Deze week in de Kerkbode

Thema:
Nummer 10 - 8 juni 2019

[ACTUEEL] - Ds. Jan Kuiper
Pinksteren: we krijgen inwoning
Ds. Jan Kuiper gaat in zijn bijdrage in op de vraag die dr. J.M.D. de Heer opwerkt. Dat is de vraag of de zonde nog wel in beeld is en waar de 'prediking van wet en evangelie' blijft. De Heer is gepromoveerd op evangelische invloeden bij Gereformeerden en is predikant van de Gereformeerde gemeente in Middelburg. Hij maakt zich zorgen over opwekkingsliederen in reformatorisch Nederland. Die opwekkingsliederen raken het gevoel, maar als de emotie wegzakt, wat blijft er dan over? Jan Kuiper eindigt zijn [Actueel] met het antwoord: "Wat blijft is de vrede met God, die je helemaal blijft vervullen."

[MEDITATIE] - ds. Rinze IJbema
De vijf talen van de Geest
Ds. Rinze IJbema benoemt de vijf talen die de Geest spreekt en wenst de lezer toe dat er meer dan een taal is die je aanspreekt. De talen die hij noemt zijn de talen van de schepping, de taal van de schone kunsten, de taal van de profeten, de bijzondere gaven en de vruchten van de Geest. Daarvan zegt IJbema: "Wanneer jij deze vruchten draagt is het de Geest van God zelf die jou zichtbaar heeft gevonden. Kennelijk ben jij dan vandaag een tent waarin God de Geest op aarde verblijft.

[THEMA] - ds. Rinze IJbema
Pinksteren, kerken wereldwijd
Ds. Rinze IJbema is als deputaat van het deputaatschap voor 'Betrekkingen Buitenlandse kerken' op bezoek geweest bij de Generale Synode van de Canadian Reformed Churches in Edmonton. Deze kerken zijn o.m. niet blij met het besluit van de GKv om vrouwen in het ambt toe te laten en beŽindigen de zusterkerkrelatie. Ds. IJbema geeft aan dat hij met zijn bijdrage een paar gedachten onder woorden wil brengen over de veranderingen die de GKv heeft doorgemaakt en nog doormaakt. Daarvan zegt hij: "Dat kan niet anders, kijk maar naar Schilder en Holwerda, die niet bang waren om hier en daar te stoken in de gevestigde orde." Daarnaast is het zo dat de wereld om de kerken heen verandert. Als de kerk er ook voor de wereld wil zijn, zal ze zich elke keer moeten herbezinnen op wat de kerk voor de wereld kan betekenen.

[THEMA] - ds. Willem de Graaff
Groningen Mission
In zijn bijdrage beschrijft ds. Willem de Graaff hoe en waarom de zending in onze kerken anders is geworden en hoe dat in de classis Groningen is verlopen. In september 2018 was het zover dat de RSV Groningen-Mission werd opgericht, die zich gaat richten op projecten en partnerschappen in Europa. In diezelfde week werd het Litindoproject officieel overgedragen aan kerken in AustraliŽ. Dat project heeft jarenlang zegenrijke voortgang mogen hebben en is met veel financiŽle steun uit de kerken tot een goede afronding gekomen.

[MISSION] - Gertjan Bijzet en Leonore Vervoorn, Verre Naasten
Nadenken over kerk en samenleving op Internationale Conferentie
In de kerkbode wordt op deze conferentie teruggeblikt door een paar buitenlandse deelnemers, die de conferentie bemoedigend en inspirerend vonden.

[KERKGESCHIEDENIS] - dr. Harm Veldman
De Vrijmaking van 1944 in de drie Noordelijke provincies.
Dr. Harm Veldman vertelt over de zware verliezen die de kerken in de oorlogstijd hebben geleden. Negen Gereformeerde voorgangers zijn opgepakt en weggevoerd en 25 predikers hebben voor kortere of langere tijd vast gezeten.

[BOEKBESPREKING] - ds. Willem de Graaff
Geloof in de toekomst
In dit boek komt het thema geloof en wetenschap aan de orde, een interessant thema. Het geheel van het boek is een onderzoek naar wat het mogelijk betekent voor onze samenleving, wanneer het christelijke geloof zijn invloed op mensen gaat verliezen. Ds. Willem de Graaff bespreekt het boek en zegt dat het makkelijk leesbaar is en veel interessante thema's aansnijdt die tot nadenken stemmen over de vraag of de samenleving zonder christelijk geloof kan.

En verder:
Kerknieuws
Nieuws uit de classes
Kerkdiensten

Activiteiten
Persberichten