UITGAVE Kerkbode


nummer

3

datum

9-FEB-2019THEMA
Bruid van Christus vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BoekbesprekingBoekbespreking
Search document Icon - lezen - Het vergeten evangelie
Waar heb je het over? Het is knap ingewikkeld om aan iemand die niets met het christelijke geloof heeft duidelijk te maken waar het nou eigenlijk om gaat. Ik herinner me een gesprek van, pak hem beet, 25 jaar geleden, dat ik had met een rond de Kerst in Frankrijk gestrande Engelse vrachtwagenchauffeur. ‘Waarom zou ik in Jezus geloven?’ vroeg hij mij. ‘Omdat Hij voor mijn zonden heeft betaald en ik nu weer bij God kan komen,’ antwoordde ik. Hij keek mij aan met een blik, die ik waarschijnlijk zel......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Verdraagzaamheid en pijn
Is geloven fijn? Er zijn momenten genoeg dat je dat niet zo ervaart. Dat levert allerlei vragen op.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Bruid van Christus
Je maker neemt je tot vrouw (Jes. 54:5) de Geest en de bruid zeggen kom (Op. 22: 17)......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Vrijwilliger zijn op het hospitaalschip van Mercy Ships, de investering meer dan waard!
In de zomermaanden juli en augustus deden Sijgje Dijkstra en haar man Jan Egbert vrijwilligerswerk voor Mercy Ships......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document Icon - lezen - Een gezonde kerk
Laten de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn (psalm 19: 15, NBG ’51).......
Search document Icon - lezen - Hermeneutiek, van Bruggen en de Bruijne
In de kerkbode van 21 juli 2018 schreef ik over: Nieuwe wegen in de bijbeluitleg. Daarin vroeg ik aandacht voor wat dr. A.L.Th. de Bruijne schreef over de Schriftuitleg van dr. J. van Bruggen. Hij zag Van Bruggen als 宋oorlopervan de nieuwere manier van bijbeluitleg. In reactie daarop schreef ik (AHD):......
Banned IconLeven in onthouding
Wat woorden van Jezus over huwelijk en ongetrouwd zijn ons te zeggen hebben ook als Hij nooit iets over homoseksualiteit gezegd heeft.......