UITGAVE Kerkbode


nummer

8

datum

22-FEB-2008
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - De weg van de graankorrel: Jezus’ laatste woorden bij Johannes - J.T. Oldenhuis Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wannee
Zo’n vreemd woord! Een spreuk, die blijft haken. Wie goed luistert, hoort hoe in één keer alles wordt gezegd. Het is de sleutel naar het ‘geheim’ van deze man, Jezus uit Nazareth. In die ene zin heeft hij zijn leven blootgelegd, alles gezegd, alle sluiers weggetrokken. Nu laat hij ineens, volstrekt onverwacht, alle terughoudendheid die hem altijd heeft gekarakteriseerd, varen.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De komende Generale Synode (4) - J.T. Oldenhuis Het zal wel anders moeten, maar moet het zo?
In drie vorige artikelen is gesignaleerd, dat het met onze synodale organisatie anders moet. De vorige synode sprak dat al uit. Ze zette deputaten aan het werk met de opdracht met voorstellen te komen (DGSO). Hun rapport liegt er niet om: er zijn teveel deputaatschappen, het is niet duidelijk of ze allemaal in een behoefte voorzien, de kerkenraden kunnen het niet allemaal bijhouden, er is te weinig onderlinge afstemming, en het gaat steeds meer geld kosten.......
Search document Icon - lezen - Reisverslag broeder Adam
In het kader van steun Gesloten Gebieden door de Drentse kerken, is dit reisverslag geschreven. Br. Adam werkt in een gebied dat voor christenen onveilig is, christenen zijn er zelfs niet welkom. Adam werd in zo’n gebied geboren en door zijn ouders op 15-jarige leeftijd naar de VS gestuurd om medicijnen te gaan studeren.......
Search document Icon - lezen - Steen des aanstoots of fundament? - A. Bas
We zijn deze serie artikelen begonnen met o.a. de waarneming van Rien van den Berg in het Nederlands Dagblad van 7 december jl., dat tal van actuele vragen ‘kapot spatten op de granieten gereformeerde ambtsleer’. Met andere woorden: de ambtsleer als steen des aanstoots, die ons verhindert om ons kerkelijk leven vorm te geven op een manier die past bij deze tijd.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Persschouw - J.P. van der Wal
In de afgelopen decennia is de plaats van de kerk in de samenleving ingrijpend veranderd. Van het midden naar steeds meer de marge. Daar kun je om treuren als je dat wilt. Het zal je niet verder helpen. Vruchtbaarder is het om in de opgeschoven positie eerder een uitdaging te zien. Welke kansen liggen er voor de kerk in de huidige tijd? L. den Breejen probeert in Confessioneel een antwoord te vinden.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Het oordeel van de liefde - J.H. Kuiper
Het is achter de rug. Het concert van Johan Heesters. Opmerkelijk vanwege een paar dingen. Een man van 104 jaar oud, is nog actief in zijn vak: mensen vermaken. Helaas heeft hij dat ook gedaan in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland en dat was fout. Tenminste, dat vinden wij. Opvallend is dat het Nederlandse protest tegen zijn zich niet afzetten tegen het naziregime pas van jaren na de oorlog dateert. Het licht is vrij laat opgegaan: toen we zelf allang weer vergeten waren dat er naast goede en f......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Op ons vorig bericht zijn tot heden nog maar weinig reacties binnengekomen, daarom doen we nogmaals een dringend beroep om voor te gaan in de samenkomsten in “Het Dorpshuis Schiermonnikoog”. Wi...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Terschelling
Het komende vakantieseizoen hopen we ‘s zondags op Terschelling weer samenkomsten te houden in gebouw ET10 te Midsland-Noord. En wel op de volgende dagen: Pasen, 27 april, Hemelvaartsdag, Pinkst...
Search document Icon - lezen -
Afscheid Nijkerk-West - zondag 24 februari om 16.30 uur neemt ds. R. Kelder afscheid in de Geref. Kerk, wegens vertrek naar Bunschoten-West...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Kort verslag van de vergadering van de classis Grootegast, gehouden op 7 februari jl. om 19.30 uur, sluitingstijd 22.00 uur.......
Search document Icon - lezen - PS Groningen
Kort verslag van de PS Groningen op 18 december 2007 te Winsum.......
Search document Icon - lezen - Verslag classis Appingedam
Op 13 december 2007 zijn afgevaardigden van de kerken uit de classis Appingedam bij elkaar gekomen in het kerkgebouw van de kerk te Schildwolde.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - 25 jaar Cantate Domino
Hooghalen – Cantate Domino te Hooghalen bestaat 25 jaar (1982-2008). Dit willen zij vieren d.m.v. een jubileumconcert op vrijdag 7 maart, om 20.00 uur in de Geref. Kerk, Laaghalerstraat 10.......
Search document Icon - lezen - Johannes Passion door COV
Assen - De Christelijke Oratorium Vereniging Assen verzorgt op vrijdag 14 maart om 20.00 uur een passie concert in de Jozefkerk, hoek Collardslaan/Kerkplein.......
Search document Icon - lezen - Opnieuw thuisfrontavond
Nunspeet - Op vrijdag 7 maart zal er opnieuw een thuisfrontavond voor uitgezonden militairen georganiseerd worden om 20.00 uur in de Oenerburgkerk, Vlierweg 79.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Balt de Vries
Damwoude - Op D.V. zaterdag 23 februari zal er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven worden in de Chr. Gereformeerde Sionskerk aan de Hoofdweg.......
Search document Icon - lezen -
Zaterdag 23 februari Buitenpost, Concert Koperensemble De Wâldsang: Imperial Brass, m.m.v. Concordia Middelstum o.l.v. Henk Smit en Femke IJlstra (saxofoon), Fonteinkerk, De Achtkant 48 -...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Doven horen erbij!
Op woensdag 27 februari 2008 kunt u op Nederland 2 van 10.40 tot 11.05 uur kijken naar 'Doven horen erbij', een portret van het Dovenpastoraat.......
Search document Icon - lezen - Nieuwe weblocatie
Het Mannenkoor Noord-Drenthe heeft een nieuwe locatie op het web. Veel mensen bezoeken al onze site, maar vanaf 1 maart zitten we alleen nog op:......