UITGAVE Kerkbode


nummer

9

datum

2-MRT-2007THEMA
Orde in de kerk vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Voorwoord
We hebben voor de maand maart, die maar liefst vijf(!) verschijningsdata voor de Kerkbode telt, niet gekozen voor één overkoepelend thema. ......
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Efeze 4, 1 – 6: één in Christus! - G.O. Sander
Die eerste verzen van Efeze 4 doen mij altijd onmiddellijk denken aan gezang 32 (nieuwe nummering: 119) en daarvan het tweede vers: uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun - N. Kemps-Stam
Hoewel bij ons de paaseitjes al weer in de winkels liggen, neemt ds. Piet Houtman ons weer even mee terug naar het kerstfeest. Meteen worden de verschillen tussen een Indiase en een Nederlandse kersfeestviering zichtbaar. Vinden wij het soms vreemd als iemand zijn handen heft bij het zingen van een opwekkingslied, het is niets vergeleken met wat Piet meemaakt. De gezamenlijke maaltijd riep wel enige associaties op met de barbecues die ook onze gemeenten veroverd hebben.......
Search document Icon - lezen - Het einde van het orgelspel? (1) Organist luidt de noodklok - N. Kemps-Stam
In februari 2002 stond in de Kerkbode een artikel over het dreigende tekort aan kerkorganisten. Met een lespakket trok de Vereniging van Gereformeerde kerkmusici (VGK) naar de basisscholen in Friesland om kinderen enthousiast te maken voor het orgelspel. Het initiatief stierf helaas een vroegtijdige dood. In 2007 trekt er een kerkorganist aan de bel. Gjelt Visser uit Damwoude wil de kerken in de provincie Friesland wakker schudden: is er straks nog wel begeleiding in de gemeenten?......
Search document IconText Icon - lezen - Het ontstaan van de kerkorde - G.O. Sander
In de Rooms-katholieke Kerk is het lang gebruik geweest dat er tijdens de diensten ordebewakers aanwezig waren. Ze werden wel Suisses genoemd (naar de Zwitserse Garde, die belast is met de bewaking van het Vaticaan). Daarnaast waren er de mannen van het college van ‘Eerbied in Gods huis’. In de jaren dertig van de vorige eeuw verdwenen ze uit de kerk.......
Search document IconText Icon - lezen - Kerk in orde - G.O. Sander
‘Ach, dat is zeker weer zo’n regeltje van de kerk?!’ ‘Dit mag zeker weer niet van de kerk!’ Dat hoor je nog wel eens iemand zeggen. En zeker de laatste jaren hoor je dat steeds vaker. Je zegt het natuurlijk al helemaal als jij je neus stoot aan zo’n ‘regeltje’.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Moeten we de wet in de kerkdienst lezen?
Het lezen van de wet van God in de zondagse kerkdienst is nogal eens in discussie. Onlangs nog tussen dr. A.H. Hendriks en ds. B. Luiten. Bij die discussie aansluitend schrijft ds. H.J. Siegers er in het kerkblad voor Overijssel etc. het volgende over: ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Groei en groeipijn - J.H. Kuiper
Groei in de ontmoeting met Christus. Wie wil dit niet? Het is immers goed om bij hem te zijn? Groeien is een natuurlijk gebeuren. Als, zoals onlangs, ouders samen met artsen besluiten dat hun zwaar gehandicapte dochter ook lichamelijk maar niet verder moet groeien dan een meisje van twaalf, fronsen we op zijn minst onze wenkbrauwen: hier klopt iets niet.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Ameland
Het rooster voor de zondagse samenkomsten vanaf Goede Vrijdag tot begin juli moet klaar zijn voor 30 maart a.s. om de publicatieborden gereed te maken maar er is bijna geen opgave! Er zijn nog br...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Omdat op ons vorige bericht maar weinig reacties zijn binnengekomen doen we nogmaals een dringend beroep op u om voor te gaan in de volgende samenkomsten: 6 april (Goede Vrijdag), 8 april (Pasen)...
Search document Icon - lezen -
Jubileum Zuidlaren - Ds. T.J. Havinga viert zijn 25-jarig jubileum als predikant op 28 februari. Standplaatsen: Broek op Langedijk (1982), Assen-Zuid (missionaire dienst in Curitiba,...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Kort verslag van de vergadering gehouden op 15 februari 2007 in “de Kandelaar” te Assen......
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Kort verslag van de Classis Groningen van 25 januari 2007.......
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Kort verslag van de vergadering van de classis Grootegast in februari 2007......
Search document Icon - lezen - Classis Stadskanaal
Kort verslag van de vergadering op donderdag 15 februari 2007 te Zuidbroek.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Drachten
Hierbij wordt u opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Ureterp, voor een vergade­ring van de classis Drachten, die zal worden gehouden op woensdag 4 april a.s. om 19.30 uur in het ‘Ichtus Hûs’, Burmanialaan 100 te Drachten.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - De ouder wordende mens met een verstandelijke beperking
Groningen - In de Refajahkerk zal donderdag 15 maart a.s. om 19.45 uur een jaarvergadering worden gehouden met het bestuur van Dit Koningskind.......
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 3 maart Emmen, Orgelconcert John Propitius, Goede Herderkerk, Oude Roswinkelerweg/hoek Hagedoorn - 20.00 uur Delfzijl, Concert met samenzang, m.m.v Good Music Choir ‘Shin...
Search document Icon - lezen - Kringvergadering
Roodeschool – Dinsdag 20 maart a.s. om 19.45 uur is er een kringvergadering voor Uithuizen e.o. Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering die gehouden wordt in de Geref. Kerk (v), H...
Search document Icon - lezen - Paasspecial
Frieschepalen - Veel mensen hebben met kerst onze ‘night before christmas’ bezocht. Daarom hebben we besloten dit weer te organiseren met Pasen. De voorbereidingen zijn alweer in volle g...
Search document Icon - lezen - Sing-in
Delfzijl - Zondag 11 maart om 19.30 uur is er een Sing-in met samenzang en koor in de Hoeksteenkerk, Tichelwerk 15. De avond zal geopend worden met gebed. We sluiten af met het slotlied da...
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang
Hoogkerk - Zondag 4 maart a.s. om 19.30 is er weer zondagavondzang in de Geref. Kerk (v), Hoendiep 232. Het intermezzo zal deze avond verzorgd worden door een koperensemble, de samenzang z...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Europese Conferentie van Gereformeerde Kerken te Soest
Soest - Van dinsdagmiddag 6 tot vrijdagmorgen 9 maart aanstaande zal zo de Here wil in Soest, Nederland, de eerste Europese Conferentie van Gereformeerde Kerken worden gehouden. In d...
Search document Icon - lezen - Prioritijd
De reguliere kerkdienst in de Rank van 16.30 uur op 4 maart is komen te vervallen. Die tijd wordt nu gevuld met Prioritijd. De reden ligt erin dat deze Prioritijd deel uit maakt van het 40-dagen project dat in Zuidhorn plaatsvindt. Hierin staat het lijden van onze Heiland centraal. Het dagthema voor 4 maart is: “Jezus Christus: het brood des levens!”......
Search document Icon - lezen - Vespers in Zuidhorn
In de Gereformeerde Kerk ‘De Rank’ te Zuidhorn wordt vanaf 7 maart tot en met 11 april elke woensdagavond een vesper (avondgebed) gehouden van 19.45-20.15 uur. (Niet op 14 maart i.v.m. biddag).......