verschillende gaven aan zijn kinderen, waar de kerk mooi en krachtig van wordt.

[VOOR U GELEZEN]
Als twee Gereformeerde dominees hetzelfde boek lezen
Ds. Alko Driest zet ze naast elkaar, twee recensies van het boek 'Gereformeerde hermeneutiek vandaag', uitgekomen in de bezinningsreeks van de Theologische Universiteit onder redactie van Ad de Bruijne en Hans Burger. Dr. G.A. van den Brink zegt in het Reformatorisch Dagblad dat "je in dit boek niet vindt wat je ervan verwacht". Het valt hem op dat de aandacht vooral uitgaat naar de interactie tussen mens en bijbel, waardoor bijvoorbeeld het boek Openbaring niet zozeer de bekendmaking van de goddelijke waarheid is, maar verlichting van de mens die nu anders naar alles kijkt.
Ds. Jan Mudde (NGK) laat in het Nederlands Dagblad een heel ander geluid horen: "Eigentijdse inzichten in het menselijk verstaan worden geÔntegreerd in een op de Bijbel geŽnte† hermeneutiek. De mens heerst niet over de Schrift, een goede hermeneutiek, gefundeerd op bijbelse noties, helpt de lezer een goed verstaander te worden en de Bijbel recht te doen - in de eigen context.

[BOEKAANKONDIGING]
Dag en Deur
Ds. Marten de Vries werkte, net als een paar andere Gronings sprekende collega's, mee aan het nieuwe Bijbels Dagboek Dag en Deur. In de kerkbode vertelt hij iets over zijn motivatie. Tevens is er een bijdrage van hem aan het nieuwe dagboek opgenomen.

[VOETLICHT]
Als je veel reist ben je thuis bij God
De kerkelijke wortels van Ellen Stamhuis liggen in de GKv van Groningen, maar door haar werk en interesse woont en werkt ze nu al jaren in het buitenland en tegenwoordig in Congo. Ze werkt voor Medair, die lijdende mensen in afgelegen en verwoeste gemeenschappen over de hele wereld helpt om een crisis te overleven en het gewone leven weer op te bouwen. In de kerkbode vertelt ze over haar werk.

Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Verder de (vaste) rubrieken, zoals Actueel, meditatie, nieuws uit classis en PS, een overzicht van de kerkdiensten, kerknieuws, boekbespreking, persberichten en aankondigingen van activiteiten. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.

Verder:
Kerknieuws
Nieuws uit de classes
Kerkdiensten

Activiteiten
Persberichten