Deze week in de Kerkbode

Thema: Goede voornemens
Nummer 17 - 1 september 2018

[ACTUEEL] - Ds.Jan Kuiper
Body positive
Kuiper behandelt de vraag of de Bijbel iets zegt over de verhouding met je lichaam. Hij zegt dat daar door de loop der tijd geen eenduidig antwoord op gegeven is. Er zijn deskundigen die beweren dat het Paulus is, die heeft bijgedragen aan zo'n negatieve houding tegenover het lichaam. Daar is Kuiper het niet mee eens. Uit de discussie die over dit onderwerp op Facebook losbarstte trekt Kuiper de conclusie dat het nodig is dat er een bezinning op gang komt over dit onderwerp in een tijd waarin er waardering is voor het lichaam zoals het is, al is er nog steeds moeite met het lijdende lichaam.

[MEDITATIE] - ds. Rinze IJbema
Blijvende rust
Na de vakantieperiode start de kerkbode op met bijdragen van ds. Rinze IJbema, over goede voornemens en omgaan met stress. In zijn meditatie gaat het over Hebr. 4: 9-11a. De tekst eindigt met: 'Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust". Dat is de tegenstelling: Alles op alles zetten en rust. IJbema zegt daarover: Definitieve rust is iets van de toekomst en het is een cadeau van God. Iets wat je beloofd is. Iets wat je mag geloven. En als het gaat om alles op alles te zetten, dan is dat om te blijven geloven, te blijven vertrouwen en je nu al in alles te richten op God.

[THEMA] - ds. Rinze IJbema
Goede voornemens
IJbema: "Goede voornemens hebben het in zich om wel goed te zijn, maar vooral ook voornemen te blijven." Uit de bijbel kennen we geloofshelden, Hij concentreert zich op Henoch, die wandelde met God: "Ik teken ervoor, om te wandelen met God". En hij signaleert dat je in deze tijd behoorlijk eigenwijs en koppig moet zijn om te geloven! Want er is ruzie, maar oorlog is niet de vader van alle dingen, er is ziekte, maar het verlangen naar heelheid is sterker. En als gelovige houd je vol: Er is hoop. Over het wandelen met God geeft hij het advies om dagelijks op minstens één moment met God te delen wat je bezighoudt. En nog een stap verdergaand: Je zou ook alles wat je met God bespreekt kunnen noteren in een schrift. Met een kolom ernaast, waarin je later opschrijft wat het antwoord van Hem was. Het antwoord dat kan komen via mensen, via een tekst die je las of door een idee dat je zomaar te binnen schoot.

[INTERVIEW] - Siske van Oostrum
Dineke Terpstra, smaakmaker in vrijwilligersland
Geboren in Bedum en wonende in Kootstertille zet zij zich voor van alles en nog wat in. Ze is bijvoorbeeld presidente van de vrouwenvereniging, is al 30 jaar jeugdleidster en geeft de laatste acht jaar ook catechisatie. Dat doet ze, alhoewel ze geen theologische of pastorale opleiding heeft gehad. Ze zegt: "Ik heb wel een kast vol boeken over die onderwerpen, die ik bijna allemaal gelezen heb. Een catecheet moet niet alleen kennis hebben en kunnen overbrengen, maar ook weten wat er onder zijn of haar jongeren leeft. Dus niet alleen met ze praten in de kerk, maar ook op het sportveld, in de kroeg of gewoon in het dorp." Op het ambt van ouderling of diaken zit ze niet te wachten, maar ze is wel blij met de ruimte die daarvoor in onze kerken nu geboden wordt.

[INTERVIEW] - Douwe Janssen
Studentenpastor Ton Huttenga schrijft een boek
Douwe Janssen interviewde hem over het boek 'Vooruitgeschoven post' en vroeg hem bijvoorbeeld: "Wat raad je ouders aan als hun kinderen losraken van kerk of geloof?" Huttenga: "Ga niet drammen. Praat er, als er gelegenheid voor is, op een natuurlijke wijze over. Vraag er na verloop van tijd weer eens na."

[LOKAAL NIEUWS] - ds. Jan Kuiper
Kan Gereformeerd Daltononderwijs?
In Leek bestaat de Gereformeerde basisschool 50 jaar. In al die jaren is er natuurlijk heel wat veranderd. De school is nog steeds Gereformeerd, maar is inmiddels ook een gecertificeerde Daltonschool, waar het gaat om keuzes leren maken, samenwerken met anderen en op je eigen manier het doel halen. Door de jaren heen lag de nadruk nogal op het ondertekenen van de Drie Formulieren van Enigheid, die de identiteit stempelden. Nu gaat het om het christen-zijn, dat naar voren komt in het onderwijs. Zo was het thema van het afgelopen jaar: 'Ik ben', over de naam van God Jahweh, die wijst op het verbond dat hij met Zijn kinderen sloot. Ook de leerlingen komen niet meer alleen uit gereformeerde gezinnen.

[VOETLICHT] - Arjan Woertink
Fietsen van Beilen naar Trier
'Je samen inzetten voor goed onderwijs en tegelijk een fijne vakantie. Dat is The Ride of Education". In de kerkbode een impressie van de tocht door de fietsers, die zich lieten sponsoren voor het studiefonds Thusano, dat 13 jongeren in Zuid-Afrika ondersteunt bij hun opleiding, zoals verpleegkunde, lerarenopleiding en mechatronica. Hun inspanning leverde 7.000 euro op.

En verder:
Kerknieuws
Nieuws uit de classes
Kerkdiensten

Activiteiten
Persberichten