UITGAVE Kerkbode


nummer

12

datum

24-MRT-2006THEMA
Congres 'Levend water' vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De Geest is souverein - Jaap Ophoff
Congres Het zal de meesten van u niet zijn ontgaan, dat er door de Theologische Universiteit een congres is georganiseerd over de heilige Geest. Als titel werd gekozen: ‘Levend water’. Daarover hebben we in liturgische momenten gelezen, gemediteerd en gezongen en aanbeden. Dat was goed, want die momenten als een terugkerend refrein laten je zien en weten en voelen: God, de Vader en de Zoon en de heilige Geest, gaat ons verstand te boven. ......
Search document Icon - lezen - Wat doet de heilige Geest met mij? - Corné Alderliesten
Inleiding Op het congres ‘Levend Water’ hielden ook dr. Erik de Boer en ds. Philip Troost een lezing over de vraag ‘Op welke vlakken is het levendmakende werk van de heilige Geest in de mens aanwijsbaar?’ In afwachting van wellicht een toekomstige publicatie van dit verhaal, lijkt het mij goed om juist voor de mensen die op het congres niet aanwezig waren, een weergave van dit onderwijs door te geven (met hier en daar commentaar van mijn kant).......
Search document Icon - lezen - Welkom opnieuw bij het Anneloes-journaal - Anneloes Zwarts
Geen donor Een beetje droevig zijn we ondertussen wel, want die donor hebben we dus nog steeds niet gevonden. We zijn nu al ruim een maand op weg met ons project, in de afwachting het gro...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Het lijden van Christus en onze gezindheid - J.P. van der Wal
Vanouds noemen we de zes weken die aan het Paasfeest voorafgaan de lijdenstijd. In die weken is er in de eredienst (zij het niet overal in dezelfde mate) aandacht voor het lijden van Christus. Zonder dat ik een pleidooi wil voeren voor een strikt volgen van het zgn. ‘kerkelijk jaar’, denk dat die aandacht voor het lijden van Christus een goede zaak is. Het kan ons veel leren over bv. De onderlinge omgang met elkaar in de gemeente, die haar bestaan en voortbestaan uitsluitend dankt aan het diepe......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Ruimte voor experiment - Jan Kuiper
Het is lastig om een indruk te geven van het congres ‘Levend Water’, dat door de Theologische universiteit georganiseerd was op 17 en 18 maart. Het was helemaal volgeboekt. Een ruim aantal theologen/predikanten en een behoorlijk aantal anderen waren bij elkaar om door te praten over de vraag of er binnen de gereformeerde kerken ruimte is voor charismatische vernieuwing. Een van de inleiders was prof. dr. C.v.d.Kooy, die zich in zijn vakgebied speciaal met deze vagen bezig houdt. De andere waren......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste diensten
Zuidlaren - Op 26 maart gaan we weer een aangepaste eredienst houden voor mensen met een verstandelijke beperking. Het thema van de dienst zal zijn: Alles wordt nieuw! Aanvang: 16.30 uu...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Drachten-Oost – T.P. Nap te Rotterdam-Stad. Geslaagd Aan de protestantse Theologische Universiteit voor de klassieke doctoraalopleiding theologie (predikantenople...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Brief van ds. H. Pathuis
Na afloop een generale synode is er werk aan de winkel: werk voor gemeenten en speciaal voor kerkenraden. Om zich op de hoogte te stellen van de genomen besluiten. Hieronder volgt een bericht van de toenmalige scriba II van de synode, ds. H. Pathuis. Hij schreef onderstaande brief aan de kerkenraden.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Groningen
De raad van de Gereformeerde Kerk te Helpman, daartoe aangewezen door de classis op de vergadering van 26 januari j.l., nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering die op...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Gereformeerde Brassband Groningen en Martin Mans.
Groningen - Op vrijdagavond 19 mei aanstaande organiseert de Gereformeerde Brassband Groningen een concert in de Noorderkerk. Reden: de band bestaat 40 jaar. Dit jubileum wordt...
Search document Icon - lezen - Lijdensverhaal op orgelklanken Zelf meezingen met de MarcusPassie
Winsum/Sauwerd - John Kuiper en Peter Sneep geven op zaterdag 25 maart in de Centrumkerk te Winsum, aanvang 19.30 uur en donderdag 6 april in de De Hoeksteen te Sauwerd, aanvang 20.00...
Search document Icon - lezen - Paasconcert door het Gereformeerd Groninger Mannenkoor o.l.v. Piet Zuidhof.
Leek - Op zaterdag 8 april. Met medewerking van Focalibre o.l.v. Edwin Velvis en Jorrit Woudt,op piano en orgel. Aanvang 20.00 uur in de Gereformeerde kerk, Tolberterstraat 24. Entree is...
Search document Icon - lezen - Paasconcert
Haren - Gospelkoor Exaltation o.l.v. Edwin Landman en het gereformeerd mannenkoor ‘Noord-Drenthe’ o.l.v. Fré Jonker geven een gezamenlijk Paasconcert op vrijdag 7 april 2006 in de N. H....
Search document Icon - lezen - Sing-In
Uithuizermeeden - Zaterdag 25 maart is het zover, dan is er weer een Sing-inn Deze keer in de Gereformeerde Kerk,Kerkstraat 7. Deze avond begint om 19.30 uur. Gospelkoor “ Sparks of Joy Ŧ...
Search document Icon - lezen - SKO Assen
Assen - De Studiegroep Kerkelijke Ontwikkelingen te Assen nodigt u uit voor een vergadering op donderdag 6 april a.s. om 20.00 uur in de Maranathakerk, Nobellaan 140. Spreker: ds. J.R. Vis...
Search document Icon - lezen - Thema-avond NPV over ‘het hart’
Zuidlaren - De Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling Zuidlaren e.o. hoopt haar jaarvergadering D.V. dinsdag 4 april 2006 te houden. Dr. S.H.K. The, cardioloog te Hoogeveen...
Search document Icon - lezen - Voorjaarsconcert
Zandeweer - Zaterdag 1 april wordt door het Geref. Gem. koor DEO DICATUS uit Kantens o.l.v. Eddy Mul en het koor HARMONIA AETERNA uit Roodeschool o.l.v. Eddy Mul een concert gegeven. Orgel...
Search document Icon - lezen -
zaterdag 25 maart Drachten, Voorjaarsconcert Gereformeerd Drachtster Mannenkoor, ‘De Fontein’ - 20.00 uur Ureterp, Voorjaarsconcert De Lofklank, Ger. Kerk - 20.00 uur Assen,...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - De boodschap van de Bijbel Een bloemlezing voor moslims in zes talen.
Wat kun je aan een moslimbuurman, -collega, -medestudent geven die wel eens wil weten wat christenen geloven? Een Bijbel? Veel te veel voor een eerste kennismaking, daar verdwalen ze in. E...
Search document Icon - lezen - Pastoraat aan mensen met borderline problematiek
Groningen – Op 6 april organiseert Eleos een themabijeenkomst over het omgaan met mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis in het pastoraat. De cursus is bedoeld voor kerkenraad...