UITGAVE Kerkbode


nummer

21

datum

24-MEI-2003THEMA
Pastoraat vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Liefde aan tafel
“Beter een schotel groente waar liefde heerst dan een gemeste os en haat daarbij” ......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Huwelijksvoorbereiding
“Er wordt vaker lichtvaardig gehuwd dan lichtvaardig gescheiden”, schreef iemand. We kunnen ons daar allemaal iets bij voorstellen. Het is geen kleinigheid als je besluit je leven te gaan d...
Banned IconText IconPastoraat aan ongehuwden
eenzaamheid innerlijke eenzaamheid in het diepste wezen waar niemand komen kan noch kan genezen deze onveiligheid van voor je geboorte ontneemt je geen man schijnt bij je te horen deze...
Search document IconText Icon - lezen - Pastoraat rond huwelijk en seksualiteit *
Fasen in het huwelijk Gewenning en gewoontevorming In het huwelijk zijn er verschillende fasen te onderscheiden, die ieder weer een eigen vorm van pastoraat vragen. De eerste fase van...
Search document Icon - lezen - Van kaft tot kaft
Onder de bovenstaande titel schreef G.J. Nijhof een boek over de plaats en het gezag van de Bijbel. De ondertitel van het boek luidt: ‘de theologie van een gesneden beeld’. Dat Nijhof ervaren i...
Hide details for PersschouwPersschouw
Banned IconOudere doopleden
Deze maand is de kerkbode gewijd aan het pastoraat. Uit Nader Bekeken geef ik iets door over de omgang met oudere doopleden. De schrijver van het artikel is ds. P. Niemeijer.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Geestelijke leiding
Afscheid Bernard Bos Vrijdag 16 mei nam Bernard Bos afscheid van het Steunpunt Gemeenteopbouw (vroeger: GVI). Sinds 1986 was hij directeur geweest. Reden genoeg om zo’n afscheid niet zomaar...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Kerknieuws Bijzondere dienst: Winsum – Zondag 25 mei – 15.30 uur (De Poort, Borgweg 39): dienst gericht op Armeniërs (met onderdelen in het Armeens). Jubileum: Twijzel – 2...
Search document Icon - lezen -
Bevestiging en intrede Haulerwijk -Zondag, 18 mei is kandidaat H.J. Boersma uit Kampen bevestigd als predikant van de Geref. kerk te Haulerwijk, dit vond plaats in de morgendienst door...
Search document Icon - lezen -
Aangepaste dienst . Leek -Zondag 25 mei 2003, 14.15 uur is er een aangepaste dienst voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking in de Gereformeerde Kerk, Tolberterstra...
Search document Icon - lezen -
Bevestiging en intrede: Leens - De bevestiging van kand. E.J. Meijer vindt plaats op D.V. 1 juni door ds. H.J. Siegers om 9.30 uur, in het eigen kerkgebouw aan de Valge 16 te Leens. De...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Voorlopige agenda van de classis Appingedam, te houden op D.V. donderdag 5 juni 2003 om 19.30 uur in het gebouw van de gereformeerde kerk te Harkstede, Hamweg 13.......
Search document Icon - lezen -
Classis Groningen. De eerstkomende classis vergadering is op D.V. 26 juni a.s. (5 juni is een voortgezette zitting) . De inleverdatum voor de stukken blijft ongewijzigd 30 mei....
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - ‘Die Schöpfung’ door HoraS in Sappemeer
Sappemeer - Op vrijdagavond 23 mei wordt in Sappemeer het bekende oratorium ‘Die Schöpfung’ uitgevoerd. In dit oratorium van Joseph Haydn wordt op een prachtige manier Gods grootheid in...
Search document Icon - lezen -
Sing-in en ontmoetingsavond Ureterp - Zondag 25 mei is er een speciale zang- en ontmoetingsavond in de Geref. Kerk (Vrijg.) aan de Feart in Ureterp. Samen willen we door het zingen va...
Hide details for SignalementSignalement
Banned IconMATTHIJS HAAK
In de rubriek Signalement stellen we deze keer ds. J.M. Haak aan u voor. Na afronding van de studie theologie is hij nog een tijdje AIO’ er geweest, maar hij gaf toch liever de voorkeur aan de pastorie. Matthijs is afgestudeerd op de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart (1260-1328). De vraag daarbij was in hoeverre de mystieke geloofsbeleving van de middeleeuwen een verrijking kan zijn voor het hedendaags geloof. Bij de presentatie van de scriptie was ook een vertegenwoordiger van de Katholieke......