UITGAVE Kerkbode


nummer

28

datum

9-JUL-2004
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Navolgers van Jezus - Sieds de Jong
‘Wij worden vernieuwd naar het beeld van Christus’. Dat is een bekende uitdrukking. Maar wat betekent het? Welke kant gaat het met ons op? Omdat te weten zul je in ieder geval moeten wete...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - I Jezus & het geld - Sieds de Jong
Als je alles wat Jezus heeft gezegd tijdens zijn leven op aarde (wat ons overgeleverd is), es naast elkaar legt en achter elkaar doorleest, dan blijkt dat heel wat uitspraken van Hem betrekking hebben op geld. Omgaan met geld is een van de onderwerpen waar Jezus volgens mij het meest over gezegd heeft tijdens zijn leven op aarde. ‘......
Search document Icon - lezen - II Jezus & vergeving - Sieds de Jong
Als je een ander belangrijk onderwerp waar Jezus zich mee bezig heeft gehouden wilt opnoemen, dan is dat... ‘vergeving van zonden’. Veel bedrijven formuleren vandaag de dag hun ‘missie’ , dat waar ze voor staan en voor gaan. Nou, je kunt gerust stellen dat Jezus’ missie op aarde bestond uit ervoor zorgen dat ‘zonden’ ‘vergeven’ (kunnen) worden.......
Search document Icon - lezen - III Jezus & de laatste dag - Sieds de Jong
Een dief komt altijd onaangekondigd en onverwacht. Ik herinner me nog heel goed hoe er vroeger bij ons thuis ingebroken is. Je had er wel es over gepraat. (Mijn vader was bij de politie). Maar toen we op pinksterzondagavond uit de kerk thuiskwamen en alles overhoop was gehaald en sieraden en geld misten, kwam dat als een volslagen verrassing.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Shoppen, kiezen en trouw zijn - J.P. van der Wal
In het Gereformeerd kerkblad voor Overijssel etc. schreef Heerco Walinga een korte overweging over kerkelijk ‘shoppen’en trouw zijn aan de gemeente waar Christus je een plek gaf:......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Afscheid Ds. L.G. van der Heide
Damwoude - Zondagmiddag 27 juni j.l. heeft Ds. Van der Heide in een overvolle Doopsgezinde Kerk na een ambtsperiode van ruim 18 jaar afscheid genomen van zijn Gereformeerd Vrijgemaakte g...
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
De classis Groningen heeft bewilligd in de losmaking (naar art. 14 KO) van ds J.G.van der Hoeven van de gemeente te Groningen-Noord met ingang van 1 juli 2004. Ds. J.G. van der Hoeven is voor d...
Search document Icon - lezen -
Harlingen - "De raad van de Gereformeerde Kerk te Harlingen, heeft met toepassing van art. 15 KO besloten op diens verzoek aan ds. E.C. Ouwejan met ingang van 3 juli 2004 ontheffing te v...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de classis Grootegast gehouden op 24 juni 2004 te Aduard
Namens de kerk van Aduard wordt iedereen welkom geheten en de vergadering geopend met het zingen van Psalm 134: 1 en 10 en het lezen van EfeziŽrs 4: 1-16. Als de geloofsbrieven zijn gecontroleerd...
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de vergadering van de Classis Drachten van 16 juni 2004
De kerken in een classis worden om de beurt door ťťn van die kerken (de samenroepende kerk) uitgenodigd voor een vergadering. Deze keer was de kerk van Wijnjewoude aan de beurt om uit te nodigen....
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de vergadering van de classis Groningen op 24 juni 2004
Namens de samenroepende kerk van Zuidwolde opent br. R.F. Mulder op christelijke wijze de vergadering. Nadat de geloofsbrieven zijn nagezien en geconstateerd is dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn wordt de vergadering geconstitueerd. De notulen van de aprilclassis worden na een kleine aanvulling vastgesteld. ......
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de vergadering van de classis Groningen van 29 april, in 3e zitting bijeen op 17 juni 2004
Verslag van de PS van 9 juni j.l. De classis Groningen had een wijziging ingediend voor het ondertekeningsformulier voor ambtsdragers. De classis Grootegast had hierover een instructie me...
Search document Icon - lezen - Vergadering van de classis Assen
Oproep classisvergadering van de classis Assen te houden op D.V. donderdag 2 september 2004 om 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk “Kruiskerk” te Haulerwijk. Het moderamen zal bestaan uit preses ds. Jac. Ophoff, scriba ds. T. Wendt en assessor ds. D.W.L. Krol. ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - 50-jarig jubileum JOHANNES CALVIJNSCHOOL
Groningen - Dit gaan we o.a. vieren met een reŁnie voor alle (oud)-leerlingen, (oud-) leerkrachten en (oud-)bestuursleden op zaterdag 11 september a.s. in de school aan de Froukemah...
Search document Icon - lezen - The Young Continental kids op 12 augustus in “Het Anker”
Uithuizermeeden - Misschien kent u ze wel: The Continental Singers! The Continental Singers zijn vanuit Amerika overgewaaid naar Europa. De internationale gospel-tiener groepen worden iede...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Bemoedigend aantal inschrijvingen nieuw studiejaar TU
Mededelingen n.a.v. de vergadering van het Curatorium van de TU Kampen d.d. 10 juni 2004......
Search document Icon - lezen - Eleos-symposium in Zwolle
Op D.V. vrijdagmiddag 17 september a.s. organiseert Eleos, regio Noordoost Nederland, in Zwolle een symposium met als titel ‘ELEOS - veelzijdige zorg met een eigen gezicht’. Met dit symposium...
Search document Icon - lezen - Landelijke seniorendag op D.V. 7 september 2004 over ‘Samen leven - samen zorgdragen’
Hattem - Op D.V. dinsdag 7 september wordt de landelijke Seniorendag 2004 georganiseerd in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “De Open Poort” in Hattem (Veldhoeve 1). Programma: 10.15 –...
Search document Icon - lezen - Plannen regionale start Emmauscursus
Inmiddels heeft na de Alfacursus ook de EmmaŁscursus de nodige bekendheid gekregen. In diverse kerken wordt er al mee gewerkt. Maar er wordt vaak binnenkerkelijk met deze cursus gewerkt. Terwijl...
Search document Icon - lezen - Vluchtelingen en asielzoekers
De werkgroep VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS (V&A) is een onderdeel van Deputaten Evangelisatie (DTEG). Doel van de werkgroep is: Het steunen van kerkelijk werk onder asielzoekers en vluchtelin...
Hide details for Uw keuzeUw keuze
Banned Icon
...