UITGAVE Kerkbode










nummer

17

datum

28-APR-2006




inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnement



inhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan - W.L. de Graaff
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en van uw verbond. Psalm 90:1, Liedboek......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Leesproblemen (2) - W. Wierenga
De vorige week schreef ik over een basisregel die iedereen in acht heeft te nemen bij het lezen van de bijbel, namelijk: Uit ons vertelde feiten kun je en mag je geen beloften, opdrachten, voorzeggingen, verwachtingen distilleren. Ik liet dat zien aan de hand van Matteus 10. Ik stelde ook dat juist in de kringen van de charismatische beweging deze regel doorgaans niet wordt geëerbiedigd. Vanuit allerlei gedateerde opdrachten en beloften worden heel vaak korte lijntjes getrokken in de trant van:......
Search document Icon - lezen - Nieuws uit de regio
zie kerkbode nr. 13, 31 maart - nu Assen-Zuid......
Search document Icon - lezen - Ola Angola - Anneloes Zwarts
Sinds 13 februari 2005 zit Anneloes Zwarts voor een missie van 2 jaar in Angola. Zij werkt daar voor Medair, een internationale noodhulporganisatie. Hier volgt haar vierde bijdrage.......
Search document Icon - lezen - Twee-eenheid van oud en nieuw - W.L. de Graaff
In gesprek met baptisten wordt gauw duidelijk dat het niet zozeer het tijdstip van de doop is, wat ons van elkaar scheidt. Was het maar zo. Dat tijdstip is veel meer een zichtbaar gevolg van een totaal andere manier van bijbellezen. Daardoor lijkt er een gedachtewereld te ontstaan die voor mij, gereformeerde Joop, totaal vreemd is. Dat is wel schrijnend. De mooie slogan: ’we hebben de Bijbel als uitgangspunt’ blijkt dan vrij leeg en nietszeggend. Elke ketter heeft zo toch zijn eigen letter. En i......
Search document Icon - lezen - Wat gebeurt er in de kerk? - Theo Korf
Theo Korf schrijft in het kerkblad van Assen-Zuid kleine stukjes over wat er gebeurt in de kerkdienst. We willen ze hier ook regelmatig een plaatsje geven. ......
Search document Icon - lezen - Wie wijs is, wint harten (Spreuken 11:30) Bij het overlijden van Harm Roelf Munneke - Nelleke Kemps-Stam
Op 10 april jl. stierf Harm Munneke, op de leeftijd van 94 jaar. Veel mensen in het noorden van het land zullen met ontroering kennis genomen hebben van zijn overlijden. Want wie kende deze innemende man nou niet? Als leraar en rector van de Joh. Kapteyn MAVO, via de zending of het dovenwerk en aan het eind van zijn leven nog als pastoraal werker in Patrimonium. Of je kwam hem gewoon tegen op zijn fiets, ook toen hij al over de negentig was. In een dankdienst op 14 april werd afscheid genomen v......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Abdul - J.P. van der Wal
Over Abdul Rahman, de moslim die christen werd. Het artikel komt uit Confessioneel, de auteur is dr. T.H. v.d. Hoeven.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Het nationale gevoel - Jan Kuiper
Ben ik Nederlander? Wat een vraag. Staat toch op mijn identiteitsbewijs. Maar wat houdt het in? Vroeger was er een soort drie-eenheid God Nederland en Oranje. Maar die is allang voorbij. Over God mag je niet praten. Oranje wordt geduld: het mag niet teveel kosten allemaal. En Nederland, wat is dat eigenlijk voor land. ......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Nieuwleusen - K. van Hoek te Brouwershaven Rotterdam-Zuid (miss. dienst Afrika) - G.J. Bruijn te Spakenburg-Zuid, die dit beroep heeft aangenomen Hoogeveen -...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Ten Post, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op D.V...
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Conceptagenda vergadering classis Assen d.d. donderdag 11 mei 2006 om 19.30 uur in “De Schans", Julianalaan 57 te Zuidlaren.......
Search document Icon - lezen - Classis Hoogeveen
Oproep classis vergadering......
Search document Icon - lezen - CLASSIS WARFFUM
Kort verslag van de op 15 maart 2006 te Uithuizermeeden gehouden vergadering van de classis Warffum. ......
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Fryslân 2006
Tweede voorlopige agenda van de vergadering van de PS Fryslân op woensdag 17 mei 2006 te Leeuwarden, aanvang 16.30 uur in De Morgenster, Vrijheidsplein 1 te Leeuwarden......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - 18 Koren werken mee aan Korendag Winsum
Winsum – Negen koren uit de gemeente Winsum, De Marne en Zuidhorn zullen zich presenteren tijdens deKCZB Korendag zaterdag 16 mei a.s. Aan het evenement werken in totaal 18 koren m...
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
dinsdag 25 april Zuidhorn, ‘Gereformeerde kerken, waarheen? Ds. R. van der Wolf, Geref. Kerk ‘De Rank’ - 20.00 uur zaterdag 29 april Schildwolde, Sterrit, vertrek Geref. Kerk ‘D...
Search document Icon - lezen - Bevrijdingsconcert
Drachten - Op vrijdag 5 mei 2006 (Bevrijdingsdag) organiseert de Stichting Oranje Comité Drachten weer een Bevrijdingsconcert in “de Oase” aan de Ringweg. Aan dit langzamerhand tradition...
Search document Icon - lezen - Mozartconcert in Winsum,
Op zaterdag 29 april vindt er een wandelconcert plaats in de protestantse kerken van Winsum. Het thema van deze avond is muziek van Mozart. Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Mozart gebor...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Bondsdag Gereformeerde Bijbelstudiebond
Groningen - Op 9 mei a.s. zal de jaarlijkse bondsdag van de Geref. Bijbelstudiebond worden gehouden in "Martiniplaza". Het thema van deze dag is: "Gewoon vroom". Ds. Jouk Krui...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog.
Ook dit jaar bent u weer van harte welkom in de samenkomsten die wij als kerkcommissie Schiermonnikoog ,D.V. hopen te houden op de navolgende data: 30 april, 25 mei (Hemelvaartsdag), 28 mei, 4 ju...
Search document Icon - lezen - Taakomschrijving zendingsdeputaat dzd.
Auteur: L. Sollie Het college Drentsche Zendings Deputaten (DZD) is een college dat tot taak heeft het zendingswerk te behartigen in op dracht van de Particuliere Synode Drenthe (PS). DZD...