UITGAVE Kerkbode


nummer

3

datum

8-FEB-2014THEMA
M/V vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Ede 2014
Op 31 januari ging de generale synode van start. Die begon met een bidstond en de dag erna zijn een aantal organisatorische zaken geregeld. Voorlopig horen we er niets meer over. Het eigenlijke werk begint later.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Zing voor de Heer
Voor de koorleider. Op de wijs van de Gatitische. Van de Korachieten. Een psalm. (Psalm 84: 1.)......
Hide details for Overig redactioneelOverig redactioneel
Search document Icon - lezen - De RK-kerk dichterbij?
Het zoeken naar eenheid onder gelovigen is een bijbelse opdracht. Het is iets waar onze Heer Jezus Christus zelf voor gebeden heeft. Kerkelijke verdeeldheid dient bestreden te worden.......
Search document Icon - lezen - Wat doen ze eigenlijk?
Een vraag die vaak gesteld wordt over deputaten en kerkelijke vergaderingen. Wat zijn dat eigenlijk, kerkelijke vergaderingen en deputaten? Kerkelijke vergaderingen zoals een classis of de Synode zijn niet meer dan overleg van een aantal kerken. Bij de classis overleggen de kerken van Groningen stad en een paar andere kerken uit de buurt. Bij de Synode overleggen alle gereformeerde kerken (vrijgemaakt) over dingen die voor de kerken belangrijk zijn.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - Een nieuwe hermeneutiek?
Het rapport van het generale deputaatschap ‘M/V in de kerk’ aan de GS Ede 2014 heeft in de pers nogal wat aandacht gekregen. Met name vanwege de hermeneutische uitgangspunten, die daarin benoemd worden.......
Search document Icon - lezen - M/V in de kerk: reacties
Rapport man/vrouw: kent u het? Hebt u al kennisgenomen van het rapport van het deputaatschap ‘man/vrouw in de kerk’, gericht aan de generale synode te Ede? De bekendheid ermee is groeiend. Daaraan dragen ook artikelen in kranten en kerkbladen bij. Maar hoe ver gaat die groeiende bekendheid? ......