UITGAVE Kerkbode


nummer

35

datum

23-SEP-2005THEMA
Vroomheid vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Vroomheid en onze tong - A.H. Driest
Met de mond loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen (Jac. 3: 9) ......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Alles tot eer van God - L.E. Leeftink
Wat hebben Psalm 22 en Psalm 27 met de Generale Synode te maken? Dat zal ik u uitleggen, met het verzoek uw bijbeltje er even op na te slaan. Vers 4 van Psalm 22 heeft betrekking op het werk van deputaten Kerkmuziek en vers 4 van Psalm 27 heeft te maken met het werk van deputaten Eredienst. Over beide onderwerpen sprak de synode de afgelopen week uitvoerig. ......
Search document Icon - lezen - Oefening in vroomheid (2) - A.H. Driest
“Bidden doe ik wel. Maar bijbellezen, nee. En ik weet dat het bij veel andere studenten net zo is”. Dat zei een student in Groningen. Maar wie nu de conclusie trekt dat bijbelstudie bij studenten maar niks is, is veel te voorbarig. Het gaat om studenten van wie ik weet dat de wekelijkse bijbelstudie bij hen hoog aangeschreven staat. Maar het gaat om het dagelijkse ritme van die student, die wel elke dag tot de Here bad maar bij wie het persoonlijk bijbellezen er vaak bij inschoot. Al doorpraten......
Search document Icon - lezen - Op herhaling: The Candlestand Statement ofwel de Kandelaarverklaring - Matthijs Haak
In dit artikel wil ik The Candlestand Statement (Kandelaarverklaring) nog eens onder de aandacht brengen. Deze Verklaring gaat over het werk en de Persoon van de Heilige Geest. Wie is Hij en wat doet Hij in 2005? Je hoort christenen bijvoorbeeld wel zeggen: God heeft tegen mij gesproken en Hij zei… En daar sta je dan. Moet je op die woorden afgaan? Is dat betrouwbaar? Zijn dat inderdaad Gods woorden die Hij door zijn Geest ingaf of komen die woorden van die mensen zelf? Hoe moet je dat nou zien......
Search document Icon - lezen - We moeten terug naar de bron Ds. Jt. Janssen viert jubileum - Nelleke Kemps-Stam
Menig predikant begint zijn loopbaan als kandidaat op het platteland. In een kleine dorpsgemeente wordt de jongeling gekneed en gevormd totdat hij zelfbewust zijn tweede beroep aanneemt. Ds. Jt. Janssen is daar zo’n voorbeeld van. Na zijn studietijd kwam hij in het Groningse Westeremden/Loppersum terecht, waarna hij afreisde naar Almelo. In Groningen-Zuid had hij het naar zijn zin: Leeuwarden deed vergeefs een beroep op hem. Maar de Friezen lieten zich niet afschepen en probeerden het opnieuw. Z......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Een rechtvaardige nucleaire oorlog? - Jan Kuiper
Terwijl in de bioscopen een film draait die zijn inspiratie ontleent aan het boek van H.G. Wells over een invasie vanuit Mars, doemt een veel reler spookscenario op: dat van een nucleaire oorlog. De herdenking van de eerste atoombom op Nagasaki en Hirosjima in augustus 1945 is net voorbij. Het zal best waar zijn dat die twee bommen een einde gemaakt hebben aan de Tweede wereldoorlog in het verre oosten. Die meneer uit Assen die in het Nederlands Dagblad meldde dat hij (en veel anderen) hun leve......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste eredienst in Bedum:
Op zondag 25 september D.V. wordt er een aangepaste eredienst gehouden in de Martyria-kerk aan de Stationsweg. In deze dienst hoopt ds.W.F. Wisselink uit Leek voor te gaan. De dienst begint...
Search document Icon - lezen -
Aangepaste dienst Ten Post – Op D.V. zondagmiddag 2 oktober 2005 om 14.30 uur wordt in de Geref. Kerk (v) een dienst gehouden, aangepast voor broeders en zusters met een vers...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Kort Verslag van de classis Groningen d.d. 30 juni 2005
Na opening en constituering van de vergadering wordt de agenda vastgesteld. Daarop springen 2 belangrijke punten naar voren: 1. de komst van Groninger Zendings Deputaten (GZD), met de uitgezonden...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Carl Visser in Ureterp
Op zaterdag 1 oktober a.s. Carl Visser studeert momenteel bij Theo Jellema aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen Het beloofd een bijzonder concert te worden. In de eerste plaats h...
Search document Icon - lezen - Startavond Ten Post.
Op 30 september zal D.V. Prof.dr.F. van der Pol, hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Kampen in de Gereformeerde kerk, Eestumerweg 11 komen spreken over het onderwerp: "Middel...
Search document Icon - lezen - Uitnodiging Kringvergadering Uithuizen en omstreken
Baflo - Op 5 okt. a.s. zal er D.V. een kringvergadering worden gehouden. Ds. Driest uit Groningen hoopt voor ons te spreken over de betekenis van de huisgodsdienst. De collecte is b...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Hoogste punt Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) bereikt.
Harlingen - Met de plaatsing van de kerktoren is het hoogste punt van de herbouw van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) bereikt.. Om vrijdagmiddag 9 september om 13.00 uur begon de hoofd...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt n de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zaandam Via Radio 747 AM op zondag 25 september 2005, 17.02 uur
Op D.V. zondag 25 september a.s. wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zaandam. Ds. Jaap van den Bos spreekt o...
Search document Icon - lezen - Prioritijd in Zuidhorn naar zaterdag 1 oktober.
Het was voor velen lastig om de vrijdagavond in te ruimen voor PRIORITIJD en daarom is het nu voor proef op de zaterdag. We hebben het vervroegd, het is nu van half 8 tot 9 uur, en niet lat...
Search document Icon - lezen - Studieconferentie Theologie en Pastorie
De moedergemeente van de reformatorische kerken in Nederland staat net over de grens met Duitsland. Wie deze kerk, die nu Johannes a Lasco Bibliotheek heet, binnengaat wordt overweldigd door de v...
Search document Icon - lezen - !! Nieuw !! Christelijk Mannenkoor Drenthe Ht mannenkoor voor Drenthe
Enthousiaste leden gezocht die mee willen zingen in dit nieuwe koor. Het koor wil de mannenkoorzang in de provincie Drenthe promoten en kan de provincie muzikaal vertegenwoordigen. Waar: r...