UITGAVE Kerkbode


nummer

9

datum

4-MRT-2005THEMA
Samen kerk zijn vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Samen kerk zijn, in Amersfoort - Alko Driest/Matthijs Haak
Het thema van de maand maart is: Samen kerk zijn. Dit in verband met de generale synode in Amersfoort die voor de deur staat. Deze wordt gehouden in het kerkgebouw ‘De Kandelaar’. U mag...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Betalen? - T.E. Berde
“ Dag mevrouw, om maar met deur in huis te vallen. Ik kom niet met zo’n leuke boodschap want het gaat om geld.” De man heeft een boekje en een brief in de hand “De maandelijkse betalingen zij...
Search document Icon - lezen - Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. 1 Thessaloncenzen 5:19-21 - A.H. Driest
Hoe reageert u als iemand zegt: God sprak in mij. God legde woorden in mijn hart. Zou dat kunnen? Ik zou zeggen: waarom niet? Zou dit onmogelijk zijn bij God? Maar als dat kan en als dat gebeurt, hoe ga je daar vervolgens mee om? Hoe waar en zeker is dat? Heeft zoiets voor je net zoveel waarde als de bijbel of misschien nog wel meer? Mag je daar wel aankomen. Kun je het daar wel mee oneens zijn? ......
Search document Icon - lezen - Door jongeren voor jongeren Jeugdkerk als evangelisatie - Nelleke Kemps-Stam
Op zondag 27 februari jl. ging in Friesland de derde jeugdkerk van start. Zo’n 300 à 350 jongeren woonden ’s avonds in CSG Liudger in Drachten de eerste bijeenkomst van Cross-Vision bij. Hoe moeten wij als kerk met dit verschijnsel omgaan? Verbieden of lijdelijk toezien dat onze jeugd de avonden gaat bijwonen? Of zal het wel meevallen en moeten we de jeugdkerk zien als een extra bijeenkomst waar jongeren gemotiveerd worden om in de eigen kerk actief te worden? We kunnen dat het beste vragen aan......
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun - Saskia Houtman
Saskia Houtman woont met haar man en kinderen in India. Maar waar je ook woont: ziek worden we allemaal wel eens. Gelukkig zijn ook overal dokters te vinden. Hoewel het er bij ons niet gemakkelijker op geworden is met de ‘doktersposten’ en de ‘spoedeisende hulp’, in India valt het niet mee om bij de juiste arts terecht te komen. Over de medische zorg in India gaat dit keer de nieuwsbrief van Saskia. ......
Search document Icon - lezen - Nogmaals 1 Korintiërs 7 1 - H. Pathuis/P.L. Voorberg
Naar aanleiding van het rapport van Deputaten Huwelijk en Echtscheiding Voor de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 Er is al heel wat nagedacht over de problematiek van echtscheiding en hertrouw. Deputaten hebben om respons en meedenken gevraagd. We hebben van onze kant geprobeerd daaraan een bijdrage te leveren. Ons artikel gaf een scribent aanleiding tot “vermoeide verbazing” 2. We voelen ons Abraham: “het is ons vergund nog één keer te spreken”. Het onderwerp, en vooral de er achterligge......
Search document Icon - lezen - Synode werk(t) - A.H. Driest
Amersfoort, plaats van de komende generale synode. Na drie jaar de opvolger van Zuidhorn. Een grote machinerie wordt in werking gesteld. Uit allerlei delen van Nederland komen wekelijks mensen in beweging om een tweetal dagen ´hurry up´ te vergaderen. Met op de achtergrond een staf aan medewerkers die voor het stroomlijnen van de vergadering en voor de inwendige mens zorgt. Wat hebben we met de synode? Reacties te over: “Fijn dat die er weer is. Weten we waar we met elkaar aan toe zijn en waar w......
Search document Icon - lezen - Tussen gereformeerd en charismatisch - Matthijs Haak
Inleiding Met het ontvangen van The Candlestand Statement hebben we als kerken een bijzonder actueel geschenk in handen gekregen. Want de ondertitel van dit document luidt: ‘gereformeerde overwegingen bij de charismatische beweging.’ Ieder die het kerkelijke nieuws zelfs maar op grote afstand volgt, begrijpt dat hier iets bij de kop wordt gepakt wat leeft. Interessant daarbij is dat, zo blijkt uit het Woord vooraf, een aantal broeders dat meehielp bij het opstellen van dit belijdenisachtige docu......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Als ze maar gelukkig zijn? - J.P. van der Wal
Uit het kerkblad voor Overijssel etc. knipte ik het volgende artikel van Judith Wilmink. Het verscheen oorspronkelijk in J/M (volksblad voor ouders). ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Spin in het web - J.H. Kuiper
Netwerken, dat is een woord dat deze tijd karakteriseert. Je komt het overal tegen. Het was de bedoeling van de synode van Zuidhorn, dat het Steunpunt Gemeenteopbouw volgens dit principe zou werken. Ze kennen veel mensen en instanties; ze komen veel tegen en breng de goede mensen dan maar bij elkaar. Je hoeft het immers niet allemaal zelf te doen. Er zit dus een goedkoop luchtje aan. In het eerste rapport van de deputaten voor het Steunpunt Gemeenteopbouw wordt duidelijk dat deze opzet geslaagd......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste eredienst in Bedum:
Op zondag 6 maart d.v. wordt er weer een aangepaste eredienst gehouden voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking. Deze dienst wordt gehouden in de Martyria-kerk aan de...
Search document Icon - lezen - Portugese dienst
Leek - "Op zondag 20 Maart 2005wordt een samenkomst gehouden in de in de Gereformeerde Kerk (vrijg), Tolberterstraat 24. Aanvang 16.30 uur. Er is een crèche en na de samenkomst is er koffi...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Haren (Gn) – ds. S.W. de Boer van Enschede-West. Broek op Langedijk– M.O. ten Brink te Lutten. Harderwijk – L.E. Leeftink te Nijmegen....
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Impressie van een classisvergadering.
Gehouden op donderdag 10 februari 2005 in Oosterwolde ......
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Fryslân 2005
Eerste voorlopige agenda van de voortgezette vergadering van de PS Fryslân op woensdag 25 mei 2005 te Leeuwarden, aanvang 16.30 uur in De Morgenster, Vrijheidsplein 1 te Leeuwarden ......
Search document Icon - lezen - Verslag Classis Hoogeveen
van 10 februari 2005 te Hoogeveen (eerste zitting)......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concerten door HoraS
Sappemeer - Het HoraS Vrouwenkoor o.l.v. Wim van de Laar geeft binnenkort vier concerten in de regio. Bekende en minder bekende prachtwerkjes van zowel Brahms als Handel zullen uitgevoerd...
Search document Icon - lezen - Musical
Ten Boer - Het is nu of nooit! Wie de musical Ruth voor de laatste keer wil zien, komt 11 maart naar ten Boer. Het gospelkoor "Amfora" geeft een geweldig optreden in de gere...
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert
Schildwolde - zaterdag 5 maart 2005 geeft Chr. Brassband De Woudklank olv. Martje Ritzema met medewerking van: Geref.Gemengd koor ‘Looft Den Heer’ olv Eric Verschoor. Geref..Kinderkoor
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Verschenen: Het Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland, editie 2005
Op 23 februari jl. is de nieuwste uitgave van het Handboek van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland, editie 2005 verschenen. Ten opzichte van voorgaande jaren is het Handboek weer i...