UITGAVE Kerkbode


nummer

4

datum

18-FEB-2011THEMA
Moslims: mensen om lief te hebben! vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Moslims: mensen om lief te hebben! - S.M. Alserda
In Nederland komen de moslims meestal op een negatieve manier in het nieuws: terroristische aanslagen en overlast bezorgende jongeren. Een partij als de PVV speelt hier op in en de partijleden ko...
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen -
Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor Het Enschede’s Byzantijns Kozakken Koor zal wederom op zaterdag 5 maart 2011 traditiegetrouw voor de vijfde keer naar Appingedam komen. Het koor bestaande ui...
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Zaterdag 19 februari Uithuizermeeden, Dubbelconcert koren 'Cantate Domino', 'Zingt Gode Lof' en Gereformeerde Brassband 'ImmanuŽl', PGU 't Anker, Oudedijksterweg 21 - 20.00 uur Zaterdag 26 februa...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Bangmakerij? - J.H. Kuiper
Het Dagblad van het Noorden interviewt in de rubriek Van Dichtbij bekende Noorderlingen. Zaterdag 12 februari was de beurt aan Leonie Pluyter, voorzitter van de businessclub Drenthe. Een van de standaardvragen is: 'gelooft u in God?' Bijna standaardantwoord is: 'nee'. Wel erin opgevoed, maar nu niet meer. Deze keer bleef de motivatie hangen: religie gaat gepaard met het inboezemen van angst bij andersdenkenden en uiteindelijk zelfs complete oorlogen.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Bijzondere kerkdienst Op zondag 27 februari a.s. wordt in de Morgenster (GKV) te Leeuwarden een bijzondere kerkdienst gehouden samen met de gemeente en Arabisch sprekende gasten. Voorganger is S...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Oproep classis Warffum Namens de samenroepende kerk van Winsum worden de classiskerken van de classis Warffum opgeroepen voor de op donderdag 10 maart 2011 te houden classisvergadering. De vergad...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Conferentie over M/V in de kerk De leden van de Generale Synode Harderwijk 2011 bereiden zich voor op de behandeling van de agenda. Eťn van de thema's die daarbij aan de orde komt, is: M/V in de...
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document IconText Icon - lezen - Moslims: verwijderen of…? - A.H. Driest
Zo sta je op de Grote Markt in Groningen met een marktkoopman te praten. Hij is van Marokkaanse afkomst en moslim. Het gesprek gaat over ‘geloof’. Ik sta in de evangelisatie-kraam. Hij staat in zijn stand kleren te verkopen. De stands staan tegenover elkaar. 'We geloven toch in dezelfde God', zegt hij. 'En jullie hebben Jezus en wij ook'. Een vriendelijke man. Hij heeft het ook over de Nederlandse samenleving. Met zijn karakteristieke accent zegt hij: ‘oorlog moet niet, vrede’. Hij schaamt zich......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document IconText Icon - lezen - Wees als je hemelse Vader! - S.M. Alserda
"En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen." MatteŁs 5:44-45.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De Islam in het licht van de bijbel (1) - A. van der Sloot
In verre tijden, toen IndonesiŽ nog behoorde tot het Koninkrijk der Nederlanden, was ervan de islam vast meer bekend dan in de tijd, toen ik opgroeide. In die jaren, de vijftiger en zestiger van de vorige eeuw, was de islam behoorlijk ver weg. Met de komst van de eerste gastarbeiders in de jaren zeventig veranderde dat sterk.......
Search document IconText Icon - lezen - De Islam in het licht van de bijbel (2) - A. van der Sloot
De kern van de islam is dat het een godsdienst is. Dat wil niet zeggen dat de islam geen politieke dimensie zou hebben. Maar dat hebben alle godsdiensten, ook het christendom, het Jodendom, het boeddhisme en hindoeÔsme om maar niet meer te noemen. Wat de precieze politieke betekenis en uitwerking van de godsdienst is, is bij elke godsdienst niet gelijk.......
Search document IconText Icon - lezen - Islam en Koran - S.M. Alserda
Tijdens mijn studiereis en verblijf op Cyprus (georganiseerd door MERF, januari 2011) heb ik me o.a. mogen verdiepen in de inhoud van de Koran. Dat was zeer leerzaam. En vaak ook verhelderend voor wat ik zelf geloof, volgens de Bijbel. De plaatjes/overzichten in dit artikel heb ik geleend van de Stichting Evangelie & Moslims.......
Search document IconText Icon - lezen - MERF: Middle East Reformed Fellowship
Naast het werk van de MERF in het Midden-Oosten (Libanon, Egypte, SyriŽ, JordaniŽ, Irak, Iran en de Arabisch Golf), omvat het werk ook delen van Zuidwest-Afrika (SomaliŽ, Sudan, Eritrea, EthiopiŽ en Kenia) en delen van AziŽ (Pakistan en IndonesiŽ). Gemene deler van alle werkzaamheden ligt in het feit dat in alle landen word samengeleefd met moslims, onder meer of minder onderdrukkende regimes.......
Hide details for Van de synodeVan de synode
Search document Icon - lezen - Full color
De komende periode hopen ds. Ter Beek en ondergetekende u bij te praten vanuit de Generale Synode van Harderwijk. We zijn tot synodeverslaggevers benoemd ten dienste van gereformeerde bladen.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Dichtende dominee - S. van Oostrum
Een interview met de dichtende dominee: Arjan Minnema uit Baflo.......
Hide details for Zorg, opvoeding & onderwijsZorg, opvoeding & onderwijs
Search document Icon - lezen - Geloofsopvoeding: ouders zijn onmisbaar - A. van Eijsden
"Met droefheid deelt de kerkenraad u mee…” Vaak weten we dan al wat er komt. Een broeder of zuster gaf te kennen geen lid meer te willen zijn. Mensen hebben daarvoor verschillende redenen. Ze zijn teleurgesteld in het geloof. Of ze zijn teleurgesteld in de kerkelijke gemeente. Je hoopt als gemeente in het laatste geval dat degene die zich onttrekt elders een geloofsgemeenschap vindt waar hij of zij wel aansluiting heeft. Toch heeft zo’n bericht altijd iets pijnlijks, zowel voor de gemeente als v......