UITGAVE Kerkbode


nummer

39

datum

21-OKT-2005THEMA
Het lezen van de Bijbel vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for LeesroosterLeesrooster
Search document Icon - lezen - Bijbelleesrooster: eigen christelijke levensstijl
dag bijbeltekst inhoud Zaterdag 22 oktober Ex.20,1-17 Gods voorschriften Zondag 23 oktober Deut.31,9-13 Belang van eigen levensstijl Maandag 24 oktober Ezra 9,11b-15 Onderschei...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De naaste liefhebben als jezelf Identiteitsgebonden zorg scoort hoog - Nelleke Kemps-Stam
Woont u in het noorden van Friesland en hebt u een of andere vorm van zorg nodig, dan kunt u kiezen uit verschillende zorginstellingen. Meldt u zich vervolgens aan bij de Stichting Zorgcombinatie Interzorg, dan hebt u dat waarschijnlijk uit overtuiging gedaan. De SZI onderscheidt zich namelijk van de andere instellingen door haar identiteit. Interzorg baseert zich op de bijbel en vraagt dat ook van haar medewerk(st)ers.......
Search document IconText Icon - lezen - III Nieuw leven & een oude bijbel De gemeente maakt de bijbel (on)leesbaar Reactie 2 op de inzet van drs. A.L.Th de Bruijne - Bram Beute
Inleiding ‘Tja, volgens mij is dat tijdgebonden’. ‘Ik voel dat toch echt anders’. ‘Het is heel duidelijk, er staat gewoon…’ ‘Ik maak dat niet mee’. In onze tijd discussiŽren we als christenen heel wat af. Over man-vrouw verhoudingen in de kerk, kinderdoop of volwassendoop, samenwonen, echtscheiding, zondagsheiliging en ga maar door. En echt, we willen niet alleen kijken naar wat we zelf vinden, maar naar wat de bijbel erover zegt. En toch lijkt het erop dat die discussies ons niet dichter bij el......
Search document IconText Icon - lezen - N.a.v Nieuw leven en een oude bijbel Reactie 3 op de inzet van drs.A.l.Th de Bruijne Marcel Wielhouwer
Inleiding In de kerkbode heeft ds. Sieds de Jong twee artikelen geschreven over de christelijke levensstijl. Hij deed dit door een samenvatting te geven van wat drs. A.L.Th. de Bruijne daarover geschreven heeft. Hij heeft mij gevraagd een reactie te geven op deze twee artikelen. Ik wil dat graag doen, omdat deze artikelen herkenning oproepen. Dat is dan ook het eerste gedeelte. Vervolgens wil ik onder het kopje ‘waardering’ een aantal opmerkingen maken over de betekenis van wat in de artikelen g......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Eťn van tweeŽn - J.P. van der Wal
Vast wel iets over gelezen: Over de nominatie van de NBV voor de NS publieksprijs. Ds. J.G. Schenau schrijft er iets over in de Wekker: ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Harderwijk – kandidaat M.K. Drost te Nijkerk Terugkeer Enschede-Zuid – Ds. C. van Beek is met zijn gezin teruggekeerd in Nederland. Vanaf 1996 werkte hij,...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Bazar met rommelmarkt
Haren – Op zaterdag 29 oktober van 10.00 tot 17.00 uur, wordt er door het Harener Kerkkoor een bazar met rommelmarkt gehouden in Ons Centrum aan de Kerkstraat....
Search document Icon - lezen - Koffieochtend
Schildwolde - Op donderdag 3 november a.s. D.V. is er een koffieochtend, in De Kandelaar, achter de Geref. Kerk (Vrijgemaakt), Hoofdweg 32. De koffieochtend is van 09:15 uur tot 11...
Search document Icon - lezen - Koorconcert Duo Decime met Martin Mans
Leens – Ter gelegenheid van het 12 Ĺ jarig bestaan van Duo Decime organiseert het koor op woensdag 26 oktober a.s. een concert in samenwerking met de bekende organist Martin Mans....
Search document Icon - lezen - Orgelconcert met Samenzang
Stadskanaal - Op vrijdag 21 oktober a.s. om 20: 00 uur wordt er in de hervormde “Oosterkade kerk” een orgelconcert gegeven door Pieter Pilon. In dit concert worden veel werken ge...
Search document Icon - lezen -
Spectaculair Dubbelconcert door Klaas Jan Mulder en Jan Mulder Op orgel en vleugel. Zaterdag 12 novembre 2005. Geref. Kerk Siddeburen. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten in de voorverkoop: € 12,...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Honderdjarig jubileum Gereformeerde Lagere School Schildwolde
De Gereformeerde basisschool “De Wiekslag” (voorheen Gereformeerde Lagere School en Gereformeerde kleuterschool) te Schildwolde hoopt op D.V. 1 juni 2006 het 100-jarig jubileum te herdenken. He...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Deventer via Radio 747 AM op zondag 23 oktober 2005, 17.02 uur
Op D.V. zondag 23 oktober a.s. wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Deventer. Voorganger in die dienst is ds. Wim van Wijk; hij preekt over het t...
Search document Icon - lezen - Themadag over Moslims tussen christenen, christenen tussen moslims
Eťn miljoen moslims in Nederland, is dat een bedreiging of juist een unieke kans? Samenleven met anders gelovigen is onontkoombaar. Hoe doen we dat? Kunnen we dat aan? Daarover spreken prominente christenen op 10 november a.s. in Zwolle tijdens de themadag van MERF NL. ......