UITGAVE Kerkbode


nummer

40

datum

31-OKT-2003THEMA
De Heilige Geest vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Knock-out
Lees: 1 Timoteus 1: 12-20 1 Korinthiers 8......
Search document IconText Icon - lezen - Lomperik
Lees: EfeziŽrs 5: 15-21 Handelingen 2: 1-13......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Passie voor God is de sleutel tot Gods kracht
Ik zou een artikel schrijven over genezing en het nieuwe boek van Ouweneel ‘Geneest de zieken’. Maar laat ik nu net in de afgelopen week zelf een griepje hebben opgelopen. Humor van God? U houdt dat artikel nog te goed. ......
Search document IconText Icon - lezen - Spreken in tongen en profetie
Een preek van ds. Jan-Willem Roosenbrand over 1 Korinthiers 14:1-19......
Search document Icon - lezen -
Om te gebruiken op vereniging en bijbelstudie Tongentaal en profetie. De vraag komt steeds meer naar voren: waarom spreken wij vandaag niet meer in tongen en profetieŽn? In de p...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen -
Zonder mee te willen doen aan de hype rond Mabel Wisse Smit, wil ik toch dit stukje van Prof. Maris in “De Wekker” doorgeven. Eťn van tweeŽn Ambitie Het portret van Mabel Wisse S...
Hide details for ActueelActueel
Search document IconText Icon - lezen - Terry en Terri
Als iemand in een coma raakt, een toestand van diepe bewusteloosheid, raakt dit met name de familie diep. Ze zien iemand die in leven is, lijkt te reageren op wat je zegt, je soms aankijkt en toc...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Uitnodiging Zondagse Samenkomst in de Portugese taal Binnenkort wordt in Leek een zondagse samenkomst in de Portugese taal gehouden. Wij willen u daar graag voor uitnodigen. Misschien ben...
Banned Icon
Kerknieuws Aangepaste dienst Stadskanaal – D.V. zondag 9 november wordt er in de middagdienst van 14.30 uur een aangepaste kerkdienst gehouden voor mensen met een verstandelijke bep...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconUitnodiging vergadering classis Stadskanaal
Aan alle kerken binnen de classis Stadskanaal. Hierbij nodigen wij u uit, namens de roepende kerk van Mussel voor de vergadering van de classis Stadskanaal, welke D.V. 13 november 2003 gehouden...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang
Zuidwolde - De Samenzangcommissie van de Geref. Kerk (Vrijgem.) organiseert op zondag 2 november a.s . een “zondagavondzang”. Deze keer niet in het eigen kerkgebouw, maar in de ou...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - De buren in Groot-BrittanniŽ (een facet van het werk van deputaten BBK)
Aan de overkant van de Noordzee liggen Engeland, Wales en Schotland. Met Noord-Ierland samen vormen deze landen het verenigd koninkrijk Groot-Brittanni Ž . Hier heeft de Reformatie grote invl...
Search document Icon - lezen - Gemeente Hoogezand-Sappemeer gesplitst
Hoogezand-Sappemeer - De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Hoogezand-Sappemeer (Vrijgemaakt) heeft besloten om met ingang van 1 oktober 2003 de kerk aldaar te splitsen in twee zelfstan...
Search document Icon - lezen - Meer nieuwe studenten dan in voorgaande jaren Verslag curatorenvergadering 1 september 2003.
Voor de propaedeuse aan de Theologische Universiteit in Kampen hebben zich acht nieuwe studenten laten inschrijven. Drie daarvan zijn afkomstig van de Vooropleiding. Aan die Vooropleiding zijn ac...
Search document Icon - lezen - Nieuw medium voor gesproken lectuur
De CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, en de andere blindenbibliotheken in Nederland gaan per 1 januari 2004 hun lectuur op cassette vervangen door lectuur op CD-Rom. Dat...
Search document Icon - lezen - Oproep aan predikanten en preekvoorzieners: wijzigingen doorgeven!
Zoals eerder vermeld werkt de Kerkbode nu met een geautomatiseerd systeem voor het preekrooster. Dit betekent o.a. dat een dominee niet op twee plaatsen tegelijkertijd ingevoerd kan worden. Nu bl...