UITGAVE Kerkbode


nummer

13

datum

1-APR-2005THEMA
Bevrijd! vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Inleiding op het thema van de maand April - Corné Alderliesten/Jaap Ophoff
60 jaar bevrijding Volgende maand vieren we 60 jaar bevrijding. Even zal het lijken alsof 5 mei 1945 de belangrijkste dag uit de geschiedenis van de wereld is geweest. En dat mag. Laten w...
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn Johannes 8: 36 - Corné Alderliesten
Bevrijding Bevrijding is een thema, waar je ook in de bijbel veel over kan lezen. Bevrijding is Gods grote Woord, zou je kunnen zeggen. Zo stelt Hij zich voor aan Zijn volk, dat op het pu...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Breed onderzoek onder jeugd van Winsum - rapport met uitslagen interviews gepresenteerd -Lucy Doorn
Hoe verwerk je bijna 2000 antwoorden van jongeren, 66 reacties van ouders op 18 stellingen, de ideeën van de jonge jeugd en de meningen van catecheten, ouderverenigingen en leden van de sooscommissie in één rapport? Voor deze vraag zag de commissie “Jong in de kerk” van de gereformeerde kerk in Winsum zich geplaatst toen ze van de kerkenraad de opdracht kreeg achtergrondinformatie te verzamelen over de kerkjeugd. Het resultaat werd onlangs op een gemeenteavond gepresenteerd. ......
Search document Icon - lezen - Drachten Zuid-West en de Zuidwester horen bij elkaar. -Jaap Weerstand
Dat spreekt nogal vanzelf zult u misschien zeggen. Wie bij de gemeente Drachten Zuid-West hoort is een ‘Zuidwester(ling)’. Dat is simpel. Maar daar gaat het hier niet om.......
Search document IconText Icon - lezen - Genade alleen, kras evangelie - Jaap Ophoff
Hoe deed Jezus dat? Als ik aan dit artikel begin nadert goede vrijdag. Dagen dat ik luister naar de Mattheus Passion. Zondagmorgen onderweg naar Smilde bijv. En het raakte mij, dat Jezus zweeg. Ze gooien hem van alles voor de voeten en slingeren hem hun woorden en vuisten en spuug in het gezicht. Maar hij zweeg. ......
Search document Icon - lezen - Netjes praten tegen God - Lucy Doorn
“Denk erom: netjes praten”. Met de echo van die woorden in onze oren brachten we vroeger eieren en groente naar de pastorie. Bij de dominee praatte je niet in het dialect. Dat hoorde niet. Ouderlingen die op bezoek kwamen spraken nog wel eens Gronings, maar als het huisbezoek echt begon, ging men over op het Nederlands. Gronings spreek je onder elkaar, als het over God gaat ben je eerbiedig. En nu ben ik, voor het eerst van mijn leven op weg naar een kerkdienst in het Groninger dialect in Kanten......
Search document Icon - lezen - Predikant zonder arbeidsveld Jan Kuiper 25 jaar predikant - Nelleke Kemps-Stam
In de strips van Lucky Luck kom je ze nog wel eens tegen: de rondreizende predikant. Het waren geestelijken die in het Wilde Westen met de emigranten meetrokken. De bekendste rondtrekkende evangelist van onze tijd is ongetwijfeld Billy Graham. Wie zich ook ‘reizende dominee’ mag noemen, is ds. Jan Kuiper (51). Omdat hij met vervroeg emeritaat ging, werd hij in 2000 predikant zonder arbeidsveld. Maar omdat het predikantenambt voor het leven is, preekt hij nog wel her en der. Na 25 jaar is het tij......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Belijdenis doen - J.P. van der Wal
In deze Persschouw, zoals beloofd, het tweede artikel van dr. Verboom over de openbare geloofsbelijdenis. Niet alles heeft mijn instemming. Daarvoor is het artikel teveel toegespitst op de situatie in de PKN. Toch zitten er genoeg dingen in, die waardevol zijn om door te geven.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Paaskracht in zwakheid - J.H. Kuiper
De laatste zeven weken stonden in het teken van het lijden van Christus. Hij is daarin een voorbeeld voor ons. Hij toonde een gezindheid van liefde en gehoorzaamheid, van trouw tot in de dood. Deze weg koos Hij vrijwillig. Hij heeft het aanvaard. Het moeilijke voor ons is om in te zien, dat Hij daarin niet passief was, maar juist actief. Wij kunnen ons dat niet voorstellen We hebben grote moeite om dingen over te geven. Misschien wel vanwege het gevoel van machteloosheid, dat daarbij hoort. Als......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Assen–Noord - Zondag 10 april 2005 is er een dienst met aanpassingen voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking, in de Maranathakerk, Nobellaan 140. Aanvang 14.30 uur...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Hooghalen – i.c.m. Beilen en Roodeschool: M.O. ten Brink te Lutten Wetsinge – Sauwerd i.c.m. Winsum: J.H. Soepenberg te IJsselmuiden; Aangenomen naar Go...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classicale diaconale conferentie
Haren - Voor alle diakenen in de classis Groningen wordt op donderdagavond 7 april a.s. een classicale diaconale conferentie gehouden, aanvang 19.45 uur in het gebouw van de Ge...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Koffieochtend
Ureterp - Wanneer : DV 6 april 2005 Waar : Geref. Kerk Vrijgem., De Feart 85 Spreker : Ds. Ton de Ruiter, evangelisatiepredikant te Enkhuizen Onderwerp...
Search document Icon - lezen - Lenteconcert
Meppel – op zaterdag 23 april zal er een lenteconcert gehouden worden in de Geref. Kerk aan de Groenmarkt te Meppel, Het thema van het concert is: “Steek de loftrompet”...
Search document Icon - lezen - Orgelconcerten
Ureterp - Na een tijdje rust op het orgelfront in Ureterp is besloten de concertserie weer op te pakken middels een aantal concerten door studenten en oud-studenten van het Groninger conser...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Bedum- D.V. zaterdag 9 april hoopt Evert Spriensma een orgelconcert voor u te verzorgen, in de Goede Herder Kerk. Op het programma staan werken van o.a., J. Zwart, W.H....
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - mededelingen n.a.v. de vergadering van het Curatorium van de TU Kampen d.d. 10 februari 2005
Onderwijs TU beoordeeld door overheidscommissie Onlangs heeft een visitatiecommissie van de rijksoverheid het onderwijs aan de TU beoordeeld. De rector deelt mee dat na afloop van de visitatie een mondelinge beoordeling is gegeven die positief was. Als het schriftelijk rapport binnen is, kan op basis hiervan accreditatie worden aangevraagd en verkregen voor de bachelor- en de masteropleiding voor de jaren 2007 tot 2012. Deze accreditatie is van belang met het oog op de overheidserkenning van de......
Search document Icon - lezen - Omgaan met angst; normaal en / of stoornis?
Zuidlaren - De Nederlandse Patienten Vereniging afdeling Zuidlaren e.o hoopt haar jaarvergadering D.V. dinsdag 12 april 2005 te houden . Mevr.H.de Vries Sociaal Psychiatrisc...
Search document Icon - lezen - Oproep
De Stichting Gereformeerde Vakantiesamenkomsten Terschelling heeft het voornemen, ook dit seizoen weer samenkomsten te beleggen op het eiland ten behoeve van vakantiegangers en andere belangstell...