UITGAVE Kerkbode


nummer

47

datum

19-DEC-2003THEMA
Kerk zijn vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen -
Redactie en uitgever van de Kerkbode wensen u goede kerstdagen en een gezegend nieuwjaar. De volgende kerkbode zal D.V. verschijnen op vrijdag 2 januari....
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - De inzet van Gods laatste offensief (2) Zacharias krijgt een zoon
Zacharias de priester bidt in de tempel. Hij bidt voor het volk en namens het volk. En God reageert. Daar staat zijn engel, GabriŽl nog wel. Dat zegt wat! Die is bekend uit de geschiedenis van DaniŽl.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - De kerk (weer) in beeld (3)
Ter inleiding In mijn vorige artikel heb ik een poging gedaan ware en ideale kerk met elkaar te verbinden. Dat leidde tot de volgende formulering: 'een ware kerk van Jezus Christus jaagt er naar een ideale kerk te zijn. Dit najagen van de kerkelijke volmaaktheid kan alleen goed gaan in afhankelijkheid van God, besef van eigen tekortkomingen, gebed om geduld en genade en om de krachtige vervulling met de heilige Geest.' Hiermee wilde ik waarschuwen voor zowel statisch ware kerk zijn als perfecti......
Search document IconText Icon - lezen - Waar staat de kerk? (3)
Stadskerk In dit derde en laatste artikel in deze serie over de kerk in de stad gaat het over nieuwe vormen van organisatie en structuren. De stad stelt haar eigen eisen. De samenlevin...
Search document Icon - lezen - We blijven leesbare brieven in ons dorp Over de opheffing van de kerk te Overschild
Terwijl iedere kerkelijke gemeente nu een drukke tijd tegemoet gaat, zal het in het Groningse dorp Overschild de komende feestdagen opvallend stil blijven. Met ingang van 1 november 2003 is de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Overschild opgeheven. Hoe komt een gemeente tot zo’n beslissing? Wat gaat daaraan vooraf en hoe gaan de gereformeerde broeders en zusters nu verder? In een gesprek met Jan en Janny Hammenga en Henk en Joke Kruizenga uit Overschild worden feiten en gevoelens uitgesproken......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document IconText Icon - lezen - Kerk in de stad
Op 19 november jl. promoveerde dr. P.W. v.d. Kamp (universitair docent aan de TU in Kampen) in Utrecht op zijn proefschrift ‘Hart voor de stad’ over de kansen voor kerk-zijn in de stedelijke samenleving. Op 7 december begon ds R.J. Meijer, die gewerkt heeft in het gebied waarin deze kerkbode verschijnt, zijn werk in het grootstedelijk gebied van Amsterdam. Hij gaat daar werken als predikant-gemeentestichter in een samenwerkingsverband van negen gereformeerde kerken in groot-Amsterdam. In deze ke......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Een veiliger wereld?
Na acht maanden jacht op hem, is hij eindelijk gevangen: Saddam Hoessein. Zonder de steun van zijn leger blijkt hij een heel gewone man te zijn, die zelf ook opgelucht is, dat het allemaal voorbij is. Hij zal zich in zijn eigen land moeten verantwoorden voor de talloze doden die hij op zijn geweten heeft. Is de wereld daarmee veiliger geworden? De terrorist Osama Bin Laden is nog steeds niet opgepakt. Onrecht en geweld gaan gewoon door, ondanks successen in de strijd er tegen.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Bijzondere diensten Aangepaste diensten Groningen – Zondag 21 december – 14.45 uur (Oosterkerk): dienst aangepast aan doven en slechthorenden. Assen-Noord – Zonda...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis vergadering Groningen
De raad van de Gereformeerde Kerk te Onnen, daartoe aangewezen door de classis, op de vergadering van 30 oktober j.l., nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering die op
Search document Icon - lezen - Persbericht classis Stadskanaal
Hierbij deelt het secretariaat van de classis mee, dat stukken voor de vergadering van 5 februari 2004 uiterlijk op 8 januari 2004 binnen moeten zijn bij de roepende kerk te Musselkanaal-Valth...
Search document Icon - lezen - Verslag van de Drentse Zendings Deputaten vergadering d.d. dinsdag 9 december jl.
Op deze vergadering stond het jaarverslag, het beleidsplan 2004 en de voorlichting centraal. ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Kerstzangavond
Hoogeveen – Op dinsdag 23 december a.s. is er een Kerstzangavond, in de Gereformeerde Kerk aan de Bentinckslaan 78, waar aan deelneemt het Groot Kinderkoor “De Blijde Stem” uit Urk en...
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang Hoogkerk.
Zuidlaren - In de Gereformeerde Kerk, Schipborgerweg 45a, wordt op woensdagavond 24 december a.s. om 20.00 uur een kerstsamenzangavond georganiseerd m.m.v.: Geref. Gemengd koor...
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang Hoogkerk
Hoogkerk - Zondag 21 december a.s. is het weer zover. We hopen dan weer met elkaar te zingen; aanvang 19.30 uur. Het programma staat in het teken van Kerst. Het intermezzo zal...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert 2e Kerstdag
Schildwolde – In de Geref. Kerk te Schildwolde is op 2e Kerstdag een kerstconcert m.m.v. het gereformeerd gemengd koor “Looft den Heer” o.l.v. Eric Verschoor; De Woudklank o.l.v. Mertj...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert Focaliber, jeugdkoor Rejoice en het Henry Purcell ensemble
t: Middelstum - Hippolytuskerk, op 23 december om 20.00 uur geven Focaliber, Jeugdkoor Rejoice Roden en het Henry Purcell ensemble hun traditionele kerstconcert met muziek van o.a. Mendelssohn,...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert
Bedum - Op zaterdag 20 december organiseert Gospelgroep Real Joy in de Martyriakerk in Bedum een kerstconcert. Naast optredens van Real Joy o.l.v. Peter van Dijk , wor...
Search document Icon - lezen - Samen zingen met gospelkoor “Spirit” en de band “Kana”
Assen - Als de Here het wil gaan we woensdag 24 december weer samen zingen. Deze keer met gospelkoor “Spirit” o.l.v. Marnix Onrust. De samenzang zal worden begeleid door de band...
Search document Icon - lezen - Vrouwzijn ochtend in Bedum
Bedum – De EO houdt op woensdag 7 januari 2004 een VrouwZijn-ochtend in Bedum. De ochtend vindt plaats in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1. Naast een toespraak van Tjits...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Amersfoort-De Horsten via de radio
Op 21 december wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Amersfoort-De Horsten. Voorganger ds. Jan Boersma preekt over het thema: ‘In verwachting’. De samenzang in de dienst wordt begeleid door Peter Eigenraam op piano en Minne Prins op orgel. Na afloop van de uitzending is er gelegenheid om met leden van de gemeente na te praten via 035-6727373. Op hetzelfde nummer is de tekst van de preek verkrijgbaar, of bij Stichting Zendtijd voor Kerken, Postb......
Search document Icon - lezen - Sabbat en zondag (6)
We zijn bezig de bijbelse argumenten te bespreken die tegen de mening van ds. Ophoff zijn ingebracht. Een rapport op de synode van Zuidhorn heeft die argumenten stuk voor stuk gewogen. We geven hieronder die argumenten door (onderstreept) en de afwijzing ervan door het rapport.......
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - God heeft zwakke mensen in dienst Ds. H.W. van Egmond 25 jaar predikant
Op 12 november j.l. keek ds. H.W. van Egmond terug op zijn 25-jarige ambtsperiode. Via Haulerwijk en Den Helder kwam hij in 1989 in Ten Boer terecht. Terugblikkend constateert hij dat een zwak mens een sterk Woord gekregen heeft om zich staande te houden.......