Deze week in de Kerkbode

Thema: Theologie studeren in Kampen
Nummer 06 - 17 maart 2018

[ACTUEEL] - Ds.Jan Kuiper
Het geheim van het geloof
Elke keer komt het terug, het gesprek over de betekenis van het kruis waaraan onze Heiland stierf. Het is de centrale boodschap van de Bijbel, maar hoe omschrijf je als beperkte mensen de betekenis ervan? En geldt die omschrijving dan voor de kerk van alle tijden en alle plaatsen? Jan Kuiper schrijft erover en stelt dat de betekenis van het kruis in elke tijd oplicht en de mensen aanspreekt..

[MEDITATIE] - ds. Pieter Groen
God ontmoeten
Ds. Pieter Groen stelt soortgelijke vragen in zijn meditatie. Er is een bijbel, een kerk, er is theologie, maar hoe ontmoeten we God zelf? "Wees attent op hoe God zich bij ons aandient. We leren hem kennen in de natuur en uit zijn Woord, waarbij Christus het vleesgeworden Woord is.

[THEMA] - ds. Pieter Groen
Wat gebeurt er in Kampen
Ds. Pieter Groen is lid van de Raad van Toezicht van de TU in Kampen en schrijft in twee bijdragen over wat daar allemaal gebeurt. Het onderwijs aan de studenten is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het werk. Verder is er sprake van kennisuitwisseling en dienstverlening, die o.a. toegankelijk en van belang zijn voor de kerken en voor gemeenteleden. In het tweede artikel gaat het over praktische zaken als de bekostiging van de universiteit en het bestuur van de TU.

[THEMA] - Ds.Jan Kuiper
Theologische Universiteit en Bijbellezen
Jan Kuiper schrijft over hermeneutiek en het boek dat in 2017 vanuit de TU het licht zag over dit onderwerp. Op de TU is hermeneutiek een onderdeel van de bijbelse vakken. Het gaat om de manier waarop de oude teksten landen in de wereld en de cultuur van vandaag. Dat speelt bij alle vakken een rol. Hij noemt het voorbeeld van een pastorale bezoeker die bij de nabestaande van iemand die net is overleden de Bijbel opendoet en een passende tekst wil vinden.
Hermeneutiek is dus geen smeermiddel om uitspraken te doen over de hete hangijzers in het kerkelijk gesprek, maar beschrijft wat er gebeurt als je de Bijbel gaat lezen. Dat roept in elk geval reactie op.

[EXTRA] - Ds. Geert Bruinsma
Bonhoeffer Conferentie Drachten
Eind februari vond er in een tweedaagse Bonhoeffer Conferentie plaats in Drachten, waarvoor ds. Geert Bruinsma het initiatief nam en er verslag van doet. De reden voor deze conferentie was voor hem de actualiteit van Bonhoeffer, waarvan hij zeer onder de indruk was toen hij zich tijdens een studieverlof met hem bezighield. Vijftig deelnemers uit het hele land en uit de breedte van de kerken kwamen op de conferentie af.

[VOETLICHT] - ds. Garmt Sander
Koptisch Orthodoxe kerk
In Assen is een gloednieuw kerkgebouw geopend waar de Koptisch Orthodoxe kerk haar onderkomen heeft gevonden. Ds. Garmt Sander was bij de opening. Hij schrijft over de geschiedenis van deze kerk, over de verwantschap die hij ervoer bij het samen belijden van Jezus Christus als Verlosser, maar ook over het feit dat het een kerk is die qua cultuur en beleving niet heel dicht bij ons staat. Dat komt bijvoorbeeld doordat er sinds het ontstaan van de kerk niets is veranderd in leer en liturgie. Dat werd verteld bij de rondleiding bij de opening.

[BOEKBESPREKING] - Dr. Harm Veldman
Afgescheiden Amsterdam op ongebaande wegen
Ds. Jan-Henk Soepenberg promoveerde op de Afscheiding in Amsterdam. Het boek dat hij hierover heeft geschreven wordt besproken door dr. Harm Veldman, die schrijft: "Het boek is een rijke bron voor de kennis van de Afscheiding, speciaal die in Amsterdam. Ik wens het in veler handen. Ook om erover na te denken in de actuele situatie van de kerk."

Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Verder de (vaste) rubrieken, zoals Actueel, meditatie, nieuws uit classis en PS, een overzicht van de kerkdiensten, kerknieuws, boekbespreking, persberichten en aankondigingen van activiteiten. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.

Verder:
Kerknieuws
Nieuws uit de classes
Kerkdiensten

Activiteiten
Persberichten