Deze week in de Kerkbode

Thema: Aanstekelijk!
Nummer 16 - 31 augustus 2019

[ACTUEEL] - Ds. Jan Kuiper
Vrij van dogma's?
De website dogmavrij.nl is een website van kerkverlaters voor kerkverlaters. Het artikel geeft tips voor het gesprek met kerkverlaters. Hierbij komt de vraag op: Als je vanuit de kerk met ze in gesprek gaat, zit daar dan niet de stiekeme hoop achter dat ze via die aandacht toch weer kiezen voor de kerk? Dan heeft zo'n gesprek opnieuw iets dwangmatigs en daar hebben veel kerkverlaters juist last van. Jan Kuiper werkt dit verder uit in zijn [Actueel] in de kerkbode.

[MEDITATIE] - ds. Henk Venema
Dat de volken u loven, God!
Dat is de wens die de dichter van ps. 67 hier uit. En is ook de wens die wij vandaag in de mond nemen. Henk Venema zegt daarover: "Als het bij een wens blijft, hebben die woorden eigenlijk maar weinig betekenis. Koppel je ze aan Christus' werk en aan de komst van de Heilige Geest, dan is de wens van deze psalmdichter intussen werkelijkheid geworden. Want het is een gegeven feit dat God vandaag overal op aarde wordt geprezen.

[THEMA] - ds. ds. Henk Venema
Enthousiasme in Binamzain
In Binamzain op Papoea beleeft ds. Henk Venema de mooiste dag van de hele reis, die hij bij zusterkerken ver weg bracht. Op deze zondag is het groot feest voor de gemeente: 's Morgens zijn er mensen die belijdenis van hun geloof doen en gedoopt worden, 's middags wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Zo is Venema en zijn reisgenoot er getuige van dat de zusterkerk op Papoea een levende en groeiende kerkgemeenschap is.

[THEMA] - ds. Henk Venema
Toewijding in Probolinggo
Ds. Henk Venema en Johannes Veldhuizen gaan ook op bezoek bij een christelijke school. Deze school in Probolinggo biedt bijbels onderwijs aan iedereen. IndonesiŽ is een land waar evangeliseren niet gemakkelijk is. Een groot deel van de bevolking is moslim, boeddhist of hindoe. Slechts ongeveer 10% van de bevolking is christen en die hebben het best moeilijk, in sommige delen van het land zelfs zwaar. Evangeliseren is niet toegestaan. Dat weerhoudt ze er niet van om te getuigen van Jezus' genade, ook op school.

[EXTRA] - ds. Alko Driest
Huwelijk, gezin en gender
In de vorige kerkbode schreef ds. Alko Driest een bijdrage over dit onderwerp, waarop een reactie kwam die samengevat zei: "U doet transgenders tekort." Dat was zeker niet de bedoeling van Driest, vandaar dat hij nu een aanvulling geeft met wat prof. Douma er in 1993 over schreef in het boek 'Seksualiteit en huwelijk'. Daarvan zegt Driest: "Douma schrijft er fijnzinnig en terughoudend over".

[KERKGESCHIEDENIS] - dr. Harm Veldman
Berend Adam Bos, een van de eerste vrijgemaakte dominees
Dr. Harm Veldman brengt in een aantal portretten in de kerkbode in beeld wie de predikanten zijn die leiding hebben gegeven in hun woonplaats en soms ook ver daarbuiten. Hij begint met ds. Bos, die toen in Assen stond. Hij beijverde zich voor de Vrijmaking, maar in 1948 liet hij weten dat hij streefde naar hereniging met de synodale kerkgemeenschap. De verbijstering was groot.

[INTERVIEW] - Siske van Oostrum
Gebarendominee Martin Visser laat van zich horen
Visser werkt voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat, dat gedragen wordt door de PKN, de CGK, de NGK en de GKv. Plaatselijk wordt er ook met andere kerken samengewerkt. Ieder van de dovenpredikanten is bevoegd om in zijn werkgebied in alle deelnemende kerken voor te gaan en de sacramenten te bedienen. Visser gaat dus in veel kerken voor en bezoekt alle doven uit de verschillende kerken in zijn werkgebied. Hij geeft tips hoe je zelf op respectvolle wijze met doven om kunt gaan.

En verder:
Kerknieuws
Nieuws uit de classes
Kerkdiensten

Activiteiten
Persberichten