UITGAVE Kerkbode


nummer

26

datum

25-JUN-2004THEMA
Het ambt van predikant vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Meditatie Geworteld (…) in de liefde Ef3:17b - A.J. Haak
Op een bepaalde manier zou je haast nog medelijden met de duivel krijgen. Je zou hem kunnen vergelijken met een tuinman. Hij ploetert en hij werkt om er in zijn tuin een gigantische puinhoop van t...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Afsluiting - Jaap v.d. Bos en Roel Meijer
‘Hoe ondankbaar in dit land is het vak van predikant! Altoos eist men van zo’n knaap zeven poten aan één schaap.’......
Search document IconText Icon - lezen - Dienst en recht - R.M. Meijer
In de maand juni vindt u in de kerkbode een aantal artikelen en interviews met betrekking tot het predikantschap. Daar is veel over te zeggen. Heel positieve dingen. Ook zaken die best zorg geven. En los van wat er op papier staat kent ieder uit zijn of haar omgeving wel de verhalen van dominees die overspannen zijn, burn-out, of die op allerlei andere manieren in de moeilijkheden geraakt zijn. En hun gemeente’s niet minder. Doet niemand daar wat aan???......
Search document Icon - lezen - Kies bewust voor een universiteit Het verhaal van twee TU-verlaters - Nelleke Kemps-Stam
Nog niet zo lang geleden was het heel bijzonder als je zoon theologie ging studeren. Zijn keuze straalde ook een beetje af op de trotse ouders. Een theologiestudent was en is soms nog steeds goed voor het aanzien van de familie. Niet iedereen maakt de opleiding af. Rienk Blom (24) begon in 1999 met zijn studie aan de Broederweg. In september 2001 – op het punt dat Rienk wilde stoppen met zijn studie – ontmoette hij Hanna Yoo (21) die net aan haar opleiding in Kampen wilde beginnen. Ze kregen e......
Search document Icon - lezen - Over boeken - R.M. Meijer
Kinderevangelisatie De zomerperiode is bij uitstek de tijd voor allerlei evangelisatie-akties. Daarin is vaak een heel deel van de tijd en ruimte gereserveerd voor het vertellen van het e...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de classis Hoogeveen, gehouden op 10 juni 2004.
Na christelijke opening door de kerk te Emmen, waarbij werd gewezen op de eenheid in de Geest waarop Gods Woord aandringt, nam ds. L. Sollie de leiding als preses en nam ds. F.J. Bijzet het asses...
Search document Icon - lezen - Persverslag van de vergadering van de Drentse Zendingsdeputaten
Op vrijdag 11 juni kwamen de Drentse Zendinsgdeputaten (DZD) weer bijeen. De voorzitter, ds. Luuk Sollie, opende deze vergadering met het lezen van het begin van de Dordtse Leerregels: terwijl Go...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Rectificatie
Helaas is er een fout geslopen in het artikel over de bijbelcursus die in Zwolle verzorgd zal worden door prof. Dr. Douma en drs. Adrian Verbree. De datum van de eerste avonden is woensdag (en...