UITGAVE Kerkbode


nummer

7

datum

13-FEB-2004THEMA
Geloof en medische ethiek vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - Gevraagd: Heilige Geest - J.H. Kuiper
n.a.v. Lukas 11: 13 Heeft bidden zin? Velen zullen daar ja op zeggen. Je denkt dan terug aan wat je zelf meegemaakt hebt. Je was ziek en vroeg om genezing en God gaf het. Je vraagt om dage...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - ‘Onze werkelijkheid en Gods werkelijkheid - J.H. Kuiper
‘Het sneeuwde’ onlangs. Hoezo ‘het’? Was het niet God die de sneeuw rondstrooide? Zie Psalm 147. U kunt vast nog wel meer voorbeelden bedenken: ‘het onweerde’. Maar is de donder niet de stem van God, Psalm 29. Wij proberen om de wereld om ons heen te beschrijven, bijvoorbeeld in de wetenschap, en we vallen niet terug op God, zodra we iets niet begrijpen. Volgens de bijbel echter hebben al die dingen juist wel met God te maken. Daar ligt een bron van spanning en onbegrip. Ik denk even aan wat een......
Search document Icon - lezen - DE DROOM VAN GOD
Boekbespreking......
Search document IconText Icon - lezen - Waarom nu aandacht voor gebedsgenezing? - J.H. Kuiper
Een diepteboring. Nog niet zo heel lang geleden wisten we, dat gebedsgenezing, als typisch onderdeel van de zogenaamde geestesgaven, niet kan. Het paste misschien bij de begintijd van de...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Generatie kerken Een kloof die we zelf - J.P. van der Wal
In het blad Opbouw schrijft Maria Stoorvogel over het inmiddels veelbesproken fenomeen van de ‘jeugdkerken’ het volgende: We worden de laatste twee jaar regelmatig geconfronteerd met het fenomeen ‘jeugdkerken’ of jeugddiensten. In de kerkbladen die ik voor Oplocatie moet lezen kom ik het regelmatig tegen. Een nieuw fenomeen ‘ouderkerken’ schijnt er aan te komen (Doorn, Oplocatie 9 januari). Een generatie-kloof? ......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - De opvolger van Kauwgom en Wirwar wordt door lezers geschreven
Kauwgom en Wirwar behoren tot de bestverkochte christelijke boeken voor jongeren. De redactie van deze bijbelstudieboekjes heeft besloten dat een deel van de reeks geschreven moet worden door...