NB: I.v.m. de feestdagen verschijnt de volgende kerkbode D.V. op zaterdag 11 januari 2010, dus drie weken na de vorige.


Deze week in de Kerkbode

Thema: Uw koninkrijk kome
Nummer 23 - 7 december

[ACTUEEL] - ds. Jan Kuiper
Uitschot
Jan Kuiper kwam deze term tegen in de media. Het woord werd gebruikt voor mensen die meer dan één probleem hebben en voor wie het moeilijk is om zorg te regelen. Hij zegt: Stel je voor dat er zo over je gepraat wordt? Maar hij stelt ook de vraag: “Zit er zoveel rek in de kerkelijke gemeenschap dat verschoppelingen daar hun plek wel hebben?” Hij is er niet gerust op.

[MEDITATIE] - ds. Rinze IJbema
Ds. Rinze IJbema denkt na over de zegen die Jakob aan Juda geeft. Hij is onder de indruk dat Jakob in hem een leeuw mag zien. En zijn hart springt op als je in de volgende ‘puzzelwoorden’ onze Heer Jezus Christus herkent. En met een sprongetje naar vandaag: Vanwege Jezus, het kind van Bethlehem, mag je in vrede feest vieren, vandaag en voor altijd.

[THEMA] - ds. Rinze IJbema
Laat komen, Heer, uw Rijk
In de tijd van Advent kijken we vooruit naar het Kerstfeest, maar daar blijft het niet bij. Gods reddingsplan strekt zich verder uit naar een toekomst die nog verder voor ons ligt. IJbema stelt om te beginnen dat ons begrip daarover tekort schiet. Hij vergelijkt het met een baby, die voor de geboorte geen idee heeft hoe het leven er na zijn geboorte uit zal zien. Dan bespreekt hij de het duizendjarig rijk, waarover veel geschreven is, maar waarover in de Bijbel slechts weinig gesproken wordt. Verder gaat het over de vraag of we elkaar in het eeuwige rijk van God herkennen zullen.

[THEMA] - ds. Klaas van den Geest
De kerkdienst, een feestje?
Ds. Klaas van den Geest heeft het idee dat Gereformeerden steeds evangelischer zijn geworden, als je let op de inrichting van de eredienst. Hij heeft het idee dat die populair en laagdrempelig moeten zijn, met vaak hele goede bedoelingen richting verschillende doelgroepen. Maar hij krijgt ook het idee dat de kerkdiensten vaak ‘ons’ feestje zijn geworden.

[VOOR U GELEZEN] - Gerande Sikkema
De eindtijd
Gerande Sikkema was geraakt door een stuk dat ze op Facebook las over de eindtijd en nam het over van Roeli Wijngaard. Het is Roelie opgevallen dat er heel veel politici en wetenschappers zijn, die onze aarde willen redden. Zij stelt de vraag van wie de aarde eigenlijk is. De duivel weet dat hij maar weinig tijd meer heeft en zet mensen daarom aan tot het redden van de aarde, terwijl iedereen geroepen is om het Evangelie te omarmen en verder te vertellen. Haar conclusie: Het klimaatrapport kan in de prullenmand. Laat ons God en zijn plan leren kennen.

[INTERVIEW] - Ina Scholma-Huisman
Voortvluchtigen helpen in Hunted
Ds. Ernst Leeftink nam lifters mee en dat leverde hem en zijn vrouw spannende tijden op. Hij bleek verzeild in het spel dat ‘Hunted’ heet en op tv werd uitgezonden. Half vrijgemaakt Nederland leek te kijken en herkende hem.

[KERKGESCHIEDENIS] - dr. Harm Veldman
Portretten van de eerste vrijgemaakte dominees
In deze serie behandelt dr. Harm Veldman ds. Klaas Holwerda en zijn zoons Benne en Douwe. Klaas Holwerda stond in die jaren met overtuiging aan de kant van prof. Schilder, maar speelde geen actieve rol in de strijd van 1944. Zoon Douwe wilde eerst ook wel dominee worden, maar eenmaal goed bezig met de klassieke talen op het gymnasium begon hij zijn voorkeur te voelen om zich hierin verder te bekwamen. In de jaren na zijn pensionering bleef Douwe Holwerda actief, niet alleen met de publicatie van klassieke teksten, maar ook met zijn medewerking aan de vertaling van de Bijbel in het Gronings. In 2011 overleed hij in Zuidhorn, 91 jaar oud.

[INTERVIEW] - Douwe Janssen
Musiceren is zingen met je hart -
Jan en Aline Werkman uit Thesinge zijn zeer begaafde musici, die allebei een opleiding aan het conservatorium hebben gehad. Ze hebben meegedaan en het muziekconcours Nederlands Brassband Kampioenschappen in Utrecht. Er deden veertig bands aan mee, terwijl er vijf prijzen te verdelen waren. Jan sleepte er twee in de wacht, Aline één. Aan de kerkbode vertellen ze meer over hun drijfveren.

En verder:
Kerknieuws
Nieuws uit de classes
Kerkdiensten

Activiteiten
Persberichten