UITGAVE Kerkbode


nummer

19

datum

14-SEP-2012THEMA
Identiteit in Christus vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BoekbesprekingBoekbespreking
Search document Icon - lezen - Dit geloof ik
Prachtig plaatmateriaal biedt het boek ‘Dit geloof ik’. Het gaat om jongeren voor wie verhalen het beste binnenkomen met behulp van beelden. Een heel karwei, dat veel denkwerk vroeg van de makers.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen -
In het weekblad Elsevier van 25 augustus j.l. twee bijdragen in de cultuurrubriek die opvielen. 55......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - MEER
Het lifestylemagazine met diepgang. Dat is de ondertitel van de glossy MEER. Een blad met allerlei interviews en artikelen die je kunnen helpen met de buren in gesprek te komen over wat echt diepgang in je leven geeft: het geloof in Jezus Christus.......
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - Franciscus Xavier
De Spanjaard Xavier behoort tot de minder bekende rooms-katholieke missionarissen van de 16de eeuw. In de eeuw die wij – protestanten – meestal koppelen aan de Reformatie stonden echter ook mensen op die vanuit hun rooms-katholieke denken streefden naar vernieuwing of reform. Dat heeft ertoe geleid dat er een Contra-Reformatie ontstond die de andere Reformatie de wind uit de zeilen moest nemen. Een van de meest invloedrijke bewegingen werd toen in het leven geroepen: de Orde van de Jezu´eten, de......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Een Naam
‘…en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent, dan die hem ontvangt.’......
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - kerkgebouw met nieuwe naam De Regenboog opent feestelijk
Surhuisterveen – Na ruim acht maanden van slopen, bouwen en vernieuwen is de gemeente van de christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt (CGKV) in Surhuisterveen dankbaar en blij dat ze hun kerkgebouw aan De Dellen in Surhuisterveen opnieuw in gebruik mogen nemen.......
Hide details for Overig redactioneelOverig redactioneel
Search document Icon - lezen - Een ander woord voor evenwicht is vrede
In de CGKv van Sneek bleek dat er een tekort was aan mannen die bereid waren zich voor een ambt verkiesbaar te stellen. Verder is er vaker een tekort aan medewerkers op meerdere fronten in de kerk.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - Een christen heeft een zwakke identiteit
‘Identiteit’ is een begrip dat de laatste decennia steeds meer gebruikt wordt, zowel in de wereld als in de kerk. Het kan gaan over individuele personen, maar ook over bedrijven en organisaties. ......
Search document Icon - lezen - Ik ben van binnen en van buiten
Wat een genade als Christus ons door de kerk heen een identiteit wil geven door Zijn Geest. En dat in het besef en in het geloof dat we op grond van Gods belofte Zijn kinderen zijn. Niet het eigendom van onszelf, maar het eigendom van Jezus Christus.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Het Lichtpunt belicht
In Kollumerzwaag staat een multifunctioneel centrum waar ruim 200 vrijwilligers zich voor de volle 100% inzetten. Lieuwe Bijleveld is co÷rdinator en het centrum heet: het Lichtpunt.......