UITGAVE Kerkbode


nummer

33

datum

8-SEP-2006
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Kerk-Kirche-Church-Kirke-Eglise-Ecclesia-Tsjerke-K’k - W.L. de Graaff/J.T. Oldenhuis
Behalve dat de K’k van Christus verder verbreid is over de wereld dan bovenstaande talen doen vermoeden, is alleen al schrijven in de Kerkbode over de Tsjerke in Nederland een pretentieuze onderneming.......
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Missionair? - W.L. de Graaff
Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen (Matteus 6:6).......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De Here en die - Over de aard van de Kerk - W. L. de Graaff
Zoals al in het voorwoord is verwoord, roept het begrip Kerk niet altijd positieve gevoelens en associaties op. De Kerk wordt vaak gezien als een instituut van dode orthodoxie. De regels van de Kerk en het bestuur houden het levende geloof in een houdgreep. De Kerk ook als iets van het verleden, waar je zondags naar toe moest. Een uur lang of langer stil zitten. Mensen die op je letten. De Kerk, een plaats van schijnheilige mensen bij uitstek. ‘Zondags zitten de mannen broeders met een vroom gez......
Search document Icon - lezen - De kerk in het Nieuwe Testament: Het wereldwijde schouwtoneel van Gods wijsheid - J.T. Oldenhuis
1 - Paulus schrijft Voor de maand september is als onderwerp voor de artikelen in onze kerkbode gekozen de kerk. Ik ben van plan in enkele artikelen aandacht te vragen voor de indringende manier waarop de apostel Paulus met name in de brief aan de Efeziers schrijft over het wonder van de kerk in zijn dagen. Het opvallende van zijn schrijven is, dat het woord kerk maar nauwelijks in die brief voorkomt. Maar van het begin tot het einde gaat het daar wel over. En de vorm waarin dat gebeurt is eige......
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun -Saskia Houtman
Saskia Houtman woont met haar man en kinderen in India. Daar zijn de scholen inmiddels ook weer begonnen. Ludger Houtman gaat voor het eerst. Hij is er helemaal klaar voor. Zijn oudere zusje heeft de weg voor hem al gebaand. Saskia bracht hem naar de bus. Alle moeders die hun jongste kind uitzwaaiden, zullen wel weten hoe zij zich gevoeld moet hebben.......
Search document Icon - lezen - Visies op missionair gemeente-zijn (I) - L.E. Leeftink
Op 30 september wordt de landelijke visiedag Kerk waar ben je? gehouden. Op die dag willen kerkleden nadenken over de missionaire plaatsbepaling van hun gemeente. Want juist daar waar kerken actiever worden en willen worden naar hun omgeving, blijkt vaak de spanning groter te worden. Er is verschil tussen hoe de kerk functioneert en hoe ze zou willen en kunnen functioneren. ......
Search document Icon - lezen - Wat gebeurt er in de kerk? 6 - Th. Korf
We hebben het van horen zeggen…......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Verontrusten, waarheen? - J.P. van der Wal
Zoals bekend wordt er op DV 23 september a.s. een landelijke dag gehouden van wat genoemd wordt ‘verontrusting en bemoediging.’ In het kerkblad voor Overijssel, Gelderland etc. een commentaar van ds. H.J. Messelink, dat ik van harte ter lezing aanbeveel. Voor de goede orde wijs ik erop dat in zijn artikel ds. C.J. Breen nog als spreker voor die dag vermeld staat. Inmiddels kan bekend zijn dat ds. Breen als spreker door de organisatoren is afgeserveerd, omdat hij bezwaren had tegen het woord ‘ver......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Burgerservicecode, goed voor de kerk? - J.H. Kuiper
Wie heeft het woord zo bedacht? Sinds kort kent de overheid een burgerservicecode die in tien punten op een rij zet wat de burger kan verwachten en wat de overheid verplicht is op het gebied van digitale informatie.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen en aangenomen Eindhoven-Best - A.H. van der Velden te Amstelveen (door dit beroep neemt de kerk te Eindhoven-Best de verantwoordelijkheid over van de zendende kerk te Amstel...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Loppersum, voorlopige agenda van de classis te houden op D.V. donderdag 21 september 2006 om 19.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde Kerk te Loppersum, Tuinbouwstraat 3 Sa...
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
@t Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwarden, te houden D.V. woensdag 20 september 2006, aanvang 20.00 uur, in “De Morgenster”, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden 1. O...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen -
Orgelconcert door Harry Hamer Drogeham - Op D.V. zaterdag 9 september wordt er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Lytsewe...
Search document Icon - lezen -
zaterdag 9 september Kornhorn, Motortoertocht, start De Witsreed 1a vanaf 8.30-10.30 uur, zie www.gkv-kornhorn.nl zaterdag 23 september Leek, Wind of praise, concert na studiedag, G...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Banned Icontest
test...
Banned Icon
...
Search document Icon - lezen -
Najaarslezingen Zo de Here wil zullen er het komende najaar enkele najaarslezingen worden gehouden over onderwerpen die onze kerken de laatste tijd bezig houden. Deze lezingen worden georg...
Search document Icon - lezen -
+++ PROGRAMMA CONGRES +++ Kerk waar ben je? 30 september 2006 - Guido de Brs / Amersfoort De laatste decennia is ons land veranderd. Daar waar de kerk en de wereld elkaar raken zie je dat goed...