UITGAVE Kerkbode


nummer

43

datum

18-NOV-2005
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Voorwoord - Jaap Ophoff
In dit nummer treft u een bijdrage aan van ds. Mijnders uit Zwolle. Hij is daar predikant in de Christelijk Gereformeerde Kerk. Vanwege het thema dat ds. Alderliesten en ik in eerste instantie ha...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Cursus huwelijksvoorbereiding - Hillie Snoeijer
Volgens cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek eindigden vorig jaar 32 duizend huwelijken in ons land in een echtscheiding. Veel, heel veel menselijk leed zit achter zo’n cijfer. Ook binnen de gereformeerde kerken klimt het echtscheidingspercentage. Daarnaast zijn er, ook binnen onze kerken, nogal wat huwelijken waarbinnen f de man f de vrouw en soms beiden zich erg ongelukkig voelen. Dat gevoel kan nog aangewakkerd worden door de hoge kwaliteitseisen die in onze maatschappij aan het l......
Search document Icon - lezen - De doop als teken van je geestelijke besnijdenis - Jaap Ophoff
Aanleiding Er is in deze kerkbode in de voorbije jaren relatief veel over of n.a.v. de doop geschreven. Dat is niet zo vreemd als je ziet hoe het onderwerp leeft onder christenen. Ik heb geen onderzoek gedaan, maar vermoed dat discussies over de doop de laatste vijf tot tien jaar in veel gemeenten en families gevoerd zijn. En in veel gemeenten zijn er leden (geweest) die zich in een evangelische of baptisten gemeente hebben laten dopen, terwijl ze als baby’tje ook al gedoopt waren. Er ligt hier......
Search document Icon - lezen - Drie soorten kerkdiensten in de CGK van Zwolle - Henk Mijnders
Onze gemeente is nogal eens “in het nieuws”, o.a. door behoorlijke groei in ledenaantal. Wat is het geheim daarvan? Het is de Here die zijn kerk bewaart en vermeerdert. Toch is het onze opdracht na te denken over groeibelemmerende en groeistimulerende factoren. En als n van de groeifactoren wordt vaak genoemd: inspirerende erediensten!......
Search document Icon - lezen - GROETEN UIT DEHRA DUN - Saskia Houtman
Saskia Houtman woont met haar man en kinderen in India. Het gezin is sterk betrokken bij het wel en wee van de studenten die in opdracht van de theologische school op stage gaan. Deze keer vertelt ze dat het niet ongevaarlijk is om in India ervaring op te doen. Maar soms krijgt men een onverwachte kans om het evangelie in de praktijk te brengen.......
Search document Icon - lezen - “Verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus” (1 Joh 1: 3) - J.T. Oldenhuis
Oud was hij nu geworden, de enige die nog nog in leven was van de mannen van het eerste uur. Als hij terug keek op zijn lange leven, gleden de beelden in een bonte rij voorbij: de wonderlijke gan...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Afstand houden of bumper kleven? - J.P. van der Wal
In het kerkblad voor Overijssel, Gelderland etc. schrijft Joke de Leeuw over het belang van het kerkverband. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - 1920 - Jan Kuiper
Toen ik voor het eerst de rode band met synodebesluiten, per kerkordeartikel verzameld door ds. H. Bouma, doorbladerde, viel n besluitje uit 1920 mij op. Dat was in de jaren tachtig, toen iedereen het nog eens was over de belijdenis van de kerk. De synode van Heemse had net de ideen van ds. J. Hoorn afgewezen. En er werd gepraat over de vraag of er misschien wel twee ware kerken in een plaats konden zijn. Volgens H. Bouma was echter zo’n besluitje uit 1920 nog steeds geldig. Dat ging over de......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Leek - Voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking is er op zondag 27 november 2005, 14.15 uur,in de Gereformeerde Kerk,Tolberterstraat 24, een aangepaste dienst....
Search document Icon - lezen -
Bedankt voor Broek op Langedijk – R.P. Heij te Driebergen-Rijssenburg. Beroepen te Heemse – J.H. Dunnewind te Terneuzen. Enschede-West – H.P. Dam te Hardinxvel...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Kort verslag van de classisvergadering van de classis Grootegast gehouden op 3 november 2005 te Kornhorn.
Ds. A. Bas opent namens de kerk van Kornhorn de vergadering met het lezen van 1 Petrus 5: 1 – 4, het laten zingen van gezang 38: 3, 4, 5 en 6 en gebed. Nadat de geloofsbrieven zijn goedgekeurd n...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - HoraS in Haren en Sappemeer
Haren – Op vrijdag 18 november is in de NH-kerk Haren (Rijksstraatweg, om 20.00 uur een concert door vrouwenkoor HoraS,o.l.v. Wim van de Laar; Lukas Jan Schoonbeek, orgel. Uitgevoerd word...
Search document Icon - lezen - Jeugd-ontmoetings-dienst
Delfzijl – 27 november. Thema: Heb je gezien hoe die er bij loopt? Spreker: Ds. Peter van Dolderen Medewerking van Sing4Joy uit Delfzijl Aanvang: 18.57 uur, Huibertplaat 57(gebouw van de...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Ureterp - Zaterdag 19 november hoopt Theo Jellema, orgeldocent van het Prins Claus conservatorium een orgelconcert te geven in de gereformeerde kerk Vrijgemaakt. Het programma bestaat uit...
Search document Icon - lezen - reunie
e&r retrachement 10 december 2005 rehobothkerk te utrecht opgeven en of informatie voor 1 december renekempe@zonnet.nl of 0113218033...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Happietaria 2005: Eten voor onderwijs!
Goed onderwijs is een gemeengoed in het Westen van de wereld. Onderwijs is een eerste levensbehoefte om je te ontwikkelen, maar ook om een land te ontwikkelen. In Azi echter, is onderwijs nog st...
Search document Icon - lezen - Kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Veenendaal-Oost Via Radio 747 op zondag 20 november 2005, 17.02 uur
Op D.V. zondag 20 november a.s. wordt via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Veenendaal-Oost. Voorganger in die dienst is ds. Dirk Jan van Diggele; hij p...
Hide details for SignalementSignalement
Search document Icon - lezen - Ernst Leeftink (40) - Nelleke Kemps-Stam
Vanuit de oudste stad van Nederland kwam ds. L.E. Leeftink met zijn vrouw Karla en de kinderen Granne (14), Karine (12), Marjella (10) en Gerbert (7) naar de hoofdstad van Drenthe. Assen-Peelo is zijn derde gemeente, waar hij op 9 oktober jl. intrede deed. Ds. Leeftink heeft een drukke periode achter de rug: hij werd dit jaar afgevaardigd naar de Generale Synode van Amersfoort-Centrum. Een van zijn eerste bezigheden in de nieuwe gemeente is het afleggen van kennismakingsbezoeken. ......
Hide details for Uw keuzeUw keuze
Banned Icon
...