UITGAVE Kerkbode


nummer

20

datum

18-MEI-2007
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn verlosser - J.M. Haak Psalm 19:15
Woorden, overpeinzingen: wat heb je eraan? Vergis ik me als ik zeg dat wij in het algemeen niet veel belang hechten aan woorden? Wat heb je aan een woord? ‘Geen woorden maar daden’, zingen de f...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - - J. Ploegman
Deze keer een nieuwsbrief die al wat langer geleden is geschreven, maar door omstandigheden nog niet was geplaatst. Tegelijk is het misschien de laatste... Ik wil jullie, beste lezers, eerst nog even mee terugnemen naar wintermaand januari. Ik was toen voor een veldbezoek tien dagen in Togo en Benin, West-Afrika. Naast dat het er lekker warm en zonnig was, heeft het bezoek me ook in andere opzichten nieuwe energie gegeven. Ik hoop daar in deze nieuwsbrief iets van door te geven.......
Search document Icon - lezen - Doop in de tijd van de Reformatie en de Wederdopers - A.H. Driest
Vorige week richtten we, via de lijvige studie van Voornberg over ‘doop en kerk’, onze aandacht op de doop in de vroeg christelijke kerk. Het ging over de zogenaamde ketterdoop en over de bedienaar van de doop. Bekende kerkelijke voorgangers maakten bezwaar tegen de erkenning van de doop die buiten de algemeen christelijke kerk was bediend. Namen als die van Athanasius en Cyprianus kwamen in beeld. Tegenover bisschop Cyprianus stond de bisschop van Rome Stephanus. Hij was juist voor erkenning va......
Search document Icon - lezen - Evenwicht svp! - J.M. Haak
Liever vijf woorden met mijn verstand… zegt ds. W. Wierenga. Hij spreekt daarin de apostel Paulus na (1 Korintiërs 14:19). Paulus spreekt in een paar hoofdstukken van zijn brief aan de gemeente te Korinte kritisch over hun manier van omgaan met de gaven van de Geest. Ds. Wierenga spreekt in zijn cahier over hetzelfde onderwerp, maar dan toegepast op datgene wat in onze kerken gaande is ten aanzien van omgang met Geestesgaven. Een poging tot gesprek over de inhoud van dit cahier.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Euthanasie bij dementie? - J.P. van der Wal
Dat de euthanasiewet in Nederland ruim wordt toegepast is al wel bekend. Maar het kan nog ruimer. Als tenminste gebeuren zou waarover verpleeghuisarts Bert Keizer in Trouw een discussie startte. Commentaar van dr. J.G. Schenderling in Confessioneel:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Naar de gebedsgenezer? - J.H. Kuiper
We leven in een pragmatische tijd. Het werkt, zeggen we van dingen, dus het zal wel goed zijn. Vaak is dat ook zo. Maar vaak is het goed toch wat kritisch te kijken naar de dingen die zo hun intrede doen. Wat is de achtergrond? Zegt de Bijbel er ook wat van? Hoe ga je er zelf mee om? Je kunt hierbij aan van alles en nog wat denken, maar in het kader van de bijdrage voor deze week denk ik aan gebedsgenezing.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Emmen - In de Goede Herderkerk is er op 27 mei 2007 een aangepaste kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Ds. de Boer uit Haren zal ons vertellen over het pinksterf...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Vlieland
Dit jaar zullen de samenkomsten van de Geref. kerk (v.) op Vlieland gehouden worden op de zondagen van 8 juli t/m 26 augustus 2007 in de Nicolaaskerk van de PKN Gemeente op Vlieland. De aan...
Search document Icon - lezen -
Jubileum Leusden - 16 mei was ds. R.T. de Boer vijfentwintig jaar predikant. Zijn standplaats(en) waren: Almkerk-Werkendam en Breda (1982), Ureterp (1987) en is nu Leusden (1999) ...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Harkstede, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op D....
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Agenda voortgezette zitting van de vergadering van 26 april 2007 van de classis Groningen op D.V. 7 juni......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Drachten
Hierbij wordt u opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde Kerk te Wijnjewoude, voor een vergadering van de classis Drachten, die d.v. zal worden gehouden op woensdag 20 juni 2007 in h...
Search document Icon - lezen - Oproep classis Groningen
De raad van de Gereformeerde Kerk te Bedum, daartoe aangewezen door de classis op de vergadering van 26 april 2007, nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering die op d.v. <...
Search document Icon - lezen - Oproep classis Leeuwarden
Hierbij worden de kerken in het classicale ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 20 juni 2007, aanvang 20.00 uur, in het kerkgebouw ‘D...
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Fryslan
Tweede voorlopige agenda van de vergadering van de PS Fryslân op woensdag 6 juni 2007 te Leeuwarden, aanvang 16.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde Kerk ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1 te Leeuwarden......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Jan, Ton, Henk e.a.: muziek van eigen bodem!
Winsum-Obergum/Groningen- Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Henk Badings werd geboren. Ter ere daarvan voert de NoordNederlandse Cantorij binnenkort zijn Missa Antiphonica uit, een...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Stadskanaal - 25 mei d.v. zal de bekende organiste Leonore Lub in de Geref. Kerk ‘De Kandelaar’ Navolaan 28 een orgelconcert geven. Ze concerteert op het tweeklaviers en vrijpedaal van V...
Search document Icon - lezen - Rommelmarkt
Damwoude - Zaterdag 19 mei 2007 op en rond het kerkplein van de Chr Geref Kerk. Van 08.30-11.00 uur Namens De Stichting Christenen helpen Roemenie uit Damwoude Bankrekening nr 3622 43 387 ...
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert door Patrimonium
Groningen - Op vrijdagavond 8 juni a.s. jaarlijkse voorjaars(zomer)concert in cultuurcentrum de Oosterpoort. Met het thema ‘It’s Showtime’ wordt na de pauze een groot aantal werken gesp...
Search document Icon - lezen -
Zaterdag 19 mei Groningen, Magnificat van John Rutter door gemengd koor ‘Menorah’, de Lutherse Kerk - 20.15 uur Zuidlaren, Orgelconcert Jaap Kroonenburg, de Ontmoetingskerk - 20.00...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Informatiebijeenkomst
Assen - Het contactpunt Mantelzorg Assen en het Regionaal Steunpunt Mantelzorg organiseren in samenwerking met de kerken en levensbeschouwelijke groeperingen de informatiebijeenkomst: ‘Ve...
Search document Icon - lezen - Zet in de kerk de ‘auti-bril’ op Studiedag over geloof en autisme
‘Ga in gesprek met mensen met autisme, probeer je in hen te verplaatsen en zet de ‘auti-bril’ op. Deze en andere tips kregen de 400 bezoekers van de studiedag Geloof en autisme, zaterdag 12 mei in Amersfoort. ,,Stem kerkdiensten meer af op mensen met autisme”, aldus Colette de Bruin......