UITGAVE Kerkbode


nummer

1

datum

2-JAN-2004THEMA
Terugblik op 2003 vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen -
Een nieuw jaar is begonnen. Redactie en uitgever van de Kerkbode wensen u een gezegend nieuw jaar onder de onmisbare leiding van de Here God.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Jaaroverzicht 2003 - J.H. Kuiper
Ik ben katholiek Want ik geloof dat er maar één God is en één Heiland , de mens Jezus Christus, door God aangewezen als middelaar. Daarom bid ik of alle mensen behouden worden ( 1 Tim...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Sabbat en zondag (7) - P.L. Voorberg
Bijbelse argumenten We zijn bezig na te gaan welke gegevens rechtstreeks vanuit Gods Woord vruchtbaar gemaakt kunnen worden, bij de vraag hoe we vandaag de dag onze zondag zullen besteden tot eer van God. De Synode van Zuidhorn heeft (in de lijn van die van Leusden 1999), uitgesproken dat de mening van hen die de zondag ‘niet op een Goddelijk gebod gegrond achten’, niet veroordeeld moet worden. Daar is bezwaar tegen gemaakt. Daar zijn bijbelwoorden tegen aan gezet. We zetten hier op een rijtje......
Search document Icon - lezen - TWR maakt radioprogramma voor soldaten Angola
Trans World Radio start een christelijk radioprogramma voor soldaten in Angola. Sinds de burgeroorlog in dat land voorbij is, kampen velen van hen met problemen. Het programma is bedoeld om de militairen te helpen terug te keren in de maatschappij.......