UITGAVE Kerkbode


nummer

48

datum

18-DEC-2004THEMA
150 jaar predikantenopleiding vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Boekaankondiging
Verschenen: De wereld een dorp Auteur: Prof.dr. Peter Nijkamp e.a. Uitgeverij: De Vuurbaak BV ISBN: 90 5560 299 X Verkoopprijs € 10,75 Dit boek biedt een kennismaking met het begrip globa...
Search document Icon - lezen - Boekbespreking - A.H. Driest
Bijbels dagboek, Kracht voor elke dag ( uitgeverij: De Vuurbaak) Een nieuw dagboek van de Vuurbaak. En een bekende. Want dit bijbels dagboek verschijnt nu voor de veertigste keer. Een felici...
Search document Icon - lezen - Sjema HooR, Isral: de HERE is onze God; de HERE is N! Deuteronomium 6: 4 - W.L. de Graaff
Nee, het is geen schrijffout. En evenmin een drukfout. Zo ongeveer staat Deuteronomium 6: 4 geschreven in het Hebreeuws. De laatste letter van zowel het eerste als het laatste woord extra groot. Twee uitroepletters: dit is belangrijk! Hoor (Sjema) Isral, dit mag je niet ontgaan, dit mag je niet vergeten.......
Search document Icon - lezen - UIT DE SCHOOL GEKLAPT (3) - Nelleke Kemps-Stam
De derde predikant die ons een blik gunt in zijn studententijd, is ds. Gerrit Overweg (43). Hij stond van 1992-1998 in het lieflijke Zeeuwse Vrouwenpolder, waarna hij naar het Groningse Schildwolde vertrok. Daar woont en werkt hij al weer zes jaar. Gerrit neemt ons mee naar de jaren ’80 van de vorige eeuw en vertelt ons hoe hij zijn studiejaren op ‘de school der kerken’ ervaren heeft.......
Search document Icon - lezen - VERJAARDAG (voor Jannie K.) - Nelleke Kemps-Stam
Lagere schoolvriendinnen waren wij, we scheelden slechts n dag. Ik was de oudste van ons beide en als zij jarig was, hing er een vlag. Zij ging naar de ulo, ik naar de h.b.s., we groeiden uit...
Search document IconText Icon - lezen - Waarom een Theologische Universiteit?- G. Kwakkel
Jonge mannen die predikant willen worden moeten jaren studeren aan de Theologische Universiteit. Zij moeten een doctorandus- of masters-diploma halen. Is dat echt nodig? De TU is gesticht om dominees op te leiden. Maar houdt zij zich in de praktijk niet met veel meer dingen bezig? ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Gereformeerde theologie vandaag Moet de boekenkast anders? - J.H. Kuiper
Wie meer dan twee meter boeken heeft, komt vanzelf voor de vraag te staan, hoe je die werken rangschikt: op kleur, grootte, alfabetisch op schrijver of titel? Zet je gewoon het laatst gekochte boek achteraan? Of zit er een idee achter. Welke onderdelen kent het vak waarvoor je de boeken kocht. Je zet bij elkaar wat bij elkaar hoort. De indeling van je boekenkast zegt dus iets over de manier waarop je zelf nadenkt over je vak.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Fryske tsjinst yn Damwld
Sneintemiddei 19 desimber o.s. wurdt der yn de frijmakke tsjerke fan Damwld in Frysktalige advintstsjinst hlden. Yn dizze tsjinst giet foar ds. Henk van Hemmen, in fries om utens t Grins. De...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Breda via de radio zondag 19 december, 747AM, 17.02 uur
Op DV 19 december wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Breda. Voorganger ds. Robert Roth preekt n.a.v. een bijbelgedeelte uit Mattes 5 over het t...
Search document Icon - lezen - Open huis in nieuw kerkgebouw
Leeuwarden - Hierbij wordt u van harte uitgenodigd op zaterdag 18 december langs te komen om het prachtige, nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Leeuwarden, “De...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Groningen
De raad van de Gereformeerde Kerk te Groningen-Noord, daartoe aangewezen door de classis, op de vergadering van 28 oktober j.l., nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering...
Search document Icon - lezen - Oproep classis Leeuwarden
Hierbij worden de kerken in het classicale ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 19 januari 2005, aanvang 20.00 uur, in het nieuwe kerkgeb...
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode
De roepende kerk van Stadskanaal deelt u mede dat D.V. 6 januari 2005 de 68e PS Drenthe in eerste zitting bijeen hoopt te komen. Locatie: Gereformeerde Kerk te Assen-Zuid, de Kandelaar, Oude Molenstraat. Aanvang 19.00 uur ......
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Kantens – Kand. A. van der Lugt te Ermelo...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Brassband Immanul: kampioen.
Op 3 en 4 december waren de Nederlandse brassbandkampioenschappen in de stad Groningen.. Daaraan deden diverse bands mee die in de kring van de kerkbodelezers niet onbekend zijn, zoals de Lofklank...
Search document Icon - lezen - Kerst Zondagavondzang
Ureterp - Zondag 19 december hopen we D.V. een samenzang uur te organiseren. Mooie kerstliederen staan op het programma welke zullen worden begeleid door Dennis van der Wijk. Het gemend koor...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert door Chr. Mannenkoor Roden
Roden – Op zaterdag 18 december 2004, zal er een kerstconcert worden gegeven door het Chr. Mannenkoor Roden o.l.v. Ronald Kedar met m.m.v. Oleg Morozov aan de piano. Er zullen bekende en on...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert met samenzang
Hoogeveen – Op 20 december 2004 zal in het kerkgebouw “De Opgang” Alteveerstraat 105, een kerstconcert met samenzang worden gehouden. Aanvang: 19.30 uur. Aan dit conce...
Search document Icon - lezen - Kerstconcert
Zuidwolde (Gn) - Op zaterdag 18 december 2004 is er D.V. een kerstconcert met samenzang in de Middeleeuwse Kerk te Zuidwolde.Aanvang 20.00 uur. Medewerkenden zijn de gemengde...
Search document Icon - lezen - Kerstnachtzang
Uithuizermeeden – Op vrijdag 24 december zal, in deGeref. Kerk vrijg., Kerkstraat 7, een kerstnachtzang worden gehouden! De kerstnachtzang wordt evenals voorgaande jaren georgan...
Search document Icon - lezen - Kerstsamenzang Hoogkerk.
Hoogkerk - Op zondag 19 december 2004 hopen weer onze jaarlijkse kerstsamenzang te houden. Deze keer zal voor u zingen: het Gereformeerd Gemengd Koor "Zingt Gode Lof" uit Hoogkerk o.l....
Search document Icon - lezen - Samen zingen met het Christelijk Mannenkoor Assen.
Assen - Als de Here het wil gaan we vrijdagavond 24 december samen zingen met het Christelijk Mannenkoor Assen, deze keer o.l.v. Marnix Onrust. Het orgel zal worden bespeeld door Harm Hoeve....