UITGAVE Kerkbode


nummer

42

datum

9-NOV-2007THEMA
Kerkelijke eenheid vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Noodzakelijke eenheid - J.H. Kuiper
EfeziŽrs 3 vers 18-19: Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De katholieke kerk - J.H. Kuiper
Het was vroeger ťťn van de standaard dingen op catechisatie: waar is de katholieke kerk? Iedereen dacht, conform het Nederlandse spraakgebruik, meteen aan de Roomse kerk, die immers graag de naam katholiek aan zichzelf geeft. Leden van die kerk noemen zich ook graag katholieken. Maar al snel werd je dan bijgebracht, dat gereformeerden echt katholiek waren en die anderen Rooms-katholiek. Katholiek onder de Roomse paus.......
Search document Icon - lezen - De weg - G. v/d Kroef
Verveeld keek ik naar buiten. Het miezerde. Echt zo’n druilerige dag waarop je je zo kunt vervelen. Eigenlijk was ik van plan om de tuin in te gaan. Die struik moet nodig gesnoeid worden en dat onkruid…......
Search document Icon - lezen - Gedicht - H. Cieremans
"Mag ik u misschien iets vragen, want ik raak de weg steeds kwijt? 't Lijkt wel of ik met mijn wagen steeds dezelfde rondjes rijd. Want ik zoek: 'De Weg tot Leven', ik ben fout naar hier gestuurd...
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun - N. Kemps-Stam
Koningin Beatrix maakte geen cultuurschok mee toen ze onlangs India bezocht. Omdat ze het land al vaker had bezocht, kende ze de armoede die je op de straat tegenkomt. Ze had meer oog voor de positieve veranderingen die er zijn sinds haar eerste bezoek in 1986. Ze waardeert de wilskracht waarmee de samenleving boven de armoedegrens probeert uit te komen. Piet Houtman weet daar ook van mee te praten. Op straat komt hij ze tegen: de sappelaars oftewel de kleine zelfstandigen die ploeteren om hun k......
Search document Icon - lezen - Het evangelie in de taal van thuis - N. Kemps-Stam Bijbelvertaling in het Gronings bijna klaar
In 754 werd de Engelse missionaris Bonifatius in de buurt van Dokkum vermoord. Twintig jaar later verscheen er opnieuw een evangelieprediker in het noorden. Deze Ludger of Liudger was in 742 geboren in de buurt van Breukelen. Na een gedegen opleiding maakte hij twee missionaire reizen. Van 777 tot 784 bezocht hij NO Friesland, waar hij kleine kerkjes stichtte. Het verhaal gaat dat hij tijdens zijn reizen de blinde bard Bernlef ontmoette en hem genas. Van 787-792 preekte hij in de Ommelanden en O......
Search document Icon - lezen - Thy wish is mij command - J.H. Kuiper
Wie een maand lang aandacht wil vragen voor het thema van de kerkelijke eenheid, komt veel tegen dat de aandacht moet hebben.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Godfashion
Onlangs meldde het ND dat de zgn. jeugdkerk ‘Godfashion’ opgehouden had te bestaan. In Nader Bekeken schreef ds. R. Th. Pos daar het volgende commentaar bij:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Wie is lid van de kerk? - J.H. Kuiper
Als redacteur van het Handboekje komen er soms leuke vragen op je af. Eťn kreeg ik doorgeschoven; hij komt van iemand die op de website van het handboekje de gegevens van ledental aanpaste:......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Bevestiging & Intrede Vrouwenpolder - Zondag 11 november om 9.30 en 14.30 uur in de Geref. Kerk, Schoolstr. 9: bevestiging & intrede ds. D. Griffioen uit Amsterdam-Centrum. Nieuw adr...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Verslag van de vergadering van de classis Grootegast, die vergaderde in Enumatil.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Warffum
Namens de samenroepende kerk van Roodeschool worden de classiskerken opgeroepen voor de op maandag 10 december a.s. te houden classisvergadering in de Geref. Kerk te Roodeschool, Hooilandseweg 82, om 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - PS Frysl‚n 2008
Eerste voorlopige agenda van de vergadering van de Particuliere Synode Frysl‚n op woensdag 9 januari 2008 te Leeuwarden in het gebouw van de Gereformeerde Kerk ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1 te Leeuwarden, aanvang 19.30 uur.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 10 november Assen, Mannendag, thema: ‘Een man naar Gods hart’, ‘De Voorhof’, M.L. Kingweg 50, € 12,- p.p. incl. lunch + koffie/thee - 9.30 - 15.30 uur www.mannendagassen.nl...
Search document Icon - lezen - Concerten december
Groningen - De maand december is de maand van The Messiah en Kerstconcerten in de Martinikerk.......
Search document Icon - lezen - Gomarus Leeuwarden 40 jaar
Leeuwarden - Het Gomarus College in Leeuwarden bestaat 40 jaar. Om dat te vieren wordt op 16 november een reŁnie gehouden voor alle oud-leerlingen en oud-medewerkers van de school.......
Search document Icon - lezen - Op zoek naar je naaste
Naastenliefde: voor veel mensen een bekend begrip. Voor veel christenen een woord met een speciale betekenis. Maar wel een betekenis die voor iedereen verschillend kan zijn. Want hoe breng je naastenliefde in de praktijk? Wat is naastenliefde precies? En wie bedoel je eigenlijk met je ‘naaste’?......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Bert Elbertsen
Drogeham - Op zaterdag 10 november a.s. wordt er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Lytsewei.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Friese Kerkboeken voor Sinterklaas
Er wordt ons wel eens gevraagd: Heeft de YKFE (Yntertsjerklike Kommisje Fryske Earetjinst) nog dit of dat Friese Kerkboek te koop?......
Search document Icon - lezen - Open repetitie
Eelde-Paterswolde - Op zaterdag 17 november houdt de NoordNederlandse Cantorij weer een open repetitie in de Dorpskerk (naast museum De Buitenplaats).......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Gorinchem - Op D.V. zondag 11 november wordt om 17.02 uur op Radop 5 een kerkdienst uitgezonden van de Christelijke Gerefomeerde ImmanuŽlkerk. Voorganger ds. Pim Hogenbirk spreekt over het thema...