UITGAVE Kerkbode


nummer

45

datum

26-NOV-2004THEMA
Wet en Genade vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De tien geboden in de morgendienst - Jaap Ophoff
Zoals de titel al aangeeft wil ik in dit artikel ingaan op de plek die de tien geboden elke zondagmorgen innemen in de samenkomst van de gemeente. Collega Alderliesten en ik hebben een minionderzoekje gedaan onder vijftien gemeenteleden met een gevarieerde samenstelling wat leeftijd, hobby’s en sexe betreft. Ik geef eerst een overzicht van de reacties. Iedereen kreeg dezelfde vier vragen voorgeschoteld en alle deelnemers wil ik hartelijk bedanken voor hun bijdrage.......
Search document IconText Icon - lezen - Ga je mee wandelen? - Corné Alderliesten
Bij Galaten 5: 16 ‘Dit bedoel ik: wandel door de Geest, en voldoet niet aan de begeerten van het vlees.’ ......
Search document Icon - lezen - Kerk-zijn in de stad Leeuwarden opent kerkdeuren - Nelleke Kemps-Stam
Op 21 november 2003 werd de eerste paal geslagen voor een nieuw kerkgebouw in Leeuwarden. We zijn nu een jaar verder en op 21 november j.l. hebben in de nieuwe kerk aan het Vrijheidsplein de eerste kerkdiensten plaatsgevonden. Hoe zat het ook al weer? De samengevoegde kerk van Leeuwarden heeft toch grootse plannen als stadsgemeente? Ds. Jt. Janssen legt het nog even uit.......
Search document IconText Icon - lezen - Niet door dankbaarheid maar door geloof Wat beweegt je om goede werken te doen? - Bram Beute
Hoe kun je gaan leven naar de wet van God? Door dankbaar te zijn. God heeft zijn Zoon gegeven. Jezus is aan het kruis gestorven. Wie daarbij stilstaat moet wel dankbaar worden en moet wel goede werken gaan doen. Eerlijk gezegd heb ik lange tijd gedacht dat dit is wat de Bijbel aan christenen leert over het leven naar Gods geboden. Heilig leven is leven gemotiveerd door dankbaarheid.......
Search document IconText Icon - lezen - Sluit de gelederen door de Geest! Bij Galaten 6: 2 en 5 ‘Verdraagt elkanders moeilijkheden; zo zult u de wet van Christus vervullen’. ‘Want ieder zal zijn eigen last dragen’. - Corné Alderliesten
Slotakkoord Aan het einde van de Galaten brief, is het tijd voor een slotakkoord. Nog één keer kijkt Paulus achterom (‘nu wij door de Geest leven’- 5: 25a), om dan de stap vooruit te zetten (‘laten wij ook door de Geest het spoor houden’ – 5: 25b). Oftewel: sluit de gelederen door de Geest! Je zou kunnen zeggen, dat Paulus de hele brief nodig heeft gehad, om deze zin te zeggen. Het is goed om de achtergrond voor het schrijven van deze brief hiervoor nog eens naar boven te halen: er waren in Gal......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Leven als eilandbewoners - J.P. van der Wal
In het Centraal Weekblad stond het volgende redactioneel commentaar op alle emoties en discussies na de moord op Theo van Gogh.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Nieuw e-mailadres en telefoonnummer Opeinde - Ds. J.H. Tempelman - e-mail: jhtemeplman@hetnet.nl Telefoon studeerkamer: 0512 – 370399 (telefoon privé blijft: 0512 – 372402) Aan...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Appingedam, te houden op D.V. donderdag 9 december 2004 om 19.30 uur in het gebouw van de gereformeerde kerk te Delfzijl, Tichelwerk 15. Samenroepende kerk: Appingedam.......
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Kort Verslag van de vergadering van de classis Assen, d.d. 4 november 2004 ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Gespreksavond homofilie
Assen - Eind augustus hebben we in de gemeente van Assen-Zuid een dienst gehad over het onderwerp homofilie. Thema voor die dienst was Kom uit voor jezelf, kom uit voor God! Die dien...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert Brassband Immanuël
Uithuizermeeden – Gereformeerde Brassband Immanuël organiseert op zaterdag 18 december 2004 een sfeervol kerstconcert. De brassband heeft inmiddels een reputatie opgebouwd als het gaat om...
Search document Icon - lezen - Koorconcert
Groningen/Warffum - Het Geref.Gem.koor "MENORAH" uit Groningen geeft D.V. twee concerten en wel op 11 december in de Oosterkerk, E.Th. à. Theussinklaan 1 te Groningen en op 18 dec...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - 'Gereformeerde theologie vandaag' is verschenen mededelingen n.a.v. de vergadering van het Curatorium van de TU Kampen d.d. 14 oktober 2004.
"De gereformeerde theologie in Nederland staat vandaag voor belangrijke uitdagingen. Zij wil trouw blijven aan God en zijn Woord terwijl dit in haar omgeving niet vanzelfsprekend is. Zij wil tegelijk actueel en terzake zijn en niet boven de hedendaagse praktijk blijven zweven. Zij moet de kansen die de huidige context haar biedt, vrijmoedig durven aangrijpen en tegelijk de risico's niet naïef over het hoofd zien. Ook is het nodig dat zij zich presenteert in de wetenschappelijke wereld en daarbij......
Search document Icon - lezen - Bouwen aan respect, dan krijgt het evangelie de ruimte -Omgaan met moslims na de dood van Theo van Gogh-
Toen moslims getalsmatig nog maar een kleine groep waren, waren ze welkom als een exotisch souvenir, leuk in het bonte palet van godsdiensten en welkom om het christendom te relativeren. Nu ze mondiger worden, in aantal toenemen en regelmatig westerse verworvenheden onder kritiek stellen, krijgen ook moslims te maken met dezelfde minachting die christenen de laatste decennia ten deel is gevallen. Wanneer Nederland een vrijplaats wil zijn voor individuen die een podium zoeken voor het uiten van h......
Search document Icon - lezen - Happietaria Schuif aan voor Zambia en Sudan
In Groningen wordt dit jaar voor de elfde keer een Happietaria geopend. Happietaria’s, een initiatief van Happie Gift, in plaatsen door het hele land geopend. Happietaria is een tijdelijk...
Search document Icon - lezen - Viering 150-jarig jubileum TU Kampen
Kampen - De rector van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland maakt bekend dat -zo God wil- de officiële viering van het150-jarig jubileum van...