UITGAVE Kerkbode


nummer

10

datum

15-MEI-2009THEMA
Geloof, Seksualiteit en Opvoeding vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Benefietconcert
Assen - Je hoort er weinig over. Maar nog niet zo heel lang geleden zijn op de Molukken complete dorpen verwoest, kerken in brand gestoken en mensen verminkt en vermoord. Kulit Kenari is een christelijke hulporganisatie uit Bovensmilde die zich ten doel stelt humanitaire hulp te verlenen aan de slachtoffers van dit geweld op de Molukken.......
Search document Icon - lezen - Calvijnconcert
Drachten - Op vrijdag 15 mei, om 20.00 uur, komt David de Jong, oud-Drachtster, dominee en organist naar De Fontein, De Kolken 89, voor een prachtig concert.......
Search document Icon - lezen - Calvinisme Revisited
Groningen - Op woensdag 27 mei is de 4e en laatste lezing in de serie: ‘Calvijn in Stad’. Spreker: dr. R.H. Reeling Brouwer, Universitair hoofddocent dogmageschiedenis en symboliek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Locatie: Nieuwe Kerk, Nieuwe kerkhof 1, aanvang 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Dietrich Bonhoeffer en de navolging van Christus
Winsum - Op woensdag 27 mei komt professor Kamphuis spreken over Bonhoeffer en navolging in De Poort, Borgweg. Aanvang 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Feestelijk orgelconcert
Bolsward - Voor de zevende achtereenvolgende keer geeft Harm Hoeve op Hemelvaartsdag, 21 mei, een orgelconcert in de Martinikerk. De orgelbespeling begint ’s middags om 16.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Kamermuziek
Haulerwijk - Op zaterdag 23 mei organiseert de orgelcommissie Haulerwijk een kamermuziekconcert in de Kruiskerk, aanvang 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Ledenwerfconcert
Zuidlaren - Op zaterdag 6 juni houdt het Gereformeerd mannenkoor ‘Noord-Drenthe’ een groots ledenwerfconcert, hieraan werkt ook mee John Propitius. Deze avond wordt gegeven in GKv De Kandelaar, Schipborgerweg 45a. Aanvang 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Mendelssohnproject
Franeker/Leeuwarden - De Stichting Resonans organiseert een tweetal concerten in het kader van het Mendelssohnjaar. De Martinicantorij te Franeker, het Noordyper Kamerkoor en het vocaal ensemble Canticum Novum hopen de volgende werken van Mendelssohn uit te voeren:......
Search document Icon - lezen - Orgel- en koorconcert
Zuidlaren - Zaterdagavond 16 mei a.s. om 20.00 uur wordt weer een concert (36e jaarreeks nr. 205) georganiseerd door de Stichting Orgel Ontmoetingskerk Zuidlaren. Het gaat ditmaal om een ‘orgel+’concert, waarin afwisseling van orgelmuziek en -in dit geval- koorklanken wordt nagestreefd.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Martin Mans
Drogeham - Op zaterdag 16 mei wordt er om 20.00 uur weer een orgelconcert gegeven in de CGK aan de Lytsewei.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Schnitgerorgel
Noordbroek - Op zaterdag 16 mei is er weer een concert op het Schnitgerorgel in de Kerk.......
Search document Icon - lezen - Royaal vertrouwen
Haren - Op zaterdag 6 juni a.s. zal Gospelkoor Exaltation o.l.v. Edwin Landman een musical uitvoeren met als thema: ‘Royaal vertrouwen’. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit met ons mee te beleven in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4. Tijd: 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Snuffelmarkt
Schildwolde - Op zaterdag 16 mei is weer van 9.00 tot 14.00 uur de jaarlijkse snuffelmarkt t.b.v. onze beide koren.......
Search document Icon - lezen - Wind of Praise
Misschien was je in 2006 ook al van de partij? Toen was de eerste Wind of Praise dag. Hieronder zie je een foto met alle deelnemers van toen. Het aantal aanmeldingen was zo groot dat we al 2 maanden van te voren een aanmeldingsstop moesten instellen. En wat hebben we enthousiaste reacties gehad op die studiedag. Redenen genoeg om na te denken over een vervolgdag. Die komt er dus(!) en wel op 19 september 2009. De tweede Wind of Praise dag wordt opnieuw gehouden in de Gereformeerde kerk (v) te Le......
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Vrijdag 15 mei Mussel, Concert Christelijke muziekvereniging Dindua, orkest met diverse instrumenten, GKv, Musselweg 66 - 20.00 uur www.mussel.gkv.nl Zaterdag 16 mei Schildwolde, Snuffelmarkt, ko...
Hide details for BoekbesprekingBoekbespreking
Search document Icon - lezen -
De Bijbel het boek van Jezus Deze bijzondere kinderbijbel is meer dan het navertellen van bekende bijbelverhalen. Gods reddingsplan is de rode draad die door heel dit boek heen loopt....
Hide details for ColumnColumn
Search document Icon - lezen - Elektron-predikant - W.L. de Graaff
Zo af en toe gebeurt het dat een predikant op twee plaatsen tegelijk preekt. Tenminste, als je de informatie over de preekbeurten in de Kerkbode gelooft. Maar dat doen we dan niet. Er zal wel een...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Wrok - J.H. Kuiper
Niemand weet wat er precies omging in het hoofd en hart van de man die op Koninginnedag inreed op de menigte en probeerde de bus met de Koninklijke familie te raken. Zijn ouders gaven dat ook aan in de ontmoeting met de pers die ze onlangs hadden. Het blijft dus gissen. Wat ervan bekend is, maakt wel duidelijk dat hij geen gemakkelijk leven had en tot plotselinge besluiten kon komen. Hij verliet zijn werk omdat hij dacht dat ze wat tegen hem zouden hebben. Dat was één van de dingen die naar vore......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Grunneger Dainst
Pinkstermaandag 1 juni wordt er een Grunneger dainst gehouden in de Andreaskerk te Westeremden. Voorganger: ds. K.S.Winter van Appingedam, aanvang: 09.30 uur....
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Moeten we de nu nog openstaande zondagen waar nog geen voorgangers zich voor hebben aangemeld, laten vervallen? Laat het in u omgaan: geen voorgangers is geen samenkomsten! Voor de navolgende zo...
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken Ik zou zo graag…
Wat mag je van de Heilige Geest verwachten? Daarover gaat het zondag 24 mei in de radiokerkdienst van de Gereformeerde Kerk (v) uit Meppel, die vanaf 17.02 uur op radio 5 wordt uitgezonden.......
Search document Icon - lezen -
Beroepen Almere-West: A. Koster te Beverwijk Maassluis i.c.m. De Lier: G.E. Messelink te Waardhuizen Beroep aangenomen Leerdam: kandidaat P.G. Hommes te Wageningen, die bedankte voo...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Agenda classis Assen
Agenda voor de vergadering van de Classis Assen op donderdag 28 mei 2009 in Assen-Kloosterveen. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Hoofdweg 185, 9421 PD Bovensmilde.......
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Kort verslag van de vergadering van de classis Groningen, gehouden op 23 april 2009.......
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Kort verslag classis Grootegast 23 april jl.......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Kort verslag van de voortgezette vergadering, gehouden op 29 april 2009 in ‘De Morgenster’ te Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Harkstede, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op D.V. donderdag 11 juni 2009 in het gebouw van de Gereformeerde Kerk te Harkstede, Hamweg 13.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Drachten
Hierbij wordt u opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Drachten-Oost, voor een vergade­ring van de classis Drachten, die DV zal worden gehouden op woensdag 17 juni 2009 in het ‘Ichtus Hûs’, Burmanialaan 100 te Drachten, aanvang 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Groningen
De raad van de Gereformeerde Kerk te Onnen, daartoe aangewezen door de classis op de vergadering van 23 april 2009, nodigt de kerken van de classis Groningen uit voor de vergadering die op DV donderdag 25 juni 2009 gehouden zal worden.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Leeuwarden
Hierbij worden de kerken in het classicaal ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden DV woensdag 17 juni 2009, aanvang 20.00 uur, in het kerkgebouw ‘De Morgenster’ van de GK Leeuwarden, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Warffum
Namens de samenroepende kerk van Kantens worden de classiskerken opgeroepen voor de op donderdag 11 juni 2009 te houden classisvergadering. De vergadering wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk te Kantens, Pastorieweg 21, aanvang 19.30 uur.......
Hide details for Kerk- / werkvloerKerk- / werkvloer
Search document Icon - lezen - K/Werkvloer
Kerk- en Werkvloer, kort aangegeven: K/Werkvloer. Een nieuwe rubriek in de Kerkbode. Met als doel: heel gericht het maatschappelijke leven in beeld te brengen.......
Search document Icon - lezen - Wat heeft de politiek met de kerk te maken? - D. de Jong
In maart ben ik uitgenodigd om bij het Evangelisch Contact Groningen iets te vertellen over de band tussen kerk en politiek. Ik wil proberen in deze bijdrage duidelijk te maken dat scheiding van kerk en staat absoluut niet hoeft en mag betekenen dat ze met de ruggen tegen elkaar staan.......
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - C van Calvijn - H. Veldman Calvijn in de Nederlanden Kleur bekennen in een onstabiele tijd
Johannes Calvijn kreeg in de jaren ’40 van zijn eeuw steeds meer te maken met Nederlanders. Hij trouwde in 1540 met Idelette de Bure, afkomstig uit Luik. Ook schreef hij omstreeks 1545 boeken, brieven en traktaten, bestemd voor Nederlandse protestanten om hen te helpen in de strijd tegen ‘Rome’ en tegen verschillende sekten.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie Hij was, ze begrepen dat het de Heer was. Johannes 21:12 - P. Poortinga
Na de opstanding van Jezus zijn zijn leerlingen naar Galilea gegaan. Hoe lang ze daar geweest zijn en hoelang ze hebben moeten wachten, weet ik niet. Petrus komt met het voorstel om te gaan visse...
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Opvoeding en Geloof - A. Meerveld
Voor christenouders is opvoeding en geloof een eenheid. Opvoeden zonder geloof kan niet. Je kunt je afvragen of het woord ‘geloofsopvoeding’ wel zo’n goed woord is voor het in geloof opvoeden van je kinderen zodat ook zij de Here gaan liefhebben. Zelf vind ik de term ‘geloofsoverdracht’ beter, waarbij je moet bedenken dat je zelf het geloof niet kunt overdragen.......
Search document IconText Icon - lezen - Seksuele opvoeding - P. Poortinga
Seksuele opvoeding blijft een moeilijk onderwerp. Het is misschien nog wel moeilijker om er over te praten dan er over te schrijven. Wat dat betreft prijs ik mezelf weer gelukkig. Ondanks dat het moeilijk is, is het wel heel erg nodig om er over te spreken.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Je mag hem alles vragen Ton Huttenga voltijds studentenpredikant - N. Kemps-Stam
Op 8 februari jl. vond er een unieke gebeurtenis plaats: ds. Ton Huttenga werd bevestigd als eerste voltijds studentenpredikant van de vrijgemaakte kerken. Groningen-Zuid biedt hem domicilie, maar de hele stad is zijn werkterrein. Er wonen zo’n 500 vrijgemaakte studenten in de stad, waarvan er 200 niet bij een stadskerk zijn aangesloten. Vaak zijn ze nog lid van de kerk van hun ouders. Martine Huisman, abactis van de Gereformeerde Studenten Vereniging, geeft haar oordeel over de studentenpredika......