UITGAVE Kerkbode










nummer

43

datum

21-NOV-2003



THEMA
Samenspreking CGK-GKV
vlgnr 3. CGK of GKV ?

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnement



inhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - De finale (Openbaring 7)
In deze maand denken we samen na over kerkelijke eenheid. En dan nog eigenlijk maar heel beperkt: ‘hoe komen we verder in de contacten tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeer...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Cijfers over samenspreking op plaatselijk niveau in Groningen, Friesland en Drenthe
De gegevens in dit overzicht zijn ontleend aan de enquête die de Deputaten Kerkelijke Eenheid hebben gestuurd aan alle kerken in het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Hun verzoek...
Search document IconText Icon - lezen - De bevinding in de prediking
(lezing, gehouden op de predikantenconferentie CGK-GKV op 7 februari 2001) Een aantal maanden geleden was er in de pers nogal wat aandacht voor klachten van jeugd uit de synodaal gereformeerde ke...
Search document IconText Icon - lezen - De wedergeboorte in de prediking
(lezing, gehouden op de predikantenconferentie CGK-GKV op 7 februari 2001) Het is een geweldige ervaring voor mij te mogen spreken op deze gezamenlijke predikantenconferentie over prediking en we...
Search document Icon - lezen - Hoera! We zijn verschillend!
Op kerkelijk gebied zien we vaak op tegen verschillen. Verschillen moeten worden onderkend en doorgepraat, geaccepteerd of weggewerkt. Wist u, dat in de plantenveredeling en de veefokkerij juist...
Search document Icon - lezen - Sabbat en zondag (2)
We gaan gewoon bij het begin beginnen. Waar is de onrust van de laatste tijd door ontstaan? We zijn ervan overtuigd dat er al veel kou van de lucht is, als we helder op een rijtje zetten, wat er wel (en niet) gebeurd is. ......
Search document IconText Icon - lezen - Verbond en kerk in de prediking - lezing voor regioavonden ambtsdragers GKV-CGK in november 2003 -
1. Verbond en prediking De twee onderwerpen die ik wil bespreken horen eigenlijk helemaal bij elkaar. Ook als ik ze toch even uit elkaar houd, is het verband te tasten. Het gaat wat het ver...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Discussie
Premier Balkenende heeft het geweten: maakt hij gebruik van zijn recht van vrije meningsuiting, neemt iedereen het hem kwalijk of – nog erger – vinden ze het bijna belachelijk. Van perscensuur...
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Banned IconAangepaste diensten voor onze broeders en zuster met een verstandelijke beperking.
Damwoude – zondag 23 november wordt om 14.00 uur in de Gereformeerde Kerk vrijg. Aan de Voorweg 19, Damwoude, een aangepaste dienst gehouden Voorganger: Ds. Lieuwe van der Heide Onde...
Search document Icon - lezen - Nijega Opeinde en Drachten Noord gaan samen
verleden – heden - toekomst eredienst om het gemeente-zijn in Nijega Opeinde af te sluiten Op Deo Volente 1 januari 2004 gaan de gemeenten van Nijega Opeinde en Drachten Noord same...
Search document Icon - lezen -
Beroepen Goes – Beroepen te Goes: A. de Snoo te Assen – Marsdijk. Smilde – Beroepen te Smilde: kandidaat H. Prins te Almelo. Zuidwolde (Dr) – Beroepen door de Vri...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Banned IconKort verslag van de vergadering van de Classis Stadskanaal op 13 november 2003 in de gereformeerde kerk te Mussel
Namens de roepende kerk van Mussel opent br. L. Meems de vergadering. Hij leest Kolossenzen 1 : 3-23, laat zingen Gez. 31 : 1, 2 en 3 en gaat voor in gebed. Hij heet allen van harte welkom, in he...
Banned Icon
Voortgezette zittingen Classis Groningen De classis Groningen in voortgezette zitting bijeen op 13 november j.l. heeft besloten om de 2e voortgezette zitting van 20 november 2003 te verpla...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Banned Icon
Zuidhorn – Kring Zuidhorn e.o. 25 november 2003. Aanvang: ’s morgens 9.15 uur. Plaats: De Rank, Zuidhorn. Onderwerp: Jongerenkerk Godfashion. Spreker: Ds. D. de Jong. Er is oppas voor de...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Symposium over Bijbeltalen
Kampen - Op 11 december a.s. organiseert de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg) in samenwerking met studentenvereniging Fides Quadrat Intellectum een symposium over Bi...
Search document Icon - lezen - Symposium over de rol van de bijbeltalen in de opleiding
mededelingen n.a.v. de vergadering van het Curatorium van de TU Kampen d.d. 23 oktober 2003 externe organisatie De Theologische Universiteit wordt bestuurd door de generale synode. Deputate...
Banned Icon
Uitnodiging bijeenkomst orgel- en liturgiecommissie Uithuizen Uithuizen – op dinsdag 25 november a.s. worden deze commissies uitgenodigd om bijeen te komen. Het kerstfeest met de kinderen...