UITGAVE Kerkbode


nummer

2

datum

22-JAN-2010THEMA
2010: Evangelisatiejaar? vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Première Requiem van Dopper voor koor en orgel
Een bijzonder concert is wel de uitvoering van het requiem van Cornelis Dopper (1870-1939). Nog nooit eerder is dit requiem voor koor en orgel uitgevoerd. De werken van Dopper staan nu volop in de belangstelling.......
Search document Icon - lezen - Project Oslo Gospel Choir
Gospelkoor ‘Reflection’ uit Assen gaat een project organiseren waarbij liederen van het Oslo Gospel Choir worden ingestudeerd! Onder enthousiaste leiding van Arnold Wienen werken we, samen met een band, ongeveer 3 maanden aan dit project en sluiten het af met een spetterend concert op 22 mei 2010!......
Search document Icon - lezen - Zing mee met uitvoering van ‘De Schepping’
Het Gereformeerd Gemengd koor ‘De Lofstem’ hoopt op vrijdag 21 mei het oratorium ‘De Schepping’ van Johan Bredewout uit te voeren. Wilt u meedoen aan dit project dan bent u hierbij van harte uitgenodigd.......
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Zaterdag 23 januari Assen, Première Requiem van Dopper voor koor en orgel, uitgevoerd door COV Assen o.l.v. Marion Bluthard, m.m.v. Peter Cramer orgel, Jozefkerk - 20.00 uur Zaterdag 30 januari G...
Hide details for BoekaankondigingBoekaankondiging
Search document Icon - lezen - Acta Generale Synode
Alle Acta vanaf 1993 tot en met 2008 op 1 CD. En inclusief alle bijbehorende rapporten. Het betreft een uitgave van Deputaten Generale Synodale Publicaties. Naast alle het digitale papierwerk is...
Search document Icon - lezen - De school van Calvijn
Het boekje is een bespreking van de betekenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels voor onderwijs. Eigenlijk maakt de schrijver bij alle gelo...
Search document Icon - lezen - God of Darwin
De titel en ook de begeleidende brief van de Uitgeverij doen vermoeden dat het om een interessant boek zal gaan over de spanning tussen de evolutietheorie van Darwin en de theologie van Calvijn....
Search document Icon - lezen - Hou van je huwelijk
Een boekje dat wil helpen vanuit een bijbelse mensvisie het huwelijk te bekijken en conclusies te trekken over de gezondheid ervan. Zes typen huwelijk van pas getrouwd stel tot senior huwelijk pa...
Hide details for ColumnColumn
Search document Icon - lezen - Toegang vrij? - A.H. Driest
Van tijd tot tijd is er op muzikaal gebied veel te doen. Vooral op en rond de christelijke feestdagen. We hebben kortgeleden kerstfeest gevierd. Het aanbod van kerstconcerten en kerstnachtdienste...
Hide details for EvangelisatieEvangelisatie
Search document Icon - lezen - Na zware jaren nieuwe hoop voor Algerijnen - B. Kamal, A. Belaïdi
Algerije is een moslimland in Noord-Afrika met een bevolking van ongeveer 35 miljoen. De oppervlakte is vijf keer zo groot als Frankrijk, maar 80% ervan is woestijn. De gas- en olie-industrie is grotendeels in handen van buitenlandse investeerders. Het gewone volk profiteert hier niet van. De meeste mensen leven in armoede. De werkeloosheid is hoog. Zo’n 50% is analfabeet.......
Search document Icon - lezen - Verslag DZD - M. Kruiger
Persverslag van de vergadering van de Drentse Zendings Deputaten, gehouden op 1 december 2009.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Werkorde - J.H. Kuiper
‘Begrijp ik goed dat we de vrije hand krijgen?’ Een vraag van prof. dr. M. te Velde op de synode van Zuidhorn van 2003, toen deze besloot tot een algemene herziening van de kerkorde. Voor de precieze bewoordingen sta ik niet in, maar hij wilde het wel even zeker weten. De voorzitter bevestigde het en wenst de deputaten, volgens de Acta, veel wijsheid, creativiteit en feeling met de kerken toe. Daarmee is een proces gestart dat begin 2010 uitmondde in een werkorde, een voorstel voor een nieuwe ke......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - GKv samenkomsten Ameland
De voorbereidingen voor de samenkomsten op Ameland zijn in volle gang. Voorgangers en organisten kunnen zich nu weer opgeven. Vooral de vakantiegangers op Ameland worden gevraagd mee te werken aan de samenkomsten in Nes en Hollum.......
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Wijziging scriba GKv Groningen-West - Nieuwe scriba: J. Vink, telefoonnummer: 050-3024548. Postadres: P. Potterstraat 2, 9718 TJ Groningen. E-mail: columnakerk@zonnet.nl. Beroepen Nijkerk-West: E...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Agenda classis Groningen 28 januari 2010.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
De classis Assen vergadert op 11 februari 2010 in Assen-Zuid, Kandelaarkerk, Oude Molenstraat 20. Aanvang 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Grootegast
De classis Grootegast hoopt op donderdag 18 februari 2010 haar volgende vergadering te houden in de Gereformeerde Kerk te Aduard.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Emmaüs - Kringleiderstraining
Emmaüs - de weg van het geloof is een programma over het contact maken met mensen, hen in aanraking brengen met het evangelie en hen helpen te groeien in geloof. Een kringleiderstraining rust mensen toe die een gesprekskring leiden waarin belangstellenden kennis nemen van het christelijk geloof en kunnen groeien in geloof.......
Search document Icon - lezen - Leger des Heils start sms-actie voor Haïti
Het Leger des Heils in Nederland heeft een speciaal sms-nummer geopend voor hulp aan Haïti. Iedereen kan het door een aardbeving zwaar getroffen land direct helpen door ‘HAITI’ te sms’en naar 4333 (€ 2,50 per bericht).......
Search document Icon - lezen - Regioavonden in februari over nieuwe kerkorde
Deputaten herziening KO (D-KO) hebben onlangs het concept voor een nieuwe kerkorde publiek gemaakt. Deputaten hebben de opdracht tot algehele herziening ontvangen van de Generale Synode Zwolle-Zuid 2008. De tekst van de ontwerpkerkorde, die in deze werkfase tijdelijk ‘werkorde’ wordt genoemd, is met een uitvoerige ‘memorie van toelichting’ te vinden op www.gkv.nl onder Synode Harderwijk 2011 > Rapporten > Aanpassing kerkorde. Voor de kerkenraden komt er een officiële reactiemogelijkheid via inte......
Search document Icon - lezen - Springmeeting E&R: Back to basic
Op zaterdag 13 februari organiseert E&R weer de jaarlijkse springmeeting in Amersfoort. Deze dag is bedoeld om kennis te maken met de vereniging en het werk van evangelisatie.......
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - De E van Jonathan Edwards Gereformeerd opwekkingsprediker - H. Veldman
Kan de kerk in slaap vallen? Hoe kunnen christenen geestelijk dor en droog worden? Algemeen gesteld kunnen we denken aan het gegeven dat we er niet meer verwonderd over zijn dat we van onze dodelijke zonden worden verlost door de Zoon van God. Wie dat besef kwijt is zal het christen-zijn al gauw als een automatisme gaan zien, zo in de trant van ‘wees maar gerust, we komen allemaal wel in de hemel’. Dan ontbreekt in ieder geval elk besef van noodzaak tot bekering. Het christelijke leven in de ker......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Blij met ‘toetreders’? - S.M. Alserda
Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Lukas 15 vers 10 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Matteus 24 vers 14......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Lezers tot nadenken aanzetten, was voor mij toch wel een drijfveer Nelleke Kemps-Stam neemt afscheid van de Kerkbode - G. de Grooth
Geen enkel redactielid heeft zo’n lange staat van dienst bij de Kerkbode als onze freelancer Nelleke Kemps-Stam. Twaalf jaar schreef ze voor u over allerlei diverse onderwerpen. Haar artikelen waren zeer afwisselend en een mooie aanvulling op de artikelen van de redactie, veelal dominees. Toegankelijk en leesbaar, dicht bij de mensen. Een creatieve vrouw naast de mannelijke redactieleden, geen dominee, wel een domineesdochter. Nu vindt Nelleke dat de tijd gekomen is om te stoppen. Haar bijdragen......
Hide details for ReisjournaalReisjournaal
Search document Icon - lezen - Ja… we gaan naar Kanaän! - A. Reis-Zwarts
Het is dinsdagochtend, ik lig op een geweldig bed en hoor de vogeltjes fluiten. Boven mij hangen schilderijtjes van een leeuw en olifanten op de savanne. En buiten is er een mooie tuin, met grote bomen en bloemen. Het was tijden geleden dat ik de tijd had om eens rustig na te denken, te genieten van goed eten en lekker te slapen. Je raadt het al, we zijn even uit het veld, een korte vakantie! Waar we normaal gesproken nog wel eens wat willen zien en ondernemen, willen we nu maar 1 ding: uitruste......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Emmaüscursus - G. Boekema, J. Robbe, P. Wierenga
‘… Jezus kwam naar hen toe en liep met hen mee…’ In een kerkdienst vertelt Kees (een man van net 31 en nog maar net christen), zenuwachtig voor de microfoon iets over de geloofsreis die hij maakte. ‘… Toen ik 18 was ontmoette ik Janneke en kreeg verkering met haar. Ze was een supermeid. Ze had maar een nadeel: ze ging naar een kerk en die was ook nog vrijgemaakt! Ik vond dat vreselijk. Maar mijn vriendin wilde (gelukkig, maar ) alleen verder wanneer ik mee naar de kerk ging. In die kerk kon ik h......
Search document IconText Icon - lezen - Nog tijd voor bekering! - S.M. Alserda
Een jaarwisseling is in zeker opzicht altijd een moment van de balans opmaken. Je kijkt terug: welke betekenis heeft het afgelopen jaar in mijn leven? Of was het een jaar zonder veel betekenis? Hoe heb ik het gedaan en zou ik het in het nieuwe jaar anders willen of moeten doen? Nog belangrijker: wat heeft het afgelopen jaar betekend voor Gods Koninkrijk? Voor zover wij dat kunnen overzien. Hoe hebben wij Gods Koninkrijk ‘bevorderd’? Of juist niet? En wat zijn in dat opzicht onze voornemens voor......