UITGAVE Kerkbode


nummer

41

datum

2-NOV-2007THEMA
Kerkelijke eenheid vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - De kracht van het evangelie - J.H. Kuiper
Romeinen 1 vers 16: Het (evangelie) is Gods reddende kracht voor allen die geloven.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Een bekeerde moslim - H. Takken Leven in een plurale samenleving
Enige tijd geleden was ik met een groep zendingswerkers in een moskee. Een goed Nederlands sprekende Turkse jongeman gaf uitleg en ging in op vragen uit de groep. Hij deed dat heel persoonlijk en zei op een gegeven moment dat hij nog niet zo lang geleden tot bekering was gekomen.......
Search document Icon - lezen - Evangelie en Moslims - J.H. Kuiper
Sinds de synode van Zuidhorn (2002) nemen onze kerken deel aan het werk van de stichting Evangelie en Moslim. Dat is een stichting die er bewust voor kiest niet mee te doen aan de radicalisering van de visie op de Islam, maar integendeel, met het evangelie van Christus hen op te zoeken en in woord en dienst te laten zien wat dit evangelie betekent.......
Search document Icon - lezen - Met twee boeken op een eiland - H. Takken Ahmed en christelijke jongeren
Ahmed is MBBer. Dat is de afkorting van Muslim Background Believer, internationaal gebruikt voor mensen die christen zijn geworden en een moslimachtergrond hebben. De term ex-moslim, die ook wel gebruikt wordt, zegt alleen maar iets in negatieve zin, namelijk wat ze niet meer zijn. MBBers voelen zich daar in het algemeen ongelukkig bij. Ze zijn immers, in positieve zin, christen geworden.......
Search document Icon - lezen - Onze mening over moslims en visie op de islam - H. Takken Tussen demoniseren en waarderen
Het aantal krantenartikelen en boeken over de islam is niet meer te tellen. Ieder kan wel wat van zijn gading en naar zijn smaak vinden. Het gevaar is dan dat we slechts gestijfd worden in een mening die we al hebben. Op voorlichtingsavonden over de islam wordt door het publiek nogal eens verwacht dat de spreker bevestigt wat men al weet en van de islam vindt. Meestal is dat dan nogal negatief.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Persschouw - J.P. van der Wal
Afgelopen woensdag, 31 oktober, was het Hervormingsdag. Ter gelegenheid daarvan geef ik in deze kerkbode een artikel door van ds. J. Beekhuis in het kerkblad voor Overijssel etc., dat aan dit belangrijke moment in de kerkgeschiedenis gewijd is.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Spiritualiteit en kerkhervorming - J.H. Kuiper
De nieuwste mode in Nederland is nadenken over spiritualiteit. Nu het welvaartspeil voor iedereen tot ongekende hoogten is gestegen, komt bijna onvermijdelijk de vraag: ‘is dit nu alles?’ Er is behoefte aan zingeving en een antwoord op de vraag: ‘wie ben ik nu eigenlijk?’ Toch niet te vereenzelvigen met dat mooie huis en die dikke auto. Terwijl de kerken steeds verder leeglopen, neemt het aantal mensen toe dat gelooft dat er toch ‘iets’ is.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Stadskanaal - Op zondag 11 november a.s. wordt om 14.30 uur in de Gereformeerde Kerk ‘De Kandelaar’ een dienst gehouden voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Noordbergum - M.E. Buitenhuis te Baflo Geslaagd aan de TU Kampen - Geslaagd voor het doctorale examen aan de Theologische Universiteit: G. Riemer te Kampen en W...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Voorlopige agenda voor de vergadering van de classis Assen op donderdag 8 november a.s. in Hooghalen.......
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Kort verslag van de vergadering van de classis Assen......
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Kort verslag van de vergadering van de classis Drachten, gehouden op 3 oktober jl. in het Ichtus HŻs te Drachten.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde, daartoe aangewezen op de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op D.V. donderdag 13 december a.s. in het gebouw van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde, Hoofdweg 32.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 2 november Assen, Dubbelconcert ‘De Notenkrakers’ & Martin Mans, t.g.v. 10-jarig jubileum Muziekgroep De Notenkrakers, de Kandelaar, Oude Molenstraat 20 - 19.30 uur Ten Post,<...
Search document Icon - lezen - Duo-concert
Assen - Nog even een herinnering: vrijdag 2 november is er in de Kandelaar, Oude Molenstraat om 19.30 uur een optreden van de bekende organist Martin Mans met de jubilerende Notenkrakers.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Minne Veldman
Urk - Op zaterdag 3 november a.s. geeft Minne Veldman een orgelconcert op het Abraham Meere-orgel uit 1792 in de Bethelkerk. Het concert begint om 20.30 uur, bij de uitgang wordt een financiŽle bijdrage gevraagd.......
Search document Icon - lezen - Zangmanifestatie
Zuidhorn - Zeventien koren zullen zich presenteren tijdens de KCZB Manifestatie Vocaal 2007, op zaterdag 10 november a.s. tussen 13.30 en 22.00 uur in cultureel centrum De Rank. De organisatie is in handen van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB) provinciale afdeling Groningen.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Gezocht!
Assen - Praisegroep JoYn zoekt voor versterking van hun band nieuwe muzikanten (omgeving Assen). Het gaat om een gitarist, een drummer en een roadie.......
Search document Icon - lezen - Nieuw orgel
Haulerwijk - Op vrijdag 9 november a.s. neemt de GKv in besloten kring haar nieuwe orgel in gebruik. Een dag later, op 10 november, opent de kerk haar deuren om 10.00 uur voor breed publiek. Adres: Valckeniersweg 3.......