UITGAVE Kerkbode


nummer

19

datum

18-SEP-2009THEMA
Conflictbeheersing vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Conflictbeheersing - J.T. Oldenhuis
Het is een riskant thema dat ik in dit nummer behandel: ruzies, conflicten, tegenstellingen, wrijvingen. Ze zijn er. Ze zijn er altijd geweest waar mensen zijn. Nauwkeuriger gezegd: bijna altijd....
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Bazaar Arendshorst
Assen - U hebt het al geregeld kunnen lezen in de laatste bladen: 23 september is de jaarlijkse bazaar in Arendshorst, van 11.00-19.00 uur. We hopen veel stands te hebben met heel veel mooie dingen.......
Search document Icon - lezen - Ben Ketting & Gospelkoor Sjema
Enumatil - Op zaterdag 3 oktober vindt er in Geref. Kerk, Dorpsstraat 20, om 19.00 uur een concert plaats van de bekende EO-programmamaker en zanger Ben Ketting i.s.m. gospelkoor Sjema uit Enumatil o.l.v. Mirna Faber.......
Search document Icon - lezen - Concert Gereformeerde Brassband Groningen
Groningen - De GBG geeft op 26 september om 20.00 uur een concert in de Refajahkerk, Galenuslaan 1 voor al haar donateurs en andere belangstellenden. Medewerking zal worden verleend door Piet Zuidhof op orgel en piano.......
Search document Icon - lezen - Concert Harp & Orgel
Zuidlaren - Zaterdag 26 september om 20.00 uur vindt een bijzonder orgelconcert plaats, het 208e (in jaarserie 38), georganiseerd door de Stichting Orgel Ontmoetingskerk Zuidlaren.......
Search document Icon - lezen - Concert St. Franciskerk
Groningen - Op vrijdag 25 september is er in de St. Franciscuskerk, Zaagmuldersweg, een concert met Psalmen van Mendelssohn en mis van Rheinberger (dubbelkorig/8-stemmig) door het Noordelijk A Ca...
Search document Icon - lezen - Fonteinconcerten: Relipop serie
Dat er in De Fontein, in Zwolle (Stadshagen), kwalitatief goede concerten worden gegeven, is na drie jaar wel gebleken. Dit vierde jaar starten we het seizoen met concerten in een nieuwe reeks: de Relipop serie. Concerten in deze serie zullen doorgaans op vrijdagavonden plaatsvinden. De welbekende klassieke reeks blijft op de 1e zaterdagavond van de maand.......
Search document Icon - lezen - Nederlandse Patiėnten Vereniging
Zuidlaren - De NPV afd. Zuidlaren houdt op maandag 21 september 2009 een thema-avond in ’t Veerhuis Havenstraat 4. Een ieder is vanaf 19.45 uur van harte welkom.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Pieter Pilon
Uithuizermeeden - Op zaterdag 26 september is er om 20.00 uur een concert gegeven in de Mariakerk te UIithuizermeeden door Pieter Pilon, die het fraaie Hinsz-orgel zal bespelen zal bespelen met e...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Haulerwijk - Op zaterdag 19 september organiseert de orgelcommissie van de Kruiskerk in Haulerwijk weer een orgelconcert, aanvang 20.00 uur. In deze kerk bevindt zich een fraai Reil-orgel.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Zelfverwerkelijking? - J.H. Kuiper
Lang leve internet. Een van de leuke dingen is dat proefschriften in Nederland daarop gepubliceerd worden. Ze zijn te vinden via www.narcis.info. Helaas staan die uit Kampen er nog niet standaard op, dus voor het proefschrift van dr. H. Veldman over Hendrik de Cock zullen we wel naar de boekwinkel moeten. Het voordeel is niet alleen dat ze op die manier geen plek in de boekenkast innemen,maar ook dat ze direct na de promotie te vinden zijn.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
In de classis Grootegast wordt op zondag 27 september om 15.30 uur in ‘De Rank’, Westergast 8 te Zuidhorn een aangepaste dienst gehouden. Voorganger in deze dienst is ds. Jt. Janssen, het thema...
Search document Icon - lezen - Kringvergadering Uithuizen e.o.
Op donderdag 8 oktober is er in Uithuizen een kringvergadering. Het onderwerp is: ‘feest van genade’, spreker: ds. S. de Jong. Plaats: Goede Herderkerk, Hoofdstraat West 8, Uithuizen, aanvang:...
Search document Icon - lezen - Kringvergadering “Fivelstreek“
Op donderdag 15 oktober is er in Ten Post een kringvergadering. Het onderwerp is: ‘De 10 geboden’, spreker: ds. W.B. van der Wal (Oosterwolde). Aanvang: 19.45 uur....
Search document Icon - lezen -
Beroepbaar vanaf 1-10-2009 Leeuwarden: D. Vonck, Bernhardus Bumastraat 25, 8933 EH Leeuwarden, tel. 06-17123688, e-mail: duurtvonck@hotmail.com Jubileum Assen: Op 11 september 2009 was zestig jaa...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwarden, te houden D.V. woensdag 30 september 2009, aanvang 20.00 uur, in ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Kort verslag van de voortgezette vergadering, gehouden op 27 augustus 2009 in ‘De Morgenster’ te Leeuwarden.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Gelukkig de vredestichters - Jezus, in Matteus 5:9 - J.T. Oldenhuis
In verband met het thema van dit nummer ben ik op zoek gegaan in de bijbel naar teksten die te maken hebben met ruzies en het beslechten daarvan. Overstelpend is de oogst. Dat geeft te denken. De...
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - Ruimhartig gereformeerd In gesprek met dominee Bart Witzier - J. Bargboer
Dominee Bart Witzier neemt op woensdag 16 september afscheid van de gemeente van Sneek. De redactie van het plaatselijk kerkblad zocht hem op voor een openhartig gesprek.......
Hide details for Overig redactioneelOverig redactioneel
Search document Icon - lezen - Gefeliciteerd Harry Veldman
Op woensdag 9 september 2009 werd aan Harry Veldman, die bij onze lezers bekend is door zijn kerkhistorische bijdragen (rubriek Kerkgeschiedenis) in ons blad, de titel ‘Doctor in de Theologie’ toegekend door de Senaat van de Theologische Universiteit te Kampen. Wij wensen hem daarmee van harte geluk en we betrekken zijn vrouw en zijn hele familie graag in deze gelukwens, omdat ze allen zullen hebben uitgekeken naar deze dag.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Schimmen - J.T. Oldenhuis
Ik begin met een verhaal. Het is verteld door Chaim Potok, een Joods schrijver die voornamelijk in Amerika heeft geleefd, maar in dit verhaal verteld over een belevenis in Jeruzalem. Schimmen, heet het. En het bevat zoveel herkenbaars… Ik vertel de hoofdzaken. Om echt de sobere schoonheid van het hele verhaal te genieten, moet u het zelf maar lezen.......
Search document IconText Icon - lezen - Vuistregels voor vredestichters - J.T. Oldenhuis
Onbegrip, misverstand, gekwetstheid, onenigheid, ruzies, conflicten, wie heeft er geen ervaring mee? Een opmerking die verkeerd viel. Een besluit dat bekritiseerd wordt. Een mailtje dat in een opwelling is geschreven, de druk op de knop van de computer gauw gemaakt. En toen kwam de reactie. Met een heftigheid buiten proporties, vanwege een niet vermoede achtergrond. En anderen mengden zich er in.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Een eeuw koorzang in Groningen - H. Westra
Zo luidt de titel van het boekwerkje dat wordt uitgegeven ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de Christelijke Oratorium Vereniging te Groningen.......